Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsdag om strategisk påverkan och lärande utvärdering Västsverige mars 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsdag om strategisk påverkan och lärande utvärdering Västsverige mars 2010."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsdag om strategisk påverkan och lärande utvärdering Västsverige mars 2010

2 Varför finns det EU-projekt? Varför är lärande och strategisk påverkan centralt i ESF-projekt?

3 Utvärderingar av föregående programperioder visar: ESF: Generellt argumenterar all utvärdering för att det behövs mer återföring av resultat och erfarenheter. Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning – för små investeringar i lärande utvärdering som stöd för regional utveckling. ITPS: Stora investeringar i regional utveckling, små eller inga effekter på regional tillväxt kan identifieras.

4 Strukturell påverkan O O O O Projektet krockar med och kommer inte över den osynliga organisatoriska muren Projekterfarenheterna sprids dåligt och resultaten leder sällan till att strukturerna påverkas Innovativa idéer P Projektet rör om i grytan, men har svårt att förändra organisationerna

5 Idé AnsökanPlan GenomförandeResultat PROJEKTPROJEKT ORGANISATIONORGANISATION AbsorberingFörändringHållbara effekter ? ?

6 ”Utförandets logik”: Tonvikt på: effektiv handling problemlösning genom undvikande av problemet eller tillämpning av givna regler/instruktioner enhetlighet och likatänkande, stabilitet och säkerhet ett anpassningsinriktat lärande ”Utvecklingens logik: Tonvikt på: tanke och reflektion alternativtänkande, experiment och risktagande tolerans för olikhet, osäkerhet och felhandlingar ett utvecklingsinriktat lärande Två olika logiker: verksamhet och lärande (Ellström, 2001)

7 Hur ska kortsiktiga lokala projekt kunna påverka och ge långsiktiga organisatoriska effekter på arbetslivet i EU?

8 Problem/ Möjlighet Innovativ idé Projekt Regionala planer (RUP) ESF/ Programmål Arbetslivsutveckling i EU (t.ex. Lissabonstrategin) Resultat Strukturer Effekter

9 Strategisk checklista 1.Identifiera vad som är unikt/nytt i ert projekt 2.Lista vilka aktörer som kan påverkas av era resultat 3.Prioritera de viktigaste aktörerna att nå för att få långsiktiga effekter 4.Granska och stärk deras grad av aktiva delaktighet i projektet

10 Planeringsstyrda projekt Processtyrda projekt

11 Olika synsätt Planeringstänkande Instrumentellt synsätt Åtgärd A leder till mål B Slutet system Omgivningen är stabil Processtänkande Dynamiskt synsätt Helhetsperspektiv Öppet system Samspelar med omgivningen

12 Om verkligheten är föränderlig hur kan vi arbeta lärande?

13 Lärande typer (Ellström, 1992) Anpassningsinriktat Vad – åtgärda Kontrollera Utnyttja befintlig kunskap Utvecklingsinriktat Varför – förstå Reflektera Utforska ny kunskap

14 Vad innebär en lärande utvärdering?

15 Utvärderingstyper Summativ och kontrollerande Formativ och lärande Varför?Kunskap att bedöma Kunskap att förändra Vad?Resultat och effekter Praktik och process När?Sällan, efteråtOfta, under tiden

16 Planeringsstyrda projekt och summativ utvärdering

17 Processtyrda projekt och formativ utvärdering Lärande

18 Centralt i en lärande miljö Dialog Delaktighet Kontinuerlig återkoppling Gemensamt lärande Kritisk reflektion

19 Metoder och arbetssätt DATAINSAMLING Egendokumentation Enkäter Intervjuer Fokusgrupper DATABEARBETNING Fokusgrupper (Analys) Seminarier Workshops Nätverk

20 En lärande utvärderare 1.Är mer processkunnig än metodexpert 2.Kombinerar närhet med kritisk distans 3.Balanserar omedelbar nytta med långsiktiga effekter 4.Stödjer och stör (farthinder) 5.Organiserar gemensamma lärmiljöer 6.Involverar intressenter/strategiska aktörer och samlär 7.Sprider information 8.Har jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv

21 Checklista lärande utvärdering 1.Budgetera tillräckliga resurser, minst 5 helst 10 % 2.Tänk igenom hur ni vill använda utvärderingen 3.Gör en styrande beställning/anbudsunderslag 4.Se till att tidigt få in en utvärderare i projektet 5.Organisera tillsammans med utvärderaren för kontinuerlig uppföljning och gemensamt lärande

22 Problem/ Möjlighet Innovativ idé Regionala planer (RUP) ESF/ Programmål Arbetslivsutveckling i EU (t.ex. Lissabonstrategin) Resultat Strukturer Effekter LÄRANDE UTVÄRDERING ERFARENHETER KONTINUERLIG UPPFÖLJNING GEMENSAM ANALYS FÖRÄNDRING STRATEGISK PÅVERKAN

23 Använd lärande utvärdering för strategisk påverkan Gör riktade insatser för att få med och involvera de viktigaste strategiska aktörerna på olika nivåer i den gemensamma lärmiljön Organisera flera uppföljningsseminarier Tänk stort och gå samman Utmana er själv och andra Använd stöden

24 Processtöd & Temagrupper 1.Projektutveckling 2.Jämställdhet 3.Tillgänglighet 4.Lärande och strategisk påverkan 1.Arbetsplatslärande och omställning, A&O 2.Entreprenörskap och företagande 3.Unga 4.(Åter)inträde och integration, TIA 5.Likabehandling

25 SPeL:s stöd till projekt Direktstöd i projektarbetet (kunskap/analys/organisering) Lärande nätverk för projektledare och utvärderare Seminarier/workshops/konferenser på regional/nationell/transnationell nivå


Ladda ner ppt "Utvecklingsdag om strategisk påverkan och lärande utvärdering Västsverige mars 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser