Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Problematik kring årsskiftet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Problematik kring årsskiftet"— Presentationens avskrift:

1 Problematik kring årsskiftet

2 Tullagen 5 kap 11a§ Mervärdesskatt som avses i 11§ första stycket ska inte tas ut enligt denna lag utan i enlighet enligt Skatteförfarandelagen (2011:1244) om deklaranten eller, om deklaranten är ett ombud, den för vars räkning ombudet handlar 1. är registrerad till mervärdesskatt i Sverige vid tidpunkten för tulltaxeringsbeslutet och 2. agerar i egenskap av beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen vid importen eller införseln.

3 Förenklade deklarationer
HNK 21 dec - TNU klareras 1 jan HNK 27 dec – TNU klareras 7 jan TNU 1 jan TNU 7 jan HNK 21 dec HNK 27 dec 25 31 5 10

4 Alternativ a HNK taxebestämmande dag 25 dec TNU skickas in 29 dec TRT skickas in 2 jan Kompletterande deklaration klareras 5 jan HNK 25 dec TNU 29 dec TRT 2 jan Klareras 5 jan 25 31 5 10

5 Alternativ b DNU skickas in i god tid innan importen DNK klarering begärs 25 december Alternativt en DNK skickas enbart DNU 22 dec DNK 25 dec 25 31 5 10


Ladda ner ppt "Problematik kring årsskiftet"

Liknande presentationer


Google-annonser