Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ackrediterade analyser vid satellit-laboratoriet på AKOM Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ackrediterade analyser vid satellit-laboratoriet på AKOM Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3."— Presentationens avskrift:

1 Ackrediterade analyser vid satellit-laboratoriet på AKOM Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3

2 Satellitlaboratorium =En organisatoriskt fristående enhet tillhörande annan verksamhet där Klinisk kemi tar på sig uppdraget att ansvara för metoder och instrument. Triage system, METTS = Medical Emergency Triage and Treatment System. PNA = Med patientnära analyser avses provtagning och biomedicinska undersökningar som utförs nära patienten och där patientsäkerhet och kvalitetssäkring tillgodoses genom multiprofessionell samverkan. SWEDAC = Ackrediteringsorgan, kompetensprövar verksamheter som utför analys, provning, kalibrering mm.Jfr. Läkemedelsverket. Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3

3 Bakgrund Ändrat arbetssätt på AKOM, METTS Triage Egen analysverksamhet Tillgänglighet till analyssvar Kontakt tas med Klinisk kemi Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3

4 Uppdrag Med hjälp av Klinisk kemis kunskap och samarbete ge förutsättningar för AKOMs personal att med tillräckligt hög kompetens och teknik utföra analysarbetet. Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3

5 Mål Sjukhuset skall ha samma tillgänglighet och samma förtroende för analyser som utförs på AKOM som för analyser utförda på laboratoriet för Klinisk kemi. Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3

6 Hur gjorde vi? Stratus analys av TnI MicrosCrp analys av Hb, Lpk, Tpk o Crp ABL 825 analys av artärblodgas, elektrolyter (Na+K), joniserat Calcium, glucos, laktat och Hb. Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3

7 Utbildning Ca 100 personer; kvalitetssystem och ackreditering, kontrollstatistik, analysvalidering, befattnings- beskrivningar, ”körkort”, instrumentjournaler, checklistor, Flexlab, QM mm Dessutom utbildning i preanalys, provtagning samt genomgång av instrument och behörighetsbevis. Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3

8 Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3

9 Utbildning forts. 16 personer på AKOM har djupare kunskap om laboratorie-analyser och provtagning sk. PDLP personal. Vårdenhetschef och några sektionsledare utbildas i laboratoriets dokumenthanteringssystem RMT+ 6 personer (idag 10) från Kemlab har fått genomgång av AKOMs instrument Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3

10 Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3

11 Utbildning totalt Tidsåtgång för personal utanför AKOM; Drygt 1000 timmar totalt fram till drift Idag ca 100 timmar/månad för driften Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3

12 Arbetsfördelning Klinisk kemi ansvarar för instrument, validering av analyser, daglig övergripande service, interna och externa kontroller, reagens, behörigheter och utbildning av personal. AKOM ansvarar för det dagliga analysarbetet, kontroller och rutinunderhåll, byte av reagens mm Medicinskt ansvar; AKOM Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3

13 Tidsplan Första möte hölls 050421 Hösten 2005 intensivt arbete med utbildningar o.dyl. Mars 2006 besök av SWEDAC Ackreditering klar! Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3

14 Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3

15 Resultat Ackrediteringen av AKOMs analysarbete har ökat sjukhusavdelningarnas förtroende för analyssvaren som levereras från AKOM. Enligt uppgift från avdelningarna tar de inte om proverna i samma utsträckning som förut. Kunskapen och förståelsen för de olika verksamheternas specifika kunnande har ökat. Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3

16 Idag Centraliserat laboratorium med hög automationsgrad. Samtidigt som högspecialiserade analyser och undersökningar utförs. Stort antal analyser som sker ute på avdelningarna vars resultat inte är tillgängliga för andra och inte heller standardiserade mot varandra. Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3

17 Olika trender Laboratoriemedicin Värmland (LMV) PNA på Gotland Mölndal Östra Södersjukhuset Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3


Ladda ner ppt "Ackrediterade analyser vid satellit-laboratoriet på AKOM Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3."

Liknande presentationer


Google-annonser