Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

-En sann utmaning i samverkan-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "-En sann utmaning i samverkan-"— Presentationens avskrift:

1 -En sann utmaning i samverkan-
Diabetes mellitus -En sann utmaning i samverkan- Diabetesmottagningen, Division 1, Ystads lasarett

2 ”Diabetes är ett fruktansvärt tillstånd, kött och ben smälter samman i urinen. Patienten slutar aldrig att urinera, urinen rinner utan uppehåll, liksom ur öppna vattenledningar. Uppkomsten är långsam och förloppet utdraget, men när sjukdomen når sin fulla kraft är livet kort och smärtsamt, törsten outhärdlig, den har ingen ände. Diabetes är en underlig sjukdom.” Aretaios av Cappadocia 200 e.Kr.

3 Lite bakgrund…… I vårt land förekomst på ca 4 % Vid 80 års ålder 20%
80-85% drabbas av Typ II 10-15% lider av Typ 1 Tillståndet är i ökande!

4 Sjukdomens besvärliga ansikte…
Tydligt höga/låga sockervärden ger symtom i vardagen! Påverkan på flera organ kan ske med tiden Risken att drabbas av hjärtsjukdom, stroke, njursjukdom, ögonsjukdom etc är tydligt ökad vid diabetes

5 ….ger goda möjligheter till ett bra liv med god hälsa
Men…. En god kontroll av blodsocker blodtryck blodfetter En bra livsstil med lämplig motion anpassad mat tobaksfrihet ….ger goda möjligheter till ett bra liv med god hälsa

6 Hur klara detta? Egenansvar Stödfunktion Stort Svårt Varaktigt
Resurser Tillgänglighet Lärande Fokusering Mötet NDR

7 Resurser Bra personella resurser Anpassade lokaler Nära varandra
Ledningens förståelse Vi är bra kamrater

8 Tillgänglighet Snabbt nå oss per telefon Besök direkt om önskas!
Även tillgänglighet under röda dagar Läkare tillgänglig på mottagningen Doktorn Direkt → ”kan jag hjälpa till med något”!

9 ”Bästa” tillgänglighet
Satsa inte på att slaviskt följa protokoll! Glesa ut besök för vissa, öka för andra Individualisera! I perioder kanske besök varje vecka! Flera vårdgivare samtidigt

10 Att lära sig något… Inte utbildning i (större) grupp!
Individuellt! → betona mötet! Gärna 2-3 vid pumputbildning Stödpersoner kan nyttjas ibland Gå fram långsamt, fokusera

11 Fokus på problem Identifiera vad som är viktigt!!
Vad går bra? Vad går mindre bra? Vad ger mest att åtgärda? Vad klarar patienten just nu av att hantera? Gör det viktigaste först! Greppa inte efter för mycket. Hoppa över vissa parametrar ibland.

12 Regelbundna träffar -teamet-
Absolut varje vecka! Övervaka vilka som ligger längst från målen Pratar oss samman kring hur detta kan hanteras Vem gör vad, rapportera hur det går Prata sig samman om förhållningssätt

13 Nationella diabetes registret -NDR-
Startade 1996 16 parametrar patienter (2005) 40 % av alla (2005) Ökande antal Medger uppföljning

14 Nyttja NDR som ett verktyg!
Vilka har höga HbA1c? Blodtryck? Lipider? Njurar? Fotundersökt? Ögon?

15 Gör inte allt – ta hjälp Ingen fotmottagning
Satsar på egenvård Profylax Frikostig nyttjande av skomakare/tekniker Inga sår behandlas här Gravida kvinnor med DM – ej hos oss

16 Insulinpumpar Medveten satsning Många patienter ger erfarenhet
Positivt förhållningssätt Ingen ”sista utväg” Även för typ 2 patienter

17 Pumpar Patienter med pump mer ”självgående” Frigör resurser till andra
Något bättre behandlingsresultat än annan terapi Bättre livskvalitet

18 Avdramatisera men samtidigt allvar!
Låt patienten växa Låt patienten få ut något av varje besök – något nytt lärt varje gång- Patienten skall känna sig bekväm vid mötet Våga ”släppa” patienten Låt patienten ”bubbla av sig”

19 Patienten strävar efter enkla lösningar
Våga säga att det inte går bra Uppmuntra vid minsta framgång Patienten strävar efter enkla lösningar på komplexa problem Sträva efter att frigöra patienten från oss Det handlar om självkänsla

20 Att skapa det lärande mötet
Ge kraft i det öppna mötet! Se individen Gör patienten delaktig Patienten är experten Tillit & respekt

21 Vi i Ystad Elisabeth Ingvarsson Karin Lindström Waller
Maria Biörklund Helgesson Jan Andersson Ann Sofie Thuvesson Kristin Zenkert Andersson Gustav Tallroth


Ladda ner ppt "-En sann utmaning i samverkan-"

Liknande presentationer


Google-annonser