Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elupphandling Seminarium SOI Norrköping 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elupphandling Seminarium SOI Norrköping 2009"— Presentationens avskrift:

1 Elupphandling Seminarium SOI Norrköping 2009

2 Innehåll Vilka är Scandem Elmarknadens funktion
Alternativa elinköpsmodeller Hur väljer jag? Sammanfattning

3 Scandem korta fakta Start 1995 som ett konsultbolag med elupphandling och analyser. Är idag ett av Nordens största konsultföretag inom energiförvaltning med kunder inom storindustri och offentlig förvaltning. Finansinspektionens tillstånd för värdepappershandel och spothandel. Mäklaraktör på den Nordiska Elbörsen NordPool Hanterar idag ca 13 TWh i finansiell och fysisk förvaltning. Totalt värde ca MSEK per år Lokaliserat i Örebro och har idag 19 anställda. Filial i Oslo Fysik leverans i Sverige och Norge, Finansiell förvaltning hela Norden. Handlar inte med elderivat för egen räkning. Detta för att alltid kunna garantera vår oberoende ställning gentemot våra kunder. Erbjuder elhandelstjänster: Portföljförvaltning Fysisk el Prissäkring Utsläppsrätter Co2 Elcertifikat Miljöcertifikat Handlar på elbörsen eller bilateralt mot marknadens aktörer. Administration, fakturor och kostnadsfördelning Utredningar och analyser för strategiska beslut. Utbildning och rådgivning.

4 Innehåll Vilka är Scandem Elmarknadens funktion
Alternativa elinköpsmodeller Hur väljer jag? Sammanfattning

5 Det krävs kunskap för att handla el vid rätt tillfälle

6 Rörlig produktionskostnad i Norden 2007 + CO2, öre/kWh
50 Gasturbiner 35 EUR 30 EUR 40 Oljekondens 25 EUR 20 EUR 15 EUR Kolkondens 30 10 EUR 5 EUR Mottryckskraft Industrimottryck 20 CO2 Effekt Vindkraft 10 Kärnkraft Elförbrukning Vattenkraft 100 200 300 400 500 Elproduktionskapacitet, TWh

7 Varje anslutning till elnätet måste ha en Balansansvarig
Tillförsel – Efterfrågan måste alltid vara lika stort (I varje ögonblick) Elkunden har avtal med en elleverantör Någon, den balansansvarige ansvarar för att en kunds förbrukning motsvarar vad som produceras Kunden har avtal med en elleverantör, Elleverantören har avtal med en Balansansvarig plus eventuellt prissäkringsavtal med Nordpool eller bilateralt

8 Innehåll Vilka är Scandem Elmarknadens funktion
Alternativa elinköpsmodeller Hur väljer jag? Sammanfattning

9 Det finns många avtalsformer
Avropsavtal Fastprisavtal Rörligt pris + Kunden kan själv besluta när och till vilken % elen skall låsas i pris. + Prissäkringar kan gälla in i kommande avtalsperioder om så avtalas Leverantören tar god marginal för att bära risker Svårt att ta beslut vid rätt tillfälle Dålig insyn i leverantörens prissättning + Känd kostnad Leverantören tar god marginal för att bära risker Kan innebära stora kostnadsjusteringar vid avtalsslut + Inga beslut krävs + Inte inlåst i höga priser Svårbudgeterbart Kan skapa stora prognosavvikelser Bilateral portföljförvaltning Clearingavtal + Kunden kan överlåta beslut till proffs + Prissäkringar kan gälla in i kommande avtalsperioder + Fördelning av risk mellan Kund och leverantör kan variera. - Dålig insyn i leverantörens prissättning - Bunden till en modell + Kunden kan överlåta beslut till proffs. + Transparens + Effektiv handel, små spreader + Inga dolda påslag + Flexibilitet Tillgång till hela marknaden + Inget problem med avtalsperioder - Kan binda kapital - Handel i Euro Problem?

10 Clearingkoncept normalt, balansansvar Sverige
Depåkonto Termins- handel Värdereglering och avräkning av termin, dagligen Fakturor balans samt transaktionsavg. Anmälan spot Fakturor/Kostnadsfördelning Garantier ställs till NordPool för resp. marknad. Spot och Termin. Spotkonto Spotfaktura varje dag Balanskraft Spot market Fysisk kraft Financial market Prissäkring Koncern- kund Dotterbolag Alternativt används Scandems eget spotkonto

11 Clearingkoncept finansiell prissäkring
Garantier ställs till NordPool för resp. marknad. Spot och Termin. Spot market Fysisk kraft Financial market Prissäkring Balanskraft Värdereglering och avräkning av termin, dagligen Anmälan spot Depåkonto Termins- handel Spotkonto Spotfaktura varje dag Koncern- kund Fakturor balans samt transaktionsavg. Fakturor/Kostnadsfördelning Dotterbolag Dotterbolag

12 Innehåll Vilka är Scandem Elmarknadens funktion
Alternativa elinköpsmodeller Hur väljer jag? Sammanfattning

13 En portföljstrategi utgår ifrån företagets behov av stabila elpriser….
Vad styr portföljstrategin Innehåll i en inköpspolicy Budgetavvikelser Långsiktighet Riskvillighet Behov av maxprisnivåer Riskidentifikation Beräkning av risk Godkända kontrakt Beräkning av portföljresultat Rapportering Limiter Kontroll Resultatet skall vara mätbart …..och definieras i en inköpspolicy

14 Vad är viktigt? Kan leverantören ge mig administrativa fördelar? Bra rapportering, uppföljning, prognos, service vid anläggningsförändringar, administrera nätfakturor etc. Vill jag kombinera lågt pris med liten administration? Vill jag kunna mäta kostnaden för köpt tjänst? Vill jag betala extra för förnyelsebar energi för att faktiskt påverka eller för att enbart uppfylla min miljöpolicy. Vill jag kunna mäta vilka reella besparingar en effektiv elhandel gett? Kan jag finansiera säkerheter på Nordpool mot att få en effektiv elhandel utan dolda marginaler? Kan jag hantera Euro? Är min leverantör positiv till och söker alternativ anskaffning?

15 En konsument som förbrukar egenproducerad vindkraft undgår energiskatt

16 Innehåll Vilka är Scandem Elmarknadens funktion
Alternativa elinköpsmodeller Hur väljer jag? Sammanfattning

17 Pris och administrativ enkelhet och flexibilitet skapar värden
10% sänkt elpris betyder för en 50GWh kund Sek per år i lägre kostnad. Administrativ enkelhet, tydliga prognoser och budgetunderlag. Dvs. liten intern administration och god kontroll på elkostnaden Frihet att byta strategi när interna behov eller marknadsläge förändras


Ladda ner ppt "Elupphandling Seminarium SOI Norrköping 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser