Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättringskunskap Begreppet förbättringskunskap är en översättning av det som i amerikansk litteratur kallas för Profound knowledge of improvement. Förgrundsgestalter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättringskunskap Begreppet förbättringskunskap är en översättning av det som i amerikansk litteratur kallas för Profound knowledge of improvement. Förgrundsgestalter."— Presentationens avskrift:

1

2 Förbättringskunskap Begreppet förbättringskunskap är en översättning av det som i amerikansk litteratur kallas för Profound knowledge of improvement. Förgrundsgestalter är bland andra W. Edwards Deming, Joseph M. Juran och Kaoru Ishikawa. Barnläkaren Paul Batalden med flera har sedan vidareutvecklat och anpassat denna kunskap till hälso- och sjukvårdssektorn

3 Förbättringskunskap Uttrycket förbättringskunskap innefattar det som finns bakom termer som kvalitetsutveckling, verksamhetsutveckling med kvalitetsfokus, förnyelse arbete, TQM och andra liknande angreppsätt.

4 Vad är "kvalitetsutveckling"?
"Den kombinerade och oupphörliga ansträngningen av alla - hälso- och sjukvårdens professioner, patienterna och deras familjer, forskarna, finansiärerna, planerarna och lärarna - att genomföra de förändringar som leder till bättre resultat för patienterna (hälsa), bättre system och processer (vård) och bättre professionell utveckling (lärande)." P Batalden och Frank Davidsson

5 Vad är förbättringskunskap?
”Kunskapen om hur vi minskar gapet mellan det vi vet, och det vi gör”. Att utveckla vår förmåga att identifiera och överbrygga  gapen mellan det vi vet och ”vad vi skulle kunna veta” och det vi gör och ”vad vi skulle kunna göra”. IHI

6 Var vill vi vara? Var är vi nu?
”Kunskapen om hur vi minskar gapet mellan det vi vet, och det vi gör”. Var vill vi vara? … minska gapet mellan det vi vet och det vi gör Vi vet att vi borde göra på ett annat sätt – men vi vet inte alltid HUR vi ska göra eller förändra?? Vi behöver ta oss tid - sätta oss ner för att prata om det. Ett annat sätt är Att lära av andra och lära av varandra vilket ger ett accelererat lärande. Hur kan vi då samla in tips och idéer om hur andra har gjort och sedan översätta/anpassa det till vår egen verksamhet? Slutrapporter finns på Studiebesök Bjuda in inspiratörer I förbättringsarbete måste vi först veta VAR är vi nu - Nuläge VAR vill vi vara - Mål … genom att … Initialt…. MÄTA för att VETA (fakta om utgångsläget) Och därefter …. MÄTA för att LÄRA (över tid) Var är vi nu?

7 Grundläggande kunskap för utveckling
Källa: Deming School

8 Förbättring av diagnos och behandling i hälso- och sjukvården
Professionell kunskap Förbättringskunskap Systemförståelse Förståelse för variation Förändringspsykologi Kunskap om förbättring och lärande Ämneskunskap Personliga färdigheter Värderingar, etik Förbättring av diagnos och behandling Förbättring av processer och system i hälso- och sjukvården + Båda kunskapsområdena ”professionell kunskap” och ”förbättringskunskap” leder tillsammans till en utveckling av verksamheten, såväl till innehåll som till systemet. Utveckling av kunskap inom både områdena är lika nödvändig för att patienter och andra kundgrupper ska uppleva att verksamheten skapar värde för dem. Båda behövs!! Ökat värde för dem vården finns till för Utvecklat efter Batalden

9 Varför behövs förbättringskunskap?
För att ny kunskap och bättre metoder ska kommer medborgare och vårdtagare tillgodo, i största möjliga utsträckning, behövs kunskap om förbättring och lärande. Förbättringskunskap är ett eget kunskapsområde med teorier och metoder där det ingår fyra områden: systemförståelse, förståelse för variation (statistik), förändringspsykologi och lärandestyrt förändringsarbete SKL

10 Förbättringskunskapens åtta kunskapsdomäner
Förbättringskunskapens åtta kunskapsdomäner. Utvecklat av Dartmonuth Medical School, New Hampshire och används i utbildningsammanhang. Vården som process, system Variation och mätning Kundfokusering Leda, följa och göra förändringar i vården Samarbete Ansvar i samhället (Social context and accountability) Utveckla ny, lokalt användbar, kunskap Professionell kunskap 


Ladda ner ppt "Förbättringskunskap Begreppet förbättringskunskap är en översättning av det som i amerikansk litteratur kallas för Profound knowledge of improvement. Förgrundsgestalter."

Liknande presentationer


Google-annonser