Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIN OBEROENDE PARTNER VID ELINKÖP 1 Elupphandling Seminarium SOI Norrköping 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIN OBEROENDE PARTNER VID ELINKÖP 1 Elupphandling Seminarium SOI Norrköping 2009."— Presentationens avskrift:

1 DIN OBEROENDE PARTNER VID ELINKÖP 1 Elupphandling Seminarium SOI Norrköping 2009

2 2 Innehåll Vilka är Scandem Elmarknadens funktion Alternativa elinköpsmodeller Hur väljer jag? Sammanfattning

3 3 Scandem korta fakta Start 1995 som ett konsultbolag med elupphandling och analyser. Är idag ett av Nordens största konsultföretag inom energiförvaltning med kunder inom storindustri och offentlig förvaltning. Finansinspektionens tillstånd för värdepappershandel och spothandel. Mäklaraktör på den Nordiska Elbörsen NordPool Hanterar idag ca 13 TWh i finansiell och fysisk förvaltning. Totalt värde ca 6 000 MSEK per år Lokaliserat i Örebro och har idag 19 anställda. Filial i Oslo Fysik leverans i Sverige och Norge, Finansiell förvaltning hela Norden. Handlar inte med elderivat för egen räkning. Detta för att alltid kunna garantera vår oberoende ställning gentemot våra kunder. Erbjuder elhandelstjänster: Portföljförvaltning Fysisk el Prissäkring Utsläppsrätter Co2 Elcertifikat Miljöcertifikat Handlar på elbörsen eller bilateralt mot marknadens aktörer. Administration, fakturor och kostnadsfördelning Utredningar och analyser för strategiska beslut. Utbildning och rådgivning.

4 4 Innehåll Vilka är Scandem Elmarknadens funktion Alternativa elinköpsmodeller Hur väljer jag? Sammanfattning

5 5 Det krävs kunskap för att handla el vid rätt tillfälle

6 6 Rörlig produktionskostnad i Norden 2007 + CO2, öre/kWh 35 EUR 30 EUR 25 EUR 20 EUR 15 EUR 10 EUR 5 EUR Elproduktionskapacitet, TWh 100 200300400500 10 20 30 40 50 Gasturbiner Vattenkraft Kärnkraft Kolkondens Mottryckskraft Industrimottryck Vindkraft Oljekondens CO2 Effekt Elförbrukning

7 7 Varje anslutning till elnätet måste ha en Balansansvarig Elkunden har avtal med en elleverantör Tillförsel – Efterfrågan måste alltid vara lika stort (I varje ögonblick) Någon, den balansansvarige ansvarar för att en kunds förbrukning motsvarar vad som produceras Kunden har avtal med en elleverantör, Elleverantören har avtal med en Balansansvarig plus eventuellt prissäkringsavtal med Nordpool eller bilateralt

8 8 Innehåll Vilka är Scandem Elmarknadens funktion Alternativa elinköpsmodeller Hur väljer jag? Sammanfattning

9 9 Det finns många avtalsformer Fastprisavtal + Känd kostnad - Leverantören tar god marginal för att bära risker - Kan innebära stora kostnadsjusteringar vid avtalsslut Avropsavtal + Kunden kan själv besluta när och till vilken % elen skall låsas i pris. + Prissäkringar kan gälla in i kommande avtalsperioder om så avtalas - Leverantören tar god marginal för att bära risker - Svårt att ta beslut vid rätt tillfälle -Dålig insyn i leverantörens prissättning Rörligt pris + Inga beslut krävs + Inte inlåst i höga priser - Svårbudgeterbart - Kan skapa stora prognosavvikelser Bilateral portföljförvaltning + Kunden kan överlåta beslut till proffs + Prissäkringar kan gälla in i kommande avtalsperioder + Fördelning av risk mellan Kund och leverantör kan variera. - Dålig insyn i leverantörens prissättning - Bunden till en modell Clearingavtal + Kunden kan överlåta beslut till proffs. + Transparens + Effektiv handel, små spreader + Inga dolda påslag + Flexibilitet Tillgång till hela marknaden + Inget problem med avtalsperioder - Kan binda kapital - Handel i Euro Problem?

10 10 Clearingkoncept normalt, balansansvar Sverige Depåkonto Termins- handel Värdereglering och avräkning av termin, dagligen Fakturor balans samt transaktionsavg. Anmälan spot Fakturor/Kostnadsfördelning Garantier ställs till NordPool för resp. marknad. Spot och Termin. Spotkonto Spotfaktura varje dag Balanskraft Spot market Fysisk kraft Financial market Prissäkring Koncern- kund Dotterbolag Alternativt används Scandems eget spotkonto

11 11 Clearingkoncept finansiell prissäkring Depåkonto Termins- handel Värdereglering och avräkning av termin, dagligen Fakturor balans samt transaktionsavg. Anmälan spot Fakturor/Kostnadsfördelning Garantier ställs till NordPool för resp. marknad. Spot och Termin. Spotkonto Spotfaktura varje dag Balanskraft Spot market Fysisk kraft Financial market Prissäkring Koncern- kund Dotterbolag

12 12 Innehåll Vilka är Scandem Elmarknadens funktion Alternativa elinköpsmodeller Hur väljer jag? Sammanfattning

13 13 En portföljstrategi utgår ifrån företagets behov av stabila elpriser…. Vad styr portföljstrategin Budgetavvikelser Långsiktighet Riskvillighet Behov av maxprisnivåer Budgetavvikelser Långsiktighet Riskvillighet Behov av maxprisnivåer Innehåll i en inköpspolicy Riskidentifikation Beräkning av risk Godkända kontrakt Beräkning av portföljresultat Rapportering Limiter Kontroll Riskidentifikation Beräkning av risk Godkända kontrakt Beräkning av portföljresultat Rapportering Limiter Kontroll …..och definieras i en inköpspolicy Resultatet skall vara mätbart

14 14 Vad är viktigt? Kan leverantören ge mig administrativa fördelar? Bra rapportering, uppföljning, prognos, service vid anläggningsförändringar, administrera nätfakturor etc. Vill jag kombinera lågt pris med liten administration? Vill jag kunna mäta kostnaden för köpt tjänst? Vill jag betala extra för förnyelsebar energi för att faktiskt påverka eller för att enbart uppfylla min miljöpolicy. Vill jag kunna mäta vilka reella besparingar en effektiv elhandel gett? Kan jag finansiera säkerheter på Nordpool mot att få en effektiv elhandel utan dolda marginaler? Kan jag hantera Euro? Är min leverantör positiv till och söker alternativ anskaffning?

15 15 En konsument som förbrukar egenproducerad vindkraft undgår energiskatt

16 16 Innehåll Vilka är Scandem Elmarknadens funktion Alternativa elinköpsmodeller Hur väljer jag? Sammanfattning

17 17 Pris och administrativ enkelhet och flexibilitet skapar värden 10% sänkt elpris betyder för en 50GWh kund 2 000 000 Sek per år i lägre kostnad. Administrativ enkelhet, tydliga prognoser och budgetunderlag. Dvs. liten intern administration och god kontroll på elkostnaden Frihet att byta strategi när interna behov eller marknadsläge förändras


Ladda ner ppt "DIN OBEROENDE PARTNER VID ELINKÖP 1 Elupphandling Seminarium SOI Norrköping 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser