Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖPPEN INNOVATION CC by-sa 3.0 Olof Nilsson, Magnus Eriksson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖPPEN INNOVATION CC by-sa 3.0 Olof Nilsson, Magnus Eriksson."— Presentationens avskrift:

1 ÖPPEN INNOVATION CC by-sa 3.0 Olof Nilsson, Magnus Eriksson

2 Vad betyder innovation?

3 Innovation (1) Begreppet innovation innebär ett nytt sätt att göra någonting. Det omfattar stegvis, radikal eller revolutionär förändring av tänkande, produkter, processer eller av organisationer. Luecke and Katz (2003)

4 Innovation (2) En lösning på ett problem, en uppfinning, som innebär en landvinning i teknik och /eller kunskap och som har kunnat utvecklas till att bringa nytta till sina intressenter och användare. 2014-12-16 4

5 Innovation (3) ”All innovation börja med kreativa idéer...Vi definierar innovation som lyckad implementation av kreativa idéer i en organisation. Med detta sätt att se så är individers eller gruppers kreativitet startpunkten för innovation. Denna kreativitet är nödvändig, men inte tillräcklig för att det ska leda till en lyckad implementation av idéerna.” Amabile et al. (1996) 2014-12-16 5

6 Innovation (4) I Oslo-manualen från OECD (1997) skiljer man på process-, produkt- och organisationsinnovation: Processinnovationer uppstår då en produkt, vara, eller tjänst kan produceras med mindre resurser. Produktinnovation innebär en förbättring av existerande produkt, vara eller tjänst eller utveckling av en ny produkt, vara eller tjänst. Organisationsinnovationer är nya former av organisationer, affärsmodeller, externa relationer och hur arbetet organiseras. Också metoder kan vara innovationer. Exempelvis Richard Fosburys "flop-stil" som revolutionerade höjdhoppet efter OS 1968 och Jan Boklövs "V-stil" som för alltid förändrade backhoppningen. (Wikipedia) 2014-12-16 6

7 Closed Innovation Med closed innovation avser man processer som begränsar användningen av kunskap och erfarenhet till den interna, dvs den som finns inom organisationen. Man använder sig av väldigt lite eller ingen kunskap eller erfarenhet som finns externt. Man har t ex egen forkningsavdelning och expertis och håller resultat hemliga. 2014-12-16 7

8 Open Innovation (1) En utveckling som startade med Open Source, men som inte begränsar sig till programvara utan handlar om all slags kunskap och produktutveckling. T ex – du har ett problem som behöver lösas, och där du genom att formulera problemet och släppa ut det till allmän beskådan kan få det löst på kort tid och med flera lösningsalternativ. 2014-12-16 8

9 Open Innovation (2) Den centrala idén bakom Open Innovation är att i en värld av vitt spridd kunskap har inte företag och organisationer råd att enbart förlita sig till sin egen forskning och kompetens. Istället bör de köpa eller skaffa sig licenser för processer eller uppfinningar från andra organisationer och företag. Utöver detta ska man sälja eller licensiera egen kunskap, uppfinningar och idéer som man inte använder själv. 2014-12-16 9

10 Open Innovation (3) o Användningen av ett målmedvetet ut- och inflöde av kunskap med syftet att snabba på intern innovation, men också för att utöka den externa marknaden för användningen av denna innovation. o Open Innovation är ett paradigm som antar att företag och organisationer kan och ska använda såväl externa som interna idéer, och såväl interna som externa kanaler till marknaden om de strävar efter att utvecklas framgångsrikt..… Detta synsätt ger samma vikt åt externa som interna idéer och vägar till marknaden. (Chesbrough, 2005)

11 Closed Innovation-principerOpen Innovation-principer Alla smarta personer inom området jobbar hos oss. Det finns en massa smarta människor utanför vårt företag. Dessa behöver vi samarbeta med. För att tjäna pengar på forskning och utveckling måste vi själva upptäcka, utveckla och sälja det själva. Forskning och utveckling utanför vårt företag kan skapa betydande värden som vår interna forskning och utveckling måste dra nytta av. Om vi upptäcker något själva så kommer vi ut först på marknaden med det. Vi behöver inte ha uppfunnit något för att kunna tjäna pengar på det. Det företag som först kommer ut på marknaden är vinnarna. Att skapa en bra affärsmodell är bättre än att vara först på marknaden. Om vi skapar flest och bäst grejer blir vi vinnarna. Om vi använder interna och externa idéer på det bästa sättet så blir vi vinnarna. Vi ska kontrollera vår forskning och utveckling så att inte våra konkurrenter kan dra nytta av våra idéer. Vi ska tjäna pengar på andras användning av våra idéer, och vi ska köpa andras idéer så länge det gynnar vår egen affärsmodell.

12 Startade år 2001. InnoCentive tillhandahåller en webbplats där företag (kallas ”seekers” eller sökare) kan publicera problem som de vill ha lösta (kallas ”challenges” eller utmaningar) inom i över 40 olika områden. En community av över 250 000 registrerade experter (kallas ”solvers” eller problemlösare) i närmare 200 länder, samt deras nätverk som når ytterligare närmare 12 miljoner experter tittar på de publicerade problemen och föreslår tänkbara lösningar på dessa. Sökarna utvärdera lösningsförslagen och belönar ett eller flera som löser deras problem. Ungefär hälften av problemen blir lösta på ett för sökarna positivt sätt. www.innocentive.com

13 Startade år 2000. Threadless är ett företag som säljer t-shirts online. All design av t-shirtsen görs av medlemmar i deras online-community i en designtävling varje vecka. Medlemmarna skapar alltså designförslag och communityn röstar på vilken design de anser vara bäst. Vinnaren får en belöning ($ 1 500) och den vinnande designen tillverkas och säljs under en period. Under 2006 sålde Threadless t-shirts för $ 16 miljoner. (Weingarten, 2007). www.threadless.com

14 ( Source: Gassman and Enkel, 2004)

15 OPEN INNOVATION Utifrån – In Företaget eller organisationen tar hjälp utifrån och integrerar externa utvecklare i den egna organisationen. Innovationen och kunskapsutvecklingen sker därmed inom organisationen. Förstärkning av ett företags eller organisations kunskapsbas genom att integrera leverantörers, kunders och annan extern kompetens och kunskap kan stärka företagets eller organisationens innovationsförmåga. Företaget eller organisationen väljer alltså att samarbeta med externa och att integrera denna kunskap i den egna organisationen. Det kan t ex vara köpa patent, köpa licenser på externt utvecklade tekniker, eller att samarbeta i utvecklingsprojekt.

16 Open Source i Utifrån-In Tex kan utvecklingsprojekt där man använder sig av open source eller öppet innehåll kan vara en Utifrån-In-process. Man använder sig av kod som externa utvecklat och integrerar den i sin egen process. Alltså, open source-produkter kan fungera som en resurs för innovation för företag och organisationer som söker extern kunskap. (Organisationen lämnar ut problem man saknar expertkunskap om till andra att lösa, t.ex. genom offertförfarande, outsourcing, tävling eller crowd-sourcing.) (Exempel: Telia har outsourcat planering och drift av nätet, därför att man inte anser att det är kärnverksamhet.)

17 OPEN INNOVATION Inifrån – Ut Organisationen eller företaget fokuserar på att sprida sina idéer och kunskap utanför organisationen för att snabbare komma ut på marknaden än om de skulle sköta utvecklingen internt. Eller, uttryckt på annat vis, organisationen eller företaget har en idé som de inte kan eller vill utveckla själva, kan ändå få innovationen förverkligad genom att låta externa ta hand om utvecklingen. T ex att sälja intellectual property till externa som har möjlighet att ta innovationer till marknaden snabbare eller effektivare, eller försäljning av patent och licensiering av teknik.

18 Open Source i Inifrån-ut-processer Utvecklingsprojekt i Open source där man t ex med licenser tillåter modifiering och vidaredistribution. Open source-licensiering kan också bidra till vidareutveckling genom att låta externa bidra till utvecklingen.

19 OPEN INNOVATION Kopplad process En kombination av utifrån-in och inifrån-ut där man skapar långvariga allianser med externa partners. Exempel: Google translate var från början en tävling. Vinnaren anställdes och är nu chef för verksamheten.

20 Open Source i kopplad process Samarbeten utvecklare till utvecklare, utvecklare till användare, användare till användare.


Ladda ner ppt "ÖPPEN INNOVATION CC by-sa 3.0 Olof Nilsson, Magnus Eriksson."

Liknande presentationer


Google-annonser