Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget kansli 2014-12-16 /1 Välkomna till Linnea-7! 2012-10-11 Per-Henrik Nilsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget kansli 2014-12-16 /1 Välkomna till Linnea-7! 2012-10-11 Per-Henrik Nilsson."— Presentationens avskrift:

1 Landstinget kansli 2014-12-16 /1 Välkomna till Linnea-7! 2012-10-11 Per-Henrik Nilsson

2 Landstinget kansli 2014-12-16 /2 Tid AnsvarigInnehåll 09:00-09:30 Per-Henrik Inledning 09:30- 10:00 KAFFE 10:00- 11:20RomaMetod, handledarnas roll Målformulering – vad vill vi göra? – smågrupper 11:20- 12.00 Per-HenrikFöreläsning om Linnea och läkemedel 12:00- 13.00 LUNCH 13.00- 14.00 MalinSamordning för Linnea 14.05-14.15  Frågor från grupperna 14:15 15:30 Målformulering – vad vill vi göra? – smågrupper inkl. kaffe 15:30 16:00 Per-HenrikUppföljning/avslutning i storgrupp Utvärdering

3 Landstinget kansli 2014-12-16 /3 Styrgrupp/handledare Roma Lundh Malin Larsson Karin Johansson Hans Thulesius Helene Reimertz Karin Svensson Magnus Frithiof Ingrid Göransson Per-Henrik Nilsson

4 Landstinget kansli 2014-12-16 /4 Vem är Linnea?

5 Landstinget kansli 2014-12-16 /5 Linnea Linnea är en 86 årig änka. Linnea är en multisjuk kvinna med hjärtsvikt, diabetes typ 2 och kärlkramp. Linnea har varit inlagd på medicinkliniken 3 ggr det senaste året pga. hjärtsvikt och lunginflammation. Linnea har en obruten livsvilja och ett intresse för sina barn och barnbarn. Linnea har kommunal hemsjukvård och täta kontakter med sin distriktsläkare.

6 Landstinget kansli 2014-12-16 /6 Erfarenheter innan Linnea Samordning hemsjukvård, akutsjukvård och primärvård fungerar ännu ej optimalt. För lite läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård! Utskrivningsklara på akutsjukhusen. Vårdkedjan flyter ej på som den skall! Hål i vård- och omsorgsnätverket! Otrygga Linneor skapar ett ökat vårdbehov!

7 Landstinget kansli 2014-12-16 /7 Äldre mest sjuka = LINNEOR Flera diagnoser Flera funktionsnedsättningar Skör och snabbt föränderlig livssituation Stort antal läkemedel Ofta behov av vård och omsorg även av kommunal hemsjukvård 6 000 –15 000 personer i Kronoberg

8 Landstinget kansli 2014-12-16 /8 Syfte och mål. Syfte Ett gemensamt arbete mellan kommunerna och landstingets förvaltningar för att få fram en gemensam kunskap om Linnéas behov och livsvärld och för att förbättra Linnéas vård och omsorgsnätverk. Mål Linnea skall ha ett välfungerande vård och omsorgsnätverk som skapar en trygg livsvärld för Linnéa och som smittar av sig ”till hela Kronoberg”.

9 Landstinget kansli 2014-12-16 /9 Hur gör vi? Förbättringsidé för Linnea. Grupper sammansatta från de olika delarna av vårdkedjan med bas i närsjukvårdsområden. IHI´s genombrottsmodell Tre lärandeseminarier med arbete mellan träffarna. PDSA-cykeln (Plan-Do- Study-Act) Hemsida

10 Landstinget kansli 2014-12-16 /10 Professionell kunskap  Ämneskunskap  Personliga färdigheter  Värderingar, etik Förbättringskunskap  System  Variation  Förändringspsykologi  Lärandestyrt förändringsarbete Förbättringar av diagnos och behandling Förbättringar av processer och system i hälso- och sjukvården Ökat värde för Linnea!

11 Landstinget kansli 2014-12-16 /11 Många små tester men stora förändringar Specifika testcyklar Mål och delmål D S PA D S PA D S PA D S PA D S PA D S PA D S PA D S PA D S PA D S PA

12 Landstinget kansli 2014-12-16 /12 Resultat Linnea 1+2+3+4+5+6 Sammanlagt ca 220 deltagare och 43 team.

13 Landstinget kansli 2014-12-16 /13 Förbättringsområden: Vårdplanering och information Vårdplanering med enskilt rum och avsatt tid för sjuksköterska. Fasta tider som kommunen kan boka. Informationsmaterial vid stroke, vad hände på sjukhuset? Information om kommunala insatser, använda broschyr som redan finns Information från kommun till länssjukvård, ADL-status, blankett omarbetades. Arbetet fortsattes i MAS-gruppen. Information för personalen om höftledsplastik fanns men användes inte.

14 Landstinget kansli 2014-12-16 /14 Förbättringsområden Matsituationen, kan Linnea äta själv? Checklista. Fallolyckor Utevistelse 4 ggr/vecka. Linnea skattade aptit, sömn och välbefinnande. Biståndsbeslut saknades ofta. Komma hem tidigare på dagen, före 15.30. Nådde målet i testen. Tidigt hembesök av kommunal DS efter utskrivning. Utskrivningsmeddelande.

15 Landstinget kansli 2014-12-16 /15 Förbättringsområden Vikten dokumenteras i datajournalen samt omvårdnadsepikris. Läkemedelshantering Medicinernas behandlingsindikationer Indikation på läkemedelslistan Linneas tänder Senior Alert nutrition Linneas diabetes Linneas njurfunktion och läkemedel

16 Landstinget kansli 2014-12-16 /16 Resultat Bättre samarbete och kunskap i och om Linneas vård- och omsorgsnätverk. Många små förändringar ute i ”mikrosystemen” nära Linnea. Bättre förståelse för varandras arbetsområden Nya kontaktvägar. Lättare att ta kontakt med varandra. Alla blev utbildade i förbättringskunskap. Myter avlivades Linnea, ”I allas medvetande och på allas läppar!” Hemsida och ett nätverk för Linnea. FOU Rapport 2007:5 Ökad förståelse för vem Linnea är i både kommuner och landsting ”Spin-off”-effekt med start Mobilt akutteam i Växjö, LINK- modul i Cosmic samt Projekt Säker utskrivning i LSV!

17 Landstinget kansli 2014-12-16 /17 Landstinget Kronoberg - Linnea På hemsidan finns alla de olika arbeten som gjorts i samband med Linneaprojekten.

18 Landstinget kansli 2014-12-16 /18 Utmaningar! Vad är bäst för Linnea? Delaktighet och inflytande för Linnea! Tillgänglighet för Linnea! Vårdplaner i samråd med Linnea och hennes anhöriga som är väl dokumenterade! Säker läkemedelsanvändning!

19 Landstinget kansli 2014-12-16 /19 Linnea en del av ett nationellt nätverk Linnea är en del av en stor familj i Sverige. Linnéa har kusiner och syskon på många håll, bl a sin storasyster Esther i Eksjö. Ett nätverk mellan dessa olika delprojekt/”kusiner” har etablerats. Linnea ”var värd” för ”släktkalas” för alla syskon och kusiner våren 2010 med närmare 200 deltagare från hela landet. Linnea har varit och är god PR för vårt landsting. Linnea och hennes syskon och kusiner har en tydlig påverkan på nationella satsningar från SKL.

20 Landstinget kansli 2014-12-16 /20 ”Framgångens hemlighet är att aldrig släppa målet ur sikte!” Benjamin Disraeli

21 Landstinget kansli 2014-12-16 /21 Rubrik text


Ladda ner ppt "Landstinget kansli 2014-12-16 /1 Välkomna till Linnea-7! 2012-10-11 Per-Henrik Nilsson."

Liknande presentationer


Google-annonser