Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

| 1| 1 KUNGSLEDEN FRAMTIDENS STAD - MALMÖ 26 November 2014 Marie Mannholt, Marknads- och kommunikationschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "| 1| 1 KUNGSLEDEN FRAMTIDENS STAD - MALMÖ 26 November 2014 Marie Mannholt, Marknads- och kommunikationschef."— Presentationens avskrift:

1 | 1| 1 KUNGSLEDEN FRAMTIDENS STAD - MALMÖ 26 November 2014 Marie Mannholt, Marknads- och kommunikationschef

2 | 2| 2 Agenda Bakgrund1 Strategi- och affärsplan2 Våra viktigaste marknader3 Framtidens stad - Malmö4

3 | 3| 3 Bakgrund

4 | 4| 4 Hemsö avyttrat Ny strategi och finansiella mål GE-förvärv SEK 5.5 mdr Ny affärsplan 2014-2017 godkänd Avyttringar för SEK 2.2 mdr Nyemission på SEK 1.6 mdr Dec 2012 Feb 2013Okt 2013Dec 2013Jun 2014Okt 2014 Större händelser i nya Kungsleden sedan 2012 Ny VD tillträder Ny affärsledning Ny CFO tillträder Positionsförflyttning Nov 2014 NMG avyttrats till 65 %

5 | 5| 5 Kungsleden ska äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning

6 | 6| 6 Kungsledens långsiktiga mål är att vara Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag

7 | 7| 7 Affärsplan och tillväxtmål

8 | 8| 8 ■Koncentration till regioner med god ekonomisk tillväxt och lokalefterfrågan  Kundernas behov i centrum  Attraktiva lägen på de lokala marknaderna och med god tillgänglighet  Koncentration till färre än 70 orter på medellång sikt  Effektiv förvaltning med kluster på respektive delmarknad ■Tre segment inom kommersiella lokaler  Kontorsfastigheter  Industri- och lagerfastigheter  Handelsfastigheter ■Kvalitet och storlek  Attraktiva och ändamålsenliga fastigheter  Stabilitet i intjäning  Målsättning att över tid växa fastighetsportföljen över tid till cirka 30 miljarder kronor och att väsentligt öka förvaltningsresultatet Kungsledens strategi och långsiktiga mål Att vara Sveriges mest lönsamma och framgångrika fastighetsbolag Kungsleden ska vara närvarande där lokalefterfrågan finns FRÅN 141 TILL 93 KOMMUNER

9 | 9| 9 Mål för optimering av fastighetsportföljen inför 2014  Försäljning av icke-strategiska fastigheter ur ”gamla” portföljen (bokfört värde 1,1 miljarder kr).  Försäljning av icke-strategiska fastigheter ur ”GE” portföljen (bokfört värde 0,9 miljarder kr).  Koncentration och optimering bl.a. genom försäljning av fastigheter i mindre orter eller orter med enstaka fastigheter.  Mål att sälja för 1-1,5 miljarder kr och därefter köpa strategiska fastigheter för 1,5 miljarder kr. Optimering fastighetsportföljen Total försäljningslikvid om 2,4 miljarder kronor med en realisationsvinst om 190 miljoner kronor Utveckling under de senaste 12 månaderna % i Stockholm/GBG/Malmö% kontor% handel% industri/lager Q2 201330/9 ’14Q3 2013 Mål: 50%.Mål: 35%. Mål: 15%. Q3 2014 29% 45%39% 52% 42%33% 15%12% Stockholm har växt från minsta till största region. Mål: överstigande 50 %.

10 | 10 Effektivt ur både kund- och förvaltningsperspektiv Koncentration till regioner med god ekonomisk tillväxt och lokalefterfrågan Hyresgäster med förändrade behov kan erbjudas nya bra alternativ Effektivare förvaltning och lägre driftkostnader Lokal närvaro och kunskap ger långsiktigt lägre vakanser Klustrade aktiviteter för att öka områdets attraktionskraft: marknadsföring, strategiska satsningar för bättre service och utbud etc. Nära dialog med kommun och övriga samhällsaktörer Kungsledens kluster är för närvarande:  Danderyd Kontor (99 000 kvm)  Västerås C – Mimer Porten (128 000 kvm)  Högsbo/Sisjön lokaler (87 000 kvm)  Västerås – Finslätten (253 000 kvm)  Östersund C (77 000 kvm)  Eskilstuna C (82 000 kvm)  Hyllie (21 000 kvm)  Norra Hamnen (9 000 kvm) Kluster som en del av vår strategi

11 | 11 Våra viktigaste marknader

12 | 12 Stockholm Del av Danderyd Kontor GLA: 99 000 kvm Region Stockholm 73 Fastigheter 654’’ Hyresvärde 6 266’’Fastighetsvärde 586’KVM Stockholms stad (enl. SCB) 58Fastigheter 505’’ Hyresvärde 5 028’’Fastighetsvärde 397’KVM

13 | 13 Västerås Del av Mimer Porten GLA: 128 000 kvm Del av Finnslätten industriområde GLA: 253 000 kvm Region Mälardalen och Norr 63 Fastigheter 771’’ Hyresvärde 5 484’’Fastighetsvärde 868’KVM Västerås stad 18Fastigheter 498’’ Hyresvärde 3 557’’Fastighetsvärde 459’KVM

14 | 14 Göteborg Del av Högsbo/Sisjön GLA: 87 000 kvm Region Göteborg 109 Fastigheter 501’’ Hyresvärde 3 984’’Fastighetsvärde 669’KVM Göteborgs stad (enl. SCB) 49Fastigheter 273’’ Hyresvärde 2 155’’Fastighetsvärde 250’KVM

15 | 15 Malmö Region Malmö 65 Fastigheter 364’’ Hyresvärde 3 248’’Fastighetsvärde 492’KVM Malmö stad (enl. SCB) 38Fastigheter 164’’ Hyresvärde 1 513’’Fastighetsvärde 162’KVM

16 | 16 Förvärv i Malmö 2014 255’’ Mässhallen 1 65’’ Julius 1 66’’ Rektangeln 9 och Rödkallen 11

17 | 17 Kungsleden 2017 25 mdr Portföljvärde 1,0-1,2 mdr Resultat före skatt

18 | 18 Framtidens stad - Malmö

19 | 19 Malmö – från industristad till kunskapsstad

20 | 20 Vad gör Malmö attraktivt för Kungsleden? ■Infrastruktur –Öresundsbron sätter Malmö i ett internationellt sammanhang –Citytunneln knyter samman stadens nyckelområden – Centralen, Trianglen och Hyllie –1 062 nya bostäder byggdes under 2013 –Kastrup och Sturup gör Malmö tillgängligt ■Näringslivet –Antalet anställda har ökat med 21 procent på 10 år –3 000 nya företag startades i Malmö under 2013 –62 000 personer arbetspendlar in till Malmö varje dag (30 000 ut) –Investeringarna ser ut att öka under 2014

21 | 21 Vad gör Malmö attraktivt för Kungsleden? ■Forskning och utbildning –Malmö Högskola är landets största högskola –Tillsammans med Lund och Köpenhamn skapar det ett kreativt och företagsvänligt klimat –Hög andel av befolkningen har eftergymnasial utbildning ■Modernt –En jämställd stad med mycket mångfald –Hållbarhetsfokus i profilområden såsom Hyllie och Västra Hamnen –Norra Hamnen utvecklas till ett förstklassigt logistikcentrum

22 | 22 TACK!


Ladda ner ppt "| 1| 1 KUNGSLEDEN FRAMTIDENS STAD - MALMÖ 26 November 2014 Marie Mannholt, Marknads- och kommunikationschef."

Liknande presentationer


Google-annonser