Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 3 Vägar till kunskap (paradiset) Kunskap är ljus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 3 Vägar till kunskap (paradiset) Kunskap är ljus"— Presentationens avskrift:

1

2 Föreläsning 3 Vägar till kunskap (paradiset) Kunskap är ljus
Ödmjukhet (khusû’) Yttre och inre kunskap (hjärtat/tungans)

3 Minitest

4 Vägar till kunskap (paradiset)

5 Allah hjälper och ger framgång Allah underlättare praktiken
”Allah kommer låta den som reser för att söka kunskap vandra på en väg som leder till Paradiset.” Allah hjälper och ger framgång Allah underlättare praktiken Allah skänker ytterligare kunskap Allah låter kunskapen vara till nytta på Domedagen (Sirat)

6 وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى
”Gud ger dem som vill låta sig ledas en allt klarare insikt om var den rätta vägen går.” (Koranen 19:76) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ ”men de som vill låta sig vägledas, dem ger Han en allt fastare ledning och fördjupar deras gudsfruktan.” (Koranen 47:17) Villkor för ytterligare kunskap: Rättfärdiga handlingar.

7 Kunskap är ljus

8 Kunskap är ljus Gud har skänkt er ett ljus och en klar Skrift, med den visar Han dem som söker Hans välbehag till räddningens vägar och leder dem enligt Sin vilja ut ur mörkret till ljuset och till en rak väg.” (Koranen 5:15-16) Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab. OBS: Inte empirisk kunskap utan uppenbarad kunskap

9 Kunskap är ljus Förskönar himlavalvet Vägleder människor under natten
Profeten sa: ”Den lärde på jorden är lik stjärnorna i himlen. Via (stjärnorna) vägleds (människorna) genom mörkret i landet och i havet. Om stjärnorna släcks, kan även vägledarna gå vilse.” Förskönar himlavalvet Vägleder människor under natten Projektil mot djinner (stjärnfall) Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

10 Utan lärda ingen kunskap
Profeten sa: ”Allah avlägsnar inte kunskap genom att ta det ur människors hjärtan men istället tar han bort de lärda. När ingen lärd finns kvar kommer människor att ta dem okunniga som deras lärda. Dessa okunniga blir tillfrågade och ger religiösa utlåtanden utan kunskap. Dem är vilsna och leder andra vilse.” Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

11 Utan lärda ingen kunskap
Profeten sa: ”Det kommer komma en tid då kunskap kommer att ryckas bort från folket tills de inte kommer vara i stånd att dra nytta av det.” Ziyad ibn Lubayd sa: ”Allahs sändebud, hur kommer Allah att rycka bort kunskap från oss då vi reciterar Koranen? Jag svär vid Allah vi reciterar den och lär ut den till våra kvinnor och barn!” Profeten svarade: ”Må din mor förlora dig, Ziyad. Jag brukade anse dig vara en av dem lärdaste i Medina! Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

12 Utan lärda ingen kunskap
Tora och Evangeliet är i judarnas och dem kristnas ägo, har dem någon nytta av dem på något sätt? Ubâda ibn al-Sâmit: ”Jag skall informera dig om den första kunskapen som kommer tas från människorna. Det är ödmjukhet (khushû). Du kommer stiga in i den centrala moskén och knappast hitta en enda ödmjuk person. Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

13 Ödmjukhet (khushû’)

14 Motsatsen till ödmjukhet?
En man frågade Profeten: ”Hur är det ställt med en person som tycker att hans kläder ska vara vackra.” Profeten svarade: ”Allah den Upphöjde är vacker och älskar det vackra. Arrogans är att avvisa sanningen och visa förakt åt människorna.” Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab. Ödmjukhet mot Allah Ödmjukhet mot människorna/skapelsen

15 Ödmjukhet i hjärtat En Shaykh såg en person som såg ”ödmjuk” ut. Axlarna var försjunkna. Shaykhen pekade på hans hjärta och sa: ”Ödmjukhet finns här och inte här (dvs. axlarna).” Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

16 Umars exempel Urwah ibn al-Zubayr sa: ”Jag såg Umar ibn al-Khattab komma bärandes med en skinsäck över sina axlar fylld med vatten. ”Troendes ledare! Detta är inte passande.” Umar svarade: ”Delegationer av lydande undersåtare besökte mig. En känsla av överlägsenhet kröp in i mitt ego. Jag önskar knäcka den.” Han gick sedan till en tidig kvinnlig muslim från Medina och fyllde hennes vattentank. Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

17 Abu Dharrs exempel Vikten av att följa upp en ond handling med en god
Straff här än i helvetet Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

18 Yttre och inre kunskap

19 Umars exempel Hasan al-Basrî sa: ”Tungans kunskap är Allahs bevis mot Adams barn och hjärtats kunskap är fördelaktig kunskap.” Profeten sa: ”Människor kommer recitera Koranen men den kommer inte passera ens deras nyckelben. Om den däremot skulle nå deras hjärtan och slå rot skulle den vara till otrolig nytta.” Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

20 Varnande ord Wahb ibn Munabbih skrev till Makhûl: ”Helt visst är du en man som har uppnått yttre kunskap om islam och på så sätt vunnit ära. Sök därför inre kunskap om islam och få Allah kärlek och närhet till Honom.” Inre kunskap: fruktan, ödmjukhet, medvetenhet, kärlek, intimitet, längtan Yttre kunskap: Fatwa, fiqh, halal och haram, berättelser Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

21 Profetens dua Profeten brukade säga: ”Jag söker skydd hos Allah från kunskap som inte är till någon nytta och från ett hjärta som inte är ödmjuk. Allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin La yakhsha' Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

22 Vår tid? ”När inre kunskap försvinner återstår yttre kunskap på människors läppar som ett bevis mot dem… Inget kvarstår då av religionen annat än dess namn och inget av Koranen än dess skrift.” Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

23 Nästa gång: Kategorier av lärda – Dhikrcirklar
Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

24 Jazakallah khayr för er tid!
PS: Glöm inte skriva upp er på sms-listan. Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.


Ladda ner ppt "Föreläsning 3 Vägar till kunskap (paradiset) Kunskap är ljus"

Liknande presentationer


Google-annonser