Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskapsintensiva miljöer och ekonomisk tillväxt Hans Lööf Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, KTH. 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskapsintensiva miljöer och ekonomisk tillväxt Hans Lööf Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, KTH. 1."— Presentationens avskrift:

1 Kunskapsintensiva miljöer och ekonomisk tillväxt Hans Lööf Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, KTH. 1

2 Vad undersöker vi? Skillnader i produktivitet 1. Inom en lokal miljö 2. Mellan olika lokala miljöer 2

3 Vad är det vi vill testa? Vilken betydelse har 1.Innovation (intern kunskap) 2.Spillovers (extern kunskap) 3.Innovation & Spillovers För företagens resultat 3

4 Hur gör vi detta? Vi delar upp alla Sveriges företag i tre kategorier (Patent) (FoU) A: Icke innovativa företag (1%) (17%) B: Tillfälligt innovativa (4%) (38%) C: Persistent Innovativa (95%) (45%) 4

5 Våra frågor Kan alla företag dra nytta av en kunskapsintensiv miljö? Klarar sig ett innovativt företag lika bra i alla miljöer? 5

6 Metod Vi jämför ”tvillingföretag” Allt annat lika (bransch, storlek, utbildningsintensitet, kapitalintensitet, ägarförhållanden osv) 6

7 Indelning av företag i Sverige (40 524 – 12 år) (2,738 – 5 år) 7

8 Skillnad i produktivitet olika lokala miljöer i Sverige, nivå InnovativKunskaps- intensitet Totalfaktor produktivitet NejLågReferens NejMedel0 % NejHög2 % JaLåg3 % JaMedel7 % JaHög12 % 8

9 Skillnad i produktivitet olika lokala miljöer i Sverige, tillväxttakt InnovativKunskaps- intensitet Totalfaktor produktivitet NejLågReferens NejMedel0 % NejHög0 % JaLåg0.2 % JaMedel0.5 % JaHög0.7 % 9

10 Slutsats 1 I alla lokala miljöer (låg, medel och hög kunskap) Ökar produktiviteten med nivån på företagens interna kunskap 10

11 Slutsats 2 Den lokala miljön och den externa kunskapen har - ingen ytterligare produktivitetseffekt för företag med låg intern kunskap (icke innovativa företag) 11

12 Slutsats 3 Den lokala miljön och den externa kunskapen har - svag ytterligare produktivitetseffekt för företag med medelhög intern kunskap (tillfälligt innovativa företag) 12

13 Slutsats 4 Den lokala miljön och den externa kunskapen har - stark ytterligare produktivitetseffekt för företag med hög intern kunskap (persistent innovativa företag) 13

14 Sammanfattning 14 Stora skillnader Innovativa företag har mest nytta av regionens kunskap

15 Sammanfattning 15 12% högre TFP 0.7% högre årlig tillväxttakt

16 Övergripande slutsats 16 Att en allt större andel av befolkningningen lever i täta miljöer skapar bättre förutsättningar för långsiktig tillväxt


Ladda ner ppt "Kunskapsintensiva miljöer och ekonomisk tillväxt Hans Lööf Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, KTH. 1."

Liknande presentationer


Google-annonser