Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att arrangera en slalomtävling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att arrangera en slalomtävling"— Presentationens avskrift:

1 Att arrangera en slalomtävling
December 2002

2 Program Tävlingsorganisation Funktionärer Roller Regler Tips & råd
December 2002

3 Organisation - ute Tävlingsledare Banchef 3:e jury medlem Bansättare
Portdomarchef Portdomare Portdomarhjälp Starter Starters medhjälpare Sjukvårdare December 2002

4 Tävlingsledare Ansvarar före, under och efter tävling att allt fungerar, inkl. säkerheten Har tät kontakt med banchefen. Finns salt, käppar? Ska det pistas? Skaffar huvudfunktionärer i god tid före tävling Beställer priser Skaffar fram ev. sponsorer Leder lagledarmöte Ingår i juryn Avgör när/om tävling kan fortsätta eller skall avbrytas Avgör frågor som kommer upp under tävling. Eventuellt i samråd med juryn Finns på en plats i backen där alla kan nå henne / honom Ser till att resurser sätts in när det behövs December 2002

5 Banchef och bansättare
Ser till att det finns käpp, flaggor, borr och salt. Sätter upp bana i god tid Deltar i lagledaremöte (banchef) Ingår i juryn Meddelar antal portar till tävlingsledare och sekretariat (banchef) Meddelar när bana är tillgänglig för besiktning (banchef) Ansvarar för preparering av bana före och under tävling Ansvarar för att banan är i gott skick Ser till att det finns käppar vid start Meddelar tävlingsledare om banan måste repareras Ser till att tävlingspisten är avspärrad, där så behövs Tar ner banan December 2002

6 Portdomarchef Kontaktar i god tid lämpligt antal personer för som ska vara portdomare (ca 5 i Bruket) Kontrollerar i god tid att det finns krattor, portdomarprotokoll samt färg för märkning Numrerar portar Instruerar portdomare Samlar ihop besiktningsprotokoll efter varje åk och ansvarar för att detta kommer till sekretariatet December 2002

7 Portdomare Skall kunna regler för hur åkare ska passera. Vid enkelstakning skall åkare gå runt käppen vid klättring Skall vara uppmärksam Skissa fel samt anteckna port och startnummer i portdomarprotokoll för de fel som begås i portar som domare är ansvarig för Får endast svara “fortsätt” eller “tillbaka” på fråga från åkare om de klättrat tillräckligt långt Ansvarar för skick i de portar som domaren är tilldelad Skall kunna motivera diskning (protokollet) Är enväldig domare för de portar som domaren är tilldelad Diskuterar endast med portdomarchef och jury-medlemmar Måste stanna kvar på tävlingsplatsen tills protesttiden gått ut December 2002

8 Starter Kopplar upp startgrind, högtalare och headset i mycket god tid
Skall kunna startregler - SL: “Klara! - Gå/Kör!” ("Ready! - Go!" ) - GS/SG/DH: "10 sek.... 5, 4, 3, 2, 1, Go!" Sköter startplats inkl. startgrind Sköter kommunikation med tidtagare Skickar åkare efter order av tidtagare Montera ner startgrind Har en kommunikationsradio (eller mobiltelefon) som reservförbindelse December 2002

9 Starters medhjälpare Hjälper starter med uppgifter som underlättar startproceduren Finns på plats vid start i god tid före tävlingens start Meddelar de först startande hur starter/medhjälpare arbetar, upprepar Ropar upp de startande i startordning i god tid före före respektive start Ser till att proceduren är lika för alla Hjälper starter att montera/montera ner starten December 2002

10 Sjukvårdare Sjukvårdskunnig
Placering / inventering av personal och sjukvårdsutrustning Larmväg (telefonnummer, bomnyckel etc.) December 2002

11 Nummerlappsmottagare
Samlar upp nummerlappar från de tävlande Sorterar nummerlappar i nummerordning efter tävlingen Samma person som Nummerlappsutdelare December 2002

12 Måldomare Fungerar som portvakt men med målet som sitt ansvar
Avgör om den tävlande har passerat målet på ett korrekt sätt Säkerställer att ingen utomstående passerar mållinjen och bryter fotocellen Håller målområdet (uppbromsningsplanen) fri från åkare, åskådare, ledare och tränare För portdomarprotokoll December 2002

13 Sekretariat Sekreterare Tidtagare Speaker Tekniker Nummerlappsutdelare
Ekonomiansvarig December 2002

14 Tävlingssekreterare Bemannar sekretariatet
Ansvarar för datorn under tävlingen Registrerar deltagare, samt lottar Ansvarar för startlistor och resultatlistor Tar emot strykningar under lagledaremöte Ansvarar för lottning till åk 2 Ansvarar för att diskningar m.m. registreras och anslås Sköter officiell redovisning efter tävling Ansvarar för städning av sekretariatet December 2002

15 Tidtagare Hjälper sekreterare med registrering och lottning
Hjälper tekniker koppla upp tidtagning Kollar i god tid att start, mål, dator, skrivare samt speakeranläggning fungerar Sköter 1:a klocka och headset-samband med starter under tävling Sköter nerkoppling av tidtagaranläggning Hjälper till med städning av sekretariatet December 2002

16 Speaker Finns på plats i god tid innan upprop Presenterar sig
Hälsar alla tävlande, ledare och åskådare välkomna Anger hålltider, ex.vis besiktning, föråkare, första start, paus mellan åken, ca tid andra start Berättar om väder och vind (temperaturer vid start och mål) Meddelar namn på tävlingsledare, banchef och 3:e jurymedlem Gör sitt bästa för att referera tävlingen och hålla intresset uppe bland åskådare och tävlande Meddelar namn och klubb tillhörighet på åkare i anslutning till start Meddelar tid på åket, ev sammanlagd tid och placering Medverkar vid förättning av prisutdelning December 2002

17 Tekniker Kontrollerar i god tid att all elteknisk utrustning inkl. kablar finns och är i gott skick Kopplar tävlingsdagen upp mål, tidtagning, dator, högtalare och headset i mycket god tid Är beredd på att justera fotoceller Kopplar ner och vårdar all elteknisk utrustning efter tävling December 2002

18 Nummerlappsutdelare Plockar ihop nummerlappar och buntar med plocklistor för varje klubb i god tid Försäljning av liftkort Lämnar ut nummerlappar Samlar in nummerlappar efter åk 2 Sorterar och stuvar undan nummerlappar December 2002

19 Ekonomiansvarig Stämmer av med Kassören ang. Betalning inför tävlingen
Tar emot betalning på plats från de klubbar som inte betalt i tid eller inte kan visa upp kvitto på betalning Kontrollerar mot startlistor att betalning skett Håller en växelkassa Håller i tävlingens utgifter Rapporterar till föreningens kassör efter tävlingens slut December 2002

20 December 2002


Ladda ner ppt "Att arrangera en slalomtävling"

Liknande presentationer


Google-annonser