Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så här jobbar vi hos oss med arbetsmiljö och miljö!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så här jobbar vi hos oss med arbetsmiljö och miljö!"— Presentationens avskrift:

1 Så här jobbar vi hos oss med arbetsmiljö och miljö!
Datum Christina Persson

2 MDH var först! Mälardalens högskola var den första högskolan i världen att införa miljöledningssystemet ISO14001. Mälardalens högskola var den första högskolan i Sverige som införde arbetsmiljöledningssystemet OHSAS

3 Ett integrerat ledningssystem för miljö och arbetsmiljö.
En del av vår verksamhet. arbetsmiljö Policy Planering Genomföra Uppföljning Ledningens genomgång Ständig förbättring Arbetstagares deltagande och samråd Extern –Intern kommunikation

4 Arbetsmiljöpolicy Alla anställda och studenter vid Mälardalens högskola verkar i en proaktiv och stimulerande arbetsmiljö En förutsättning för en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö är att ledning anställda och studenter samverkar i arbetsmiljöfrågorna. Varje medarbetare och student vid Mälardalens högskola ska känna ett personligt ansvar och själv vara ett föredöme för att arbetsklimatet inom högskolan är positivt

5 Miljöpolicy I överensstämmelse med Agenda 21 och Haga deklarationen ska högskolan arbeta för en hållbar utveckling som säkerställer en hälsosam och god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. En sådan utveckling kräver att det i samhället finns en balans mellan ekonomiska, och sociala och ekologiska aspekter.

6 Arbetsmiljömål 2011 100% av medarbetarna skall erbjudas medarbetarsamtal Antalet arbetsmiljöombud skall uppgå till 15 personer innan 2011 års utgång Andelen anställda som anser att man har en mycket god – god arbetsrelation med sin chef skall uppgå till 70%. Andelen studenter som anser att man har en mycket god- god arbetsrelation med sina lärare skall uppgå till minst 70%.

7 Miljömål (förslag) Andelen personal som anser att man har en mycket god- god kunskap inom miljö/ hållbar utveckling skall uppgå till minst 70% år 2013 Andelen studenter som anser att man har en mycket god- god kunskap inom miljö/ hållbar utveckling skall uppgå till minst 70% år 2013. Mälardalens högskola ska minska energi användningen med 11 % och målet ska vara uppfyllt med årlig uppföljning.

8 Ständig förbättring Miljö- och arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i en ständig förbättringsprocess. Denna process knyts samman genom ledningens årliga genomgång som även omfattar en uppföljning av arbetsmiljö- och miljöpolicy samt arbetsmiljö- och miljömålen. Vid ledningens genomgång utvärderas också MDH:s ledningssystem för att se om det är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt.

9 Till sist Har du frågor eller andra funderingar kring våra miljö- och arbetsmiljörutiner så är du välkommen att kontakta Karim Bakhteyari för miljöfrågor och Christina Persson när det gäller arbetsmiljöfrågor.


Ladda ner ppt "Så här jobbar vi hos oss med arbetsmiljö och miljö!"

Liknande presentationer


Google-annonser