Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Id Hk NO HOMO SAPIENS MÄNNISKAN SO Bd En Sv Ma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Id Hk NO HOMO SAPIENS MÄNNISKAN SO Bd En Sv Ma."— Presentationens avskrift:

1 Id Hk NO HOMO SAPIENS MÄNNISKAN SO Bd En Sv Ma

2 -Har kunskap om vad pubertet innebär
NO Mål för år 6: Eleven: -Har kunskap om vad pubertet innebär -Känner till könsorganens byggnad och funktion -Känner till vikten av god hygien och god hälsa

3 NO Mål för år 7 Eleven: -Har kännedom om vattnets betydelse för livet på jorden -Känner till grunddragen i livets utveckling

4 NO Mål för år 8 Eleven: -Har kunskap om vad befruktning innebär -Har kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta -Visar respekt för andras ståndpunkter och för olika samlevnadsformer

5 NO Mål för år 9 Eleven: -Har kännedom om hur celler är byggda och hur de fungerar -Har kännedom om den egna kroppens organ och organsystem samt hur de fungerar tillsammans -Har kunskap om beroendeframkallande medels inverkan på hälsan -Diskuterar vad regelbunden motion och goda hälsovanor betyder

6 Mål i hem- och konsumentkunskap för år 6
Kunna hur man diskar för hand och i maskin på  ett effektivt och miljövänligt sätt.  Kunna förstå varför man bör diska detta sätt.  Förstå vikten av att äta en bra frukost och vad en bra frukost bör innehålla. Kunna förklara vad som kan hända med kroppen om man inte äter frukost. 

7 Mål för hem- och konsumentkunskap år 9
Bli förberedd inför flytten hemifrån. Kunna göra en preliminär budget för en månads hushåll. Ha insikt i vad som behövs för att ett hushåll ska fungera i fråga om möbler, husgeråd, linne osv. Ha en insikt i vad detta kostar i anskaffning. Hur gick detta till förr i tiden? Redovisa en valfri tidsperiod. HK

8 Mål för bild år 6- 9 År 6 Kunna hur människokroppen kan indelas i proportioner. År 7 Kunna skriva en dikt med kalligrafipenna och skriva sin egen namnteckning med skrivstil. År 9 Kunna berätta om en konstnär (som verkade för minst 100 år sedan) samt göra en parafras av konstnärens bild. Bd

9 SO År 6 Mål med arbetsområdet: Fördjupa dina kunskaper om Asatron och dess gudar Har kännedom om Asatron av idag Har kunskap om när ”Vikingarna” levde och hur deras liv kunde se ut

10 SO Mål för SO år 7 Har fördjupat dina kunskaper om Egypterna och deras religion i det forna Egypten Har kunskap om religionens roll i det forna Egypten Har kännedom om egypternas livsfrågor och riter Har fördjupat dina kunskaper i antikens Grekland och deras religion Har kunskap om religionens roll i antikens Grekland Har kunskap om de grekiska gudarna och deras egenskaper

11 SO Mål för SO år 8 Har kunskap om centrala tankegångar och urkunder inom Judendomen Har kunskap om varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle Känna till huvuddragen i världsreligionernas historia

12 SO Mål för SO år 9 - Har kunskap om centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för tre av de stora inriktningar; protestantism, katolicism och ortodoxi - Har kunskap om centrala tankegångar inom Islam - Har kunskap om varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle Känna till huvuddragen i världsreligionernas historia

13 våga uttrycka dig genom skrivandet
Sv Mål för Sv år 6 stimulera din fantasi och lust att lära genom att läsa sagor och berättelser, utveckla din fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och samarbete med andra, stärka din förmåga att läsa, lyssna, förstå och tolka sagor och berättelser, våga uttrycka dig genom skrivandet Skriva två olika sagor och en skapelseberättelse

14 Sv Mål för Sv år 7 stimulera din fantasi och lust att lära genom att läsa dikter och berättelser utveckla din fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och samarbete med andra, stärka din förmåga att läsa, lyssna, förstå och tolka dikter och berättelser våga uttrycka dig genom skrivandet skriva två dikter och en berättelser

15 Sv Mål för Sv år 8 stimulera din fantasi och lust att lära genom att läsa dikter och noveller utveckla din fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och samarbete med andra, stärka din förmåga att läsa, lyssna, förstå och tolka dikter och noveller våga uttrycka dig genom skrivandet skriva en dikt och en novell

16 Sv Mål för Sv år 9 stimulera din fantasi och lust att lära genom att läsa instruktioner och argumenterande texter utveckla din fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och samarbete med andra, stärka din förmåga att läsa, lyssna, förstå och tolka instruktioner och argumenterande texter våga uttrycka dig genom skrivandet skriva en instruktion och en argumenterande text

17 Id

18 En

19 Ma


Ladda ner ppt "Id Hk NO HOMO SAPIENS MÄNNISKAN SO Bd En Sv Ma."

Liknande presentationer


Google-annonser