Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdares inställning och upplevelse till familjers betydelse i omvårdnaden inom rättspsykiatrin Bukurije Kunushevci Helena Otteborn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdares inställning och upplevelse till familjers betydelse i omvårdnaden inom rättspsykiatrin Bukurije Kunushevci Helena Otteborn."— Presentationens avskrift:

1 Vårdares inställning och upplevelse till familjers betydelse i omvårdnaden inom rättspsykiatrin Bukurije Kunushevci Helena Otteborn

2 Inledning Rättspsykiatrisk vård och dess komplexitet Fokus på personalens inställning och upplevelse kring familjens betydelse inom rättspsykiatrin

3 Bakgrund Statistik uppgifter enligt Socialstyrelsen 2009 och Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister 2012 Rättspsykiatrin då och nu utifrån anhörigperspektiv

4 Forts. Bakgrund Tidigare forskning inom ämnet  Vårdpersonalens inställning till patienternas familjemedlemmar inom psykiatrin  Närståendes inställning till den psykiatriska vården

5 Syfte Att beskriva och få kunskap om vårdares inställning, upplevelse och erfarenhet av familjearbete inom rättspsykiatrin

6 Metod Inklusionkriterierna: vårdpersonal med minst 3 månaders erfarenhet. Vid fyra rättpsykiatriska enheter i södra Sverige, två större och två mindre enheter.  Kvantitativ metod – enkätstudie/färdigt formulerade frågor enligt FAMBO i modifierad form.  Kvalitativ metod - fokusgruppsintervjuer

7 Resultat Utifrån kvantitativ studie enligt FAMBO i modifierad form:  Familjen som börda, ca 51% instämmer delvis eller helt att de har tid med familjen. Stora signifikanta skillnader i svaren mellan olika yrkeskategorier i tre av påståendena  Familjen som en samtalspartner, olika enheter och yrkeskategorier visar låga värden i påståendet om att bjuda familjemedlemmar till samtal vid förändringar/försämringar. Vid vårdplanering skillnader mellan yrkeskategorier och enheter.  Familjen som egen resurs, högsta värdet 80% jämfört med 26% om att se familjemedlemmarna som samtalspartner. 67% jämfört med 18% om frågan hur familjerna kan stödjas  Familjen som resurs, värde på 85% anser att familjen kan vara betydelsefull och 49% att familjemedlemmar ger mig en känsla av trygghet.

8 Forts. Resultat Utifrån kvalitativ studie:  Att vårda mot bakgrund av lagar och fördomar  Att behöva sätta säkerhet framför medmänsklighet  Att känna sig osäker och otillräcklig  Att se familjen som både tillgång och hinder  Att både ha möjligheter och begränsningar

9 Slutsatser Skillnaderna mellan små och stora enheter Framtida forskning - utvecklingsområden

10 Tips Patient och deras familjemedlemmar i fokus Se möjligheter istället för hinder i arbetet med familjemedlemmar Ständigt utvecklingsarbete med personals kunskap och inställning till familjemedlemmar


Ladda ner ppt "Vårdares inställning och upplevelse till familjers betydelse i omvårdnaden inom rättspsykiatrin Bukurije Kunushevci Helena Otteborn."

Liknande presentationer


Google-annonser