Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Sveriges Kommunala YrkesREVisorer. 2 Skyrev Föreningen bildades hösten 2000 Efter våra inledande år har vi nu drygt 350 medlemmar varav ca 220 är certifierade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Sveriges Kommunala YrkesREVisorer. 2 Skyrev Föreningen bildades hösten 2000 Efter våra inledande år har vi nu drygt 350 medlemmar varav ca 220 är certifierade."— Presentationens avskrift:

1 1 Sveriges Kommunala YrkesREVisorer

2 2 Skyrev Föreningen bildades hösten 2000 Efter våra inledande år har vi nu drygt 350 medlemmar varav ca 220 är certifierade En garant för kommunal yrkesrevision av högsta kvalitet! Mera info på www.skyrev.se

3 3 Målen för Skyrev är: Att garantera att den kommunala yrkesrevisionen håller en hög kvalitet Att utveckla en stark och oberoende professionell kommunal revision Att medverka i utvecklingen av god revisorssed och god revisionssed Att bevara och tillvarata de kommunala yrkesrevisorernas intressen

4 4 Vad gör Skyrev? Certifiering av sakkunniga revisorer Har utarbetat ett etiskt regelverk för kommunala yrkesrevisorer Uttolkar och gör uttalanden i frågor om god revisors- och revisionssed i vägledningar och rekommendationer Genomför utbildning och stödjer kompetensutveckling Omvärldsbevakning inom revisionsområdet Ger ut en normsamling för kommunala sektorn

5 5 Normsamling för den kommunala sektorn I normsamlingen har vi på ett lättillgängligt sätt samlat aktuell och väsentlig information om kommunal styrning, redovisning och revision Vår målsättning är att normsamlingen skall vara av värde för alla som är förtroendevalda, arbetar med eller har intresse för dessa områden i Sveriges kommuner, landsting och regioner

6 6 Skyrevs organisation Föreningsstämma StyrelsenCertifieringsnämnden God sed kommittén Informations- kommittén Utbildnings- kommittén Val- beredning Revisorer

7 7 Certifieringsnämnden Nämnden beslutar om certifiering och svarar för tillämpning av reglerna för certifiering

8 8 Certifieringsnämnden OrdförandeKaisa AdlercreutzMAQS Advokatbyrå, Göteborg Jan-Åke BjörklundStockholm Runo AxelssonProfessor, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Lennart FrennemoUniversitetslektor, Chalmers Lennart LundquistProfessor, Lunds universitet Ceritifieringsnämndens handläggareArne Lindkvist

9 9 Omcertifiering För förnyelse av certifiering skall den sökande visa att han eller hon under den närmast föregående femårsperioden varit yrkesverksam såsom sakkunnig till förtroendevalda revisorer i en omfattning om minst 1 600 timmar Ansökningsblankett för fortsatt certifiering finns på hemsidan

10 10 Styrelsen Styrelsen företräder föreningen, bevakar föreningens intressen, handhar föreningens angelägenheter och beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden, om inte annat föreskrivs i stadgarna

11 11 Styrelsen OrdförandeBo Basun Landstinget Västernorrland Vice ordf.Lena Joelsson Ernst & Young Pernilla LihnellDeloitte Anita AgefjällPwc Birgitta ArnbergKPMG Bo AndersonBDO Nordic Consulting Group Ola SabelBorås stad

12 12 God sedkommittén Kommittén ska följa, dokumentera, utveckla och för föreningens räkning uttolka och uttala sig i frågor om god kommunal revisors- och revisionssed

13 13 Aktuell normering Etiska regler Dokumentation av projekt Prövning av oberoende Projektplan Revisionsrapport Risk- och väsentlighets- bedömning Granskning delårsrapport

14 14 God sedkommittén Ordförande Johan Rasmusson Deloitte Mikael Lind KPMG Susanne Kangas Stockholms läns landsting Anders HasslöfGöteborgs stad Anders HaglundPwc Hans GavinErnst & Young Veronica Hedlund- LundgrenLandstinget Värmland

15 15 Utbildningskommittén Utbildningskommittén har uppgiften att definiera, utveckla och presentera ett koncept för ett planmässigt genomförande av – introduktionsutbildning – fortbildning – viss vidareutbildning – arrangera Skyrev Academy

16 16 Utbildningskommittén För att förbättra kontakterna med organisationens medlemmar och därmed förbättra utbytet av medlemskapet har utbildningskommitténs organisation delats upp i fyra regioner från norr till söder

17 17 Utbildningskommittén Ordförande Eva Tency Nilsson Region Skåne Erik Söderberg Ernst & Young Lars JönssonKPMG Mats Bergqvist Stockholms stad Fredrik AlmPwc Utb.kommitténs regionansvariga Vilhelm RundqvistVästra Götalandsregionen Lars JönssonKPMG Monica RådestadKPMG Helena LundbergPwC Alf WahlgrenPwC

18 18 Informationskommittén Kommittén ansvarar för information, kommunikation och dialog inom Skyrev och information till externa aktörer

19 19 Informationskommittén OrdförandeLiselott Daun Ernst & Young Karin Selander Deloitte Maria JägerPwc WebmasterUlf RubenssonJämtlands läns landsting


Ladda ner ppt "1 Sveriges Kommunala YrkesREVisorer. 2 Skyrev Föreningen bildades hösten 2000 Efter våra inledande år har vi nu drygt 350 medlemmar varav ca 220 är certifierade."

Liknande presentationer


Google-annonser