Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biblioteken och det livslånga lärandet / ny pedagogisk roll för bibliotekspersonal Länsbibliotek Sydost 2005-12-09 Eva-Maria Flöög.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biblioteken och det livslånga lärandet / ny pedagogisk roll för bibliotekspersonal Länsbibliotek Sydost 2005-12-09 Eva-Maria Flöög."— Presentationens avskrift:

1 Biblioteken och det livslånga lärandet / ny pedagogisk roll för bibliotekspersonal Länsbibliotek Sydost 2005-12-09 Eva-Maria Flöög

2 Livslångt lärande  Folkbildning  Poänggivande kurser  Yrkesrelaterade vidareutbildningar  Privata studier  Vad kan vara folkbildning idag?

3 Varför diskuteras dessa frågor?  Fler människor studerar  Nya utbildningsanordnare  Fler ovana användare  Ny pedagogik, nya frågor  Mer tillgänglig information  Mer komplexa redskap för informationssökning

4 Bibliotekstyper  Målrelaterade –Skol- och gymnasiebibliotek –Högskolebibliotek –Företagsbibliotek  Värderelaterade –Folkbibliotek

5 Pedagogik  Pedagogisk miljö –Katederundervisning –Undersökande arbetssätt –Distansundervisning  ”Alla har blivit undervisade utan att lära sig och alla har lärt sig utan att bli undervisade”

6 Vilken hjälp?  Hjälp att söka litteratur  Kurslitteratur  Hjälp att formulera sökfrågor  Handledning  Bra studiemiljö

7 Vems ansvar?  Vilket uppdrag har folkbiblioteken?  Vilka resurser har man?  Hur ser samarbetet ut mellan olika bibliotekstyper?

8 Diskussionsfrågor:  Hur har biblioteksverksamheten förändrats de senast ca 10 åren?  Vad beror förändringen på?  Upplever ni att högskolebibliotek och folkbibliotek fungerar på olika sätt och vilken/vilka är de viktigaste skillnaderna?

9 Vad menas med pedagogisk kompetens?  Undervisningssamhället och hur man kan samarbeta med utbildningsanordnare  Modern pedagogik, lärande  Kunskap om de ämnen som studeras  Handledning  Användarundervisning och andra metoder  Källkritik

10 Viktiga faktorer för att kunna utveckla kunskap  Avgränsade frågeställningar  Meningsfulla frågeställningar som anknyter till tidigare kunskap  Kunskap om informationssökningsprocessen  Stödstrukturer

11 Metoder  Referenssamtal  Användarundervisning  Samarbete med utbildningsanordnare och andra aktörer  Samarbete mellan olika bibliotekstyper  Medieplanering  Lokalutformning  Systemutveckling

12 Förändring  Behövs förändring?  Vem är förändringsbenägen?  Vilka hinder finns för förändring?

13 Diskussionsfrågor  Hur ser samarbetet mellan olika bibliotekstyper ut? Finns det problem i samarbetet?  Hur ser samarbetet med utbildningsanordnare och andra kommunala funktioner ut? Problem?  Behöver biblioteken förändra sitt arbetssätt? Varför? Hur? Vad är det att förändras?

14 Vad kan studier betyda ?  Nya kunskaper  Grund för nya intressen  Nya tolkningar av omvärlden  Ökat självförtroende

15 Slutsatser  Vad behöver göras?  Vilken kompetensutveckling behövs?  Hur får vi saker och ting att hända?


Ladda ner ppt "Biblioteken och det livslånga lärandet / ny pedagogisk roll för bibliotekspersonal Länsbibliotek Sydost 2005-12-09 Eva-Maria Flöög."

Liknande presentationer


Google-annonser