Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KURS I SALUTOGENT TÄNKANDE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KURS I SALUTOGENT TÄNKANDE"— Presentationens avskrift:

1 KURS I SALUTOGENT TÄNKANDE
KJELL HANSSON Salutogenes.com

2 The Lundby study Social and Psychiatric investigation of the total
Population in two small counties in Skåne, Sweden First wave 1947 Total n=2550 Children (0-15 years) n=590 Children with > 3 riskfactors n=221 Second wave 1957 Third wave 1972 Fourth wave 1988 Follow up all children who had more than 3 riskfactors n=148 Fifth wave 2000 Follow up of all individuals 50 years later

3

4

5

6

7 Persons influencing this perspective:
Professor Aaron Antonovsky Professor Emmy Werner Professor Sir Michael Rutter Professor Froma Walch

8

9 Begrepp besläktade med KASAM
Resilience motståndskraft återhämtningsförmåga förmåga att ”komma igen” Werner, E. & Smith, S. R. (1992). Overcoming the Odds. High Risk Children from Birth to Adulthood. Cornell University Press.

10 About Resilience Resource Risk- factor is the opposite of factor
Vulnerabiliy Protective Sårbarhets Skyddande faktor faktor Salutogen faktor Proctective factor has a buffering effect at high risk but no effect at low risk Proctective faktor har en skyddande effekt vid högrisksituationer men inte vid lågrisksituationer

11 PROCENT UNGDOMAR MED GOD ANPASSNING
Tiet et al (1998). Adverse life events and resilience. Journal of American Academy of Child and Adolecent Psychiatry, 37:11,

12 INGEN KONTAKT MED MORFAR GOD KONTAKT MED MORFAR BARNENS SYMTOMTYNGD
FÖRÄLDRARNAS RELATION BRA FÖRÄLDRARNAS RELATION DÅLIG

13 Salutogena faktorer Individ 1. God social kapacitet
2. Positivt självförtroeende 3. Självständighet 4. Framgångsrik coping 5. Intelligens and kreativitet 6. Utveckling av speciella intressen och hobby 7. Inre locus of control 8. Impulskontroll 9. Hög aktivitet och energi Familj och omgivning 1. Hjälpa andra när dom behöver det ("required helpfulness ") 2. Tillitsfulla och intima relationer 3. Betydelsefull annan person 4. Klart definierade gränser och subsystem. 5. Klara regler i hemmet 6. Positiv föräldra-barn relation 7. Delade värderingar

14 Stödjande och skyddande familjefaktorer
.Ömsesidigt stöd .Respekt för individuell skillnader .Stabilitet i livet .Dela i relationen .Flexibilitet .Kommunikation .Problemlösning .Stödja personers trossystem .Bibehålla hoppet .Mastery (vad kan man klara) .Komma från rigida mönster .Ekonomiska och materiella möjligheter Froma Walch, 1995

15 Basala färdigheter i en fungerande familj
Förmåga till anpassning Satsar på familjen God kommunikation Stöd och uppmuntran i familjen Uttrycka uppskattning Social anknytning Klara roller Gemensam tid Klara gränser Samarbete Problemlösningsförmåga Family therapy News, 1990, p8

16 Lyckliga äktenskap Tillit till varandra God problemlösning
Äktenskapet är livslångt Öppen och ärlig kommunikation Gilla att vara tillsammans Delade värderingar Omtanke om varandra Kärlek till varandra Spanier 1979

17 Högstadieungdomar, n=607, KASAM 29

18 Kasam - 13, Tvillingstudien

19

20

21 Samband mellan KASAM och andra begrepp Fysisk hälsa Optimism Framtidstro Coping Locus of control Loneliness scale Familjefaktorer Emotionalitet Sociabilitet Äktenskaplig tillfredställelse Frekvens av idrottsutövning

22

23

24 Årskurs 8 och 9, n ca. 3000, Danmark
Alla skillnader mellan ja och nej är signifikanta både för pojkar och flickor Årskurs 8 och 9, n ca. 3000, Danmark Anne Nilsen (2000) National Institute of Public Health


Ladda ner ppt "KURS I SALUTOGENT TÄNKANDE"

Liknande presentationer


Google-annonser