Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När livet söker sig nya former Vändpunkter och förändringsprocesser hos unga Fokus öppenvård och lokal anknytning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När livet söker sig nya former Vändpunkter och förändringsprocesser hos unga Fokus öppenvård och lokal anknytning."— Presentationens avskrift:

1 När livet söker sig nya former Vändpunkter och förändringsprocesser hos unga Fokus öppenvård och lokal anknytning

2 Kunskap- och forskningsutveckling sedan 1998: Ungdomar och vändpunktsprocesser 15-20 år unga i tvångsvård unga i tvångsvård unga i öppenvård unga i öppenvård unga kriminella unga kriminella unga i marginalen/arbetslösa unga i marginalen/arbetslösa unga i förebyggande verksamhet (basket) unga i förebyggande verksamhet (basket) unga med diagnos/familjer NPF, AD/HD unga med diagnos/familjer NPF, AD/HD de goda exemplen/de som på längre sikt lyckats riktigt bra de goda exemplen/de som på längre sikt lyckats riktigt bra unga 13 år efter problematisk ungdomstid o social insats unga 13 år efter problematisk ungdomstid o social insats Kunskap om långsiktiga förändringsprocesser och verksamma sociala insatser PhD Stig-Arne Berglund socionomutbildningen socialt arbete Umeå universitet

3 Vändpunkter och vändpunktsprocesser Spontanläkning och skyddsänglarSpontanläkning och skyddsänglar Vad betyder social insatser i sammanhanget?Vad betyder social insatser i sammanhanget? Vad i den sociala insatsen har betydelseVad i den sociala insatsen har betydelse Vad får betydelse på längre sikt?Vad får betydelse på längre sikt?

4 Livet är ett flöde….det rullar på vad beror av vad?

5 Vändpunkter är när möjligheterna öppnar sig!

6 Handlag, tonfall ….och professionalitet Människor som lyssnade, begrep, brydde sig, såg en, trodde på en, fanns tillhands, fick en att tänka efter, sa ifrån drog en gräns, visade på alternativ, respekterade, stimulerade, hjälpte och var snäll…

7 Priset för marginalisering/utanförskap är stort! Vi lever i en tid då sociala problem alltmer omvandlas till till personliga störningar och problem

8 Avgör bilden av mig själv hur jag mår? Samhällsförändringar, inte minst på skolans område ställer allt högre krav på barnens koncentrationsförmåga, impulskontroll och aktivitetsgrad.

9 I det sociala sammanhanget När allt blir så personligt…. ….blir misslyckanden inte ett sätt att lära sig utan ett bevis på att man är oduglig och misslyckad Gunnel Jakobsson ”på tröskeln till vuxenvärlden”

10 Hur kan det komma sig att så många idag svarar mot de kriterier vi har för uppmärksamhetsproblem? Om vi tänker på det aktuella läget…

11 Snabbfakta ADHD: Den vanligaste diagnosen för pojkar. Antal utredda barn ökade 27 % 2013 Den vanligaste diagnosen för pojkar. Antal utredda barn ökade 27 % 2013 74 500 har diagnosen 2013. Var 26:e pojke medicineras. 74 500 har diagnosen 2013. Var 26:e pojke medicineras. Antalet människor men diagnosen har tredubblats på 4 år och vården klarar inte trycket Antalet människor men diagnosen har tredubblats på 4 år och vården klarar inte trycket Antalet barn med diagnoser är starkt överrepresenterade hos ensamstående föräldrar och de med försörjningsstöd Antalet barn med diagnoser är starkt överrepresenterade hos ensamstående föräldrar och de med försörjningsstöd dubbelt så vanlig för barn födda sent på året dubbelt så vanlig för barn födda sent på året Medicinering med amfetaminliknande prep ökat 300% 2006-11. Medicinering med amfetaminliknande prep ökat 300% 2006-11. 3,3 % av pojkarna (1,3 fl) av 10-17åringar (2012) medicinerar. Vuxna 4700 till 32000 (2006-12) 3,3 % av pojkarna (1,3 fl) av 10-17åringar (2012) medicinerar. Vuxna 4700 till 32000 (2006-12) 60 000 svenskar äter amfetaminliknande medicin idag. Sverige leder ligan för vuxna användare 60 000 svenskar äter amfetaminliknande medicin idag. Sverige leder ligan för vuxna användare Vanliga förklaringar är: Ärftlighet, hjärnskada, gener….. men också för lite motion, sömn, kost, bakterier, bekämpningsmedel, förlossningsskador, för tidigt födda Vanliga förklaringar är: Ärftlighet, hjärnskada, gener….. men också för lite motion, sömn, kost, bakterier, bekämpningsmedel, förlossningsskador, för tidigt födda

12 Kan man lita på kunskap? Finns risk att människors problem exploateras? Upplevelsen av att inte passa in blir fort ett personligt problem Ungdomar i problematiska situationer: Aktiva, okoncentrerade och impulsiva ungdomar

13 Den aktuella frågan! Stämplande eller frigörande med en diagnos? Stämplande eller frigörande med en diagnos? Vad betyder villkorat stöd? Paketering av problem? Särskiljande undervisningsformer?

14 Diagnosen som regi Aktörer skriver manus:Individerna som bär ohälsanLäkarna som namnger denSjukförsäkringssystemet bekräftar denMedierna exponerar denLäkemedelsindustrin som tjänar på denSamhället får praktiska individuella problem

15 Ett inlärt utanförskap kan få svåröverskådliga konsekvenser

16 Bilden/kunskapsläget är splittrad

17 PRK- Ett lokalt praktiskt exempel på när det fungerar Ungdomar med koncentrationssvårigheter ….och….. …om känsla av sammanhang och möjligheterna att hitta sin plats…

18 Alla ungdomar har en livsresa att göra Uppdraget är att få dem övertygade om att de duger och platsar Uppdraget är att få dem övertygade om att de duger och platsar Det går bara genom olika former av flockanknytning

19 Begränsade medel, kostnader, yrkesbarriärer, politik, prestige…… Vad är smartast att satsa energi och pengar på?

20 Samhällets pedagogik - pengar: Socialstyrelsen om aktivitetsersättning nov-2011 Drygt var tionde svensk har sjuk- eller aktivitetsersättning (20-64 år) 20-24 år ökat med 80% sen 2003 73% har psykiatriska diagnoser Från 93 personer -454 personer i västerbotten Oförmågan att integrera en starkt växande grupp unga får praktiska konsekvenser

21 Mission Possible Multidisciplinärt team efter skoltid, helhetssyn nätverk, föräldrasamarbete, individuella handlingsplaner. 20 Barn 10-12 år med betydande risk för tidigt utanförskap

22 På rätt köl Framga ̊ ng i 20 % av fallen ger vinst 29 ga ̊ nger kostn. att driva verksamheten 1 år. (1, 5 MKr) Framga ̊ ng i 20 % av fallen ger vinst 29 ga ̊ nger kostn. att driva verksamheten 1 år. (1, 5 MKr) Höjer sin ambitionsnivå, tillför husbyggarutbildning (16-18 elever, 2,1 MKr) räcker det med att lyckas med var tjugonde elev för att vara socioekonomiskt lönsam. Höjer sin ambitionsnivå, tillför husbyggarutbildning (16-18 elever, 2,1 MKr) räcker det med att lyckas med var tjugonde elev för att vara socioekonomiskt lönsam. I dagsläget har PRK haft 2 avhopp av 19 elever som är eller varit inskrivna. I dagsläget har PRK haft 2 avhopp av 19 elever som är eller varit inskrivna.

23 Avsaknad av gymnasiekompetens är den enskilt starkaste faktorn bakom att en ung människa blir en förtidspensionär socialförsäkringsutredningen

24 Har vi råd att låta bli? Utslagningsprocessen accelererar från 17/18 år. 17/18 år. Skolan, skolan, skolan Unga människor ger mest tillbaka på insatsen insatsen Även om insatser kommer in sent är det angeläget att komma för sent så tidigt som möjligt tidigt som möjligt www.SEEAB.sewww.SEEAB.se samt ”Bättre att stämma i bäcken…” Nilsson/Wadeskog www.SEEAB.se

25 Att tänka på framåt Gruppen kommer att öka, det blir mycket dyrt om problemen inte förebyggs eller tas där de hör hemma, dvs i skolan Gruppen kommer att öka, det blir mycket dyrt om problemen inte förebyggs eller tas där de hör hemma, dvs i skolan Sansa debatten om ADHD, lyft fram goda exempel, avprogrammera information (till föräldrar och unga) så att svårigheter blir begripliga och möjliga att hantera, dvs utbildning Sansa debatten om ADHD, lyft fram goda exempel, avprogrammera information (till föräldrar och unga) så att svårigheter blir begripliga och möjliga att hantera, dvs utbildning Satsa på insatser i naturliga sammanhang Satsa på insatser i naturliga sammanhang Utveckla pedagogik och erfarenheter om hur ni arbetar med samarbetsallianser och personliga förhållningssätt Utveckla pedagogik och erfarenheter om hur ni arbetar med samarbetsallianser och personliga förhållningssätt Professionellt samarbete om medicinering används Professionellt samarbete om medicinering används

26 När jag möter ungdomar i PRK som jag vet haft och ibland fortfarande har bekymmer och upptäcker positiv inställning, framtidstro och blicken riktad framåt… När jag möter ungdomar i PRK som jag vet haft och ibland fortfarande har bekymmer och upptäcker positiv inställning, framtidstro och blicken riktad framåt… …. blir jag smittad av det läkkött som finns i människor med stark livsgnista.


Ladda ner ppt "När livet söker sig nya former Vändpunkter och förändringsprocesser hos unga Fokus öppenvård och lokal anknytning."

Liknande presentationer


Google-annonser