Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skola 2011 - Introduktion av införande av Lgr 11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skola 2011 - Introduktion av införande av Lgr 11."— Presentationens avskrift:

1 Skola 2011 - Introduktion av införande av Lgr 11

2 Tidsplan Aug-Okt Utbildning av förvaltning och rektorer V 41-44 Introduktion till Lgr 11 Arbete i grupper på respektive skola V 47-48 Uppföljning i storgrupp V 2 Kursplanekonferenser i Östersund 12/1 Lars träffar alla ”kursplanespecialister” 14-15/2 Studiedagar i ämnesgrupper Arbete i respektive ämnesgrupper Junidagarna Arbetet summeras och slutförs

3 Diskussionsfrågor Bikupediskussion i 10 min Varför har det varit så svårt att införa och genomdriva Lpo 94 Vad kan vi lära av införandet av förra läroplanen Vad är kunskap enligt nuvarande läroplan?

4 Två olika kunskapsssyner Behaviorism ( Lgr 69 och Lgr 80 ) Konstruktivism ( Lpo 94 och Lgr 11 )

5 Behaviorism Kunskapen är objektiv och kvantitativ Kunskap förs över från en sändare till en mottagare Information förs över från en sändare och mottagaren gör om den till kunskap Att lära sig något innebär att kunna lagra information. Kunskapen finns ungefär som ett par skor i garderoben

6 Konstruktivism Kunskap är ingenting definitivt Eleverna tar inte emot kunskapen, de skapar den. Läraren kan bara hjälpa till Kunskap är inte sann eller osann utan den kan därför argumenteras och prövas

7 Konstruktivism Kunskapsbegreppet består av två dimensioner Fakta, begrepp, teorier, sammanhang och modeller från olika ämnen= kunskap som innehåll Kompetenser som eleverna ska utveckla i förhållande till undervisningsinnehållet =Kunskap som process, kunskapande

8 Diskussion Diskutera i 5-10 minuter Undervisningsinnehåll är inte detsamma som kunskapsmål

9 Vad är mål i skolan? En sammanblandning finns mellan görande och lärande Målen i nya läroplanen är inte innehållsmål utan förmågor som eleverna ska lära sig Vilka mål kan det vara

10 Typer av förmågor som eleverna ska nå Tolka och analysera Kommunikativ förmåga Identifiera och lösa problem Reflektera Värdera och tänka kritiskt Skillnader och likheter Metakognition = lära om sitt eget lärande

11 Redskap för att arbeta med detta Lokal pedagogisk planering Bedömningsmatriser


Ladda ner ppt "Skola 2011 - Introduktion av införande av Lgr 11."

Liknande presentationer


Google-annonser