Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkäten 2013-14 Tom Böhling. Vem svarade? 149 medlemmar (ca 15% av medlemmarna) Ålder 65 år 24% Har sökt forskningsunderstöd?Ja 32%Nej 68% Har deltigt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkäten 2013-14 Tom Böhling. Vem svarade? 149 medlemmar (ca 15% av medlemmarna) Ålder 65 år 24% Har sökt forskningsunderstöd?Ja 32%Nej 68% Har deltigt."— Presentationens avskrift:

1 Enkäten 2013-14 Tom Böhling

2 Vem svarade? 149 medlemmar (ca 15% av medlemmarna) Ålder 65 år 24% Har sökt forskningsunderstöd?Ja 32%Nej 68% Har deltigt på månadsmöten?Ja 60%Nej 40%

3 Programutbud Programutbudet bra? Ja 76,5% Nej 1,5% Vet ej 22% Vilka slags program tycker du om? Vilka slags program tycker du inte om (74 svarade) klinisk medic in 88% hälsov årdsp olitik 51% allmä nnare teman 51% grund forskn ing 34% klinisk medicin 88% hälsovårdspolitik 51% allmännare teman 51% grundforskning 34% grundforskning 36 omnämnanden hälsovårdspolitik 29 omnämnanden allmännare tema 15 omnämnanden klinisk medicin 2 omnämnanden

4 Programutbud Speciellt bra/intressant: – Unga forskare, Tobak-snus, Korkman, Obbnäs.. Förslag till program: ca 30, som givits till programkommittén Andra synpunkter (få kommentarer): Möten på annan dag, annan ort?

5 Klubbkvällar/Utflykter Behövs dessa: Ja 125Nej 7 ” Klubbmötena trevlig kulturell/social omväxling. Minns speciellt besöket på Observatorieberget och Svenska teatern, herrgårdsutflykterna, Författarkvällarna också” ” Spexarsitsen på hösten var en succé. Hoppas den ordnas i fortsättningen också” ” Tycker allmänt att icke-medicinska eller endast löst anknutna, gärna kulturella teman befrämjar kamratskap bland kollegerna och utgör en välkommen motvikt” Många fina tips om utflyktsmål och klubbkvällar har givits programkommittén

6 Annan verksamhet FLS deltar aktivt i flera projekt med Läkarförbundet och Duodecim. Skall vi fortsätta med denna typ av verksamhet (134 svar): Ja 99% Nej 1% Borde FLS ta en aktivare roll i samhällsdebatten ? (115 svar) Ja 73% Nej 27% Vilka frågor borde vi engagera oss i? Den svenskspråkiga undervisningen och andra svenska ärenden (även med pengar). Stöd koordinatorn för den svenska utbildningen vid HU:s medicinska fakultet i hans arbete SOTE, Hälsovårdspolitik, datasystem mm

7 Samlade åsikter ”Verksamheten är i sin helhet mycket god och ändamålsenlig, skulle inte ändra på någonting. Lokalerna är ypperliga och utnyttjas väl” ”Vi läkare i Österbotten blir ohjälpligt utanför mycket program, då bl.a. svårt att resa till Helsingfors bar för en vardagkväll” ”Jag hoppas, att mötena skulle vara mera casual, inte så hemskt officiella” ”En evighetsfråga: kan man få yngre medlemmar delta i månadsmöten m.m.”

8 ETT STORT TACK TILL ALLA FÖR AKTIVT DELTAGANDE


Ladda ner ppt "Enkäten 2013-14 Tom Böhling. Vem svarade? 149 medlemmar (ca 15% av medlemmarna) Ålder 65 år 24% Har sökt forskningsunderstöd?Ja 32%Nej 68% Har deltigt."

Liknande presentationer


Google-annonser