Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Har vi en kulturskola för alla? Den frågan fick SMoK från några som arbetade med ungdomar med funktionsnedsättningar. Svaret blev: Knappast. Då föddes.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Har vi en kulturskola för alla? Den frågan fick SMoK från några som arbetade med ungdomar med funktionsnedsättningar. Svaret blev: Knappast. Då föddes."— Presentationens avskrift:

1

2 Har vi en kulturskola för alla? Den frågan fick SMoK från några som arbetade med ungdomar med funktionsnedsättningar. Svaret blev: Knappast. Då föddes idén till Pascalprojektet.

3 SMoK genomförde en enkät som visade att största hindret för funktionsnedsatta att delta var att musik- och kulturskolorna ansåg sig ha brist på kunskap. (Se nästa bild)

4

5 Projektet döptes efter Pascal -han som skapade enhet för tryckmätning Projektet skulle ta intryck, utöva påtryckning, skapa uttryck och så småningom ge avtryck.

6

7 Blaise Pascal 1623- 1662

8 Pascalprojektet Genomförs med bidrag från

9 Medverkande musik/kulturskolor: EksjöKulmus GöteborgHuddinge EmmabodaHörbyKalix Angered, Gbg KarlskogaKarlskrona KirunaKristinehamnLund MarkNackaSigtuna SolnaStockholmUmeå VellingeVallentunaVärnamo VästeråsVäxjöÄngelholm ÖrebroStenungsundBollnäs Danderyd

10 Referensgrupp: Barnombudsmannen Specialpedagogiska skolmyndigheten Sveriges Kommuner och Landsting Handikappförbundens samarbetsorgan Hjälpmedelsinstitutet

11 Antal personer med funktionsnedsättning i Sverige Minst 1,2 miljoner människor i Sverige antas ha någon form av permanent funktionsnedsättning Källa: Hjälpmedelsinstitutet.

12 Afasiförbundet i Sverige, Astma- och Allergiförbundet, Blodcancerförbundet, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Elöverkänsligas Riksförbund, Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS), Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS), Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB), HIV-SVERIGE/Riksförbundet för hivpositiva, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Hjärtebarnsföreningen, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Hörselskadades Riksförbund (HRF), ILCO, Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), ParkinsonFörbundet, Primär Immunbrist Organisationen (PIO),Prostatacancerförbundet, Psoriasisförbundet, Reumatikerförbundet, Riksförbundet Attention, Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF), Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB), Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT), Riksförbundet för Njursjuka (RNj), Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Riksförbundet för Trafik- Olycksfalls- och Polioskadade (RTP), Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Riksföreningen Autism (RFA), Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Schizofreniförbundet, TROKE-Riksförbundet, Svenska Celiakiförbundet (SCF), Svenska Diabetesförbundet (SD), Svenska Epilepsiförbundet (SEF), Svenska Laryngförbundet (SLF), Svenska OCD-förbundet Ananke, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Sveriges Fibromyalgiförbund (SFF), Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund (SSR), Tandvårdsskadeförbundet (TF)

13 Mål med projektet Lokal projektutveckling - fördubbla antalet deltagare? - lokala referensgrupper? I samverkan med högskolorna skapa relevant grund- och fortbildning inom området Ta fram läromedel/ hjälpmedel Sprida goda exempel genom web, film och nationell konferens/festival Fortbildning/ kompetensutveckling

14 Mål med fortbildningen Ge en kunskap om olika slags funktionshinder Ge en kunskap kring olika arbetssätt, pedagogiska metoder som används inom den estetiska undervisningen för barn och ungdomar med olika funktionshinder Ge kunskap om vilka offentliga och föreningsbaserade resurser för funktionshindrade barn och ungdomar som finns i samhället Ge exempel på projekt- och verksamhetsutveckling inom området kultur och funktionshindrade – inte minst genom utbyte av erfarenheter Bygga nätverk mellan lärare, bl.a webbaserade nätverk som kan leva vidare efter projekttiden.

15

16

17

18

19 Hur når vi en hållbar utveckling? - Ett fjärde år för spridande av erfarenheter? Nya kommuner inbjuds - Högskolekurser fortsätter på flera högskolor… - Specialpedagogiska skolmyndigheten fortsätter sitt stöd - Festival varje år? Västerås startar en stafett i oktober 2009? - Hur bevaras nätverket/nätverken? - En Pascal-förening med funktionnedsatta, anhöriga och pedagoger som medlemmar?


Ladda ner ppt "Har vi en kulturskola för alla? Den frågan fick SMoK från några som arbetade med ungdomar med funktionsnedsättningar. Svaret blev: Knappast. Då föddes."

Liknande presentationer


Google-annonser