Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdares inställning och upplevelse till familjers betydelse i omvårdnaden inom rättspsykiatrin Bukurije Kunushevci Helena Otteborn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdares inställning och upplevelse till familjers betydelse i omvårdnaden inom rättspsykiatrin Bukurije Kunushevci Helena Otteborn."— Presentationens avskrift:

1 Vårdares inställning och upplevelse till familjers betydelse i omvårdnaden inom rättspsykiatrin
Bukurije Kunushevci Helena Otteborn

2 Inledning Rättspsykiatrisk vård och dess komplexitet
Fokus på personalens inställning och upplevelse kring familjens betydelse inom rättspsykiatrin

3 Bakgrund Statistik uppgifter enligt Socialstyrelsen 2009 och Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister 2012 Rättspsykiatrin då och nu utifrån anhörigperspektiv

4 Forts. Bakgrund Tidigare forskning inom ämnet
Vårdpersonalens inställning till patienternas familjemedlemmar inom psykiatrin Närståendes inställning till den psykiatriska vården

5 Syfte Att beskriva och få kunskap om vårdares inställning, upplevelse och erfarenhet av familjearbete inom rättspsykiatrin

6 Metod Inklusionkriterierna: vårdpersonal med minst 3 månaders erfarenhet. Vid fyra rättpsykiatriska enheter i södra Sverige, två större och två mindre enheter. Kvantitativ metod – enkätstudie/färdigt formulerade frågor enligt FAMBO i modifierad form.  Kvalitativ metod - fokusgruppsintervjuer

7 Resultat Utifrån kvantitativ studie enligt FAMBO i modifierad form:
Familjen som börda, ca 51% instämmer delvis eller helt att de har tid med familjen. Stora signifikanta skillnader i svaren mellan olika yrkeskategorier i tre av påståendena Familjen som en samtalspartner, olika enheter och yrkeskategorier visar låga värden i påståendet om att bjuda familjemedlemmar till samtal vid förändringar/försämringar. Vid vårdplanering skillnader mellan yrkeskategorier och enheter. Familjen som egen resurs, högsta värdet 80% jämfört med 26% om att se familjemedlemmarna som samtalspartner. 67% jämfört med 18% om frågan hur familjerna kan stödjas Familjen som resurs, värde på 85% anser att familjen kan vara betydelsefull och 49% att familjemedlemmar ger mig en känsla av trygghet.

8 Forts. Resultat Utifrån kvalitativ studie:
Att vårda mot bakgrund av lagar och fördomar Att behöva sätta säkerhet framför medmänsklighet Att känna sig osäker och otillräcklig Att se familjen som både tillgång och hinder Att både ha möjligheter och begränsningar

9 Slutsatser Skillnaderna mellan små och stora enheter
Framtida forskning - utvecklingsområden

10 Tips Patient och deras familjemedlemmar i fokus
Se möjligheter istället för hinder i arbetet med familjemedlemmar Ständigt utvecklingsarbete med personals kunskap och inställning till familjemedlemmar


Ladda ner ppt "Vårdares inställning och upplevelse till familjers betydelse i omvårdnaden inom rättspsykiatrin Bukurije Kunushevci Helena Otteborn."

Liknande presentationer


Google-annonser