Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

U t v e c k l i n g s c e n t r u m. www.skane.se/Utvecklingscentrum Förbättringskunskap Begreppet förbättringskunskap är en översättning av det som i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "U t v e c k l i n g s c e n t r u m. www.skane.se/Utvecklingscentrum Förbättringskunskap Begreppet förbättringskunskap är en översättning av det som i."— Presentationens avskrift:

1 U t v e c k l i n g s c e n t r u m

2 www.skane.se/Utvecklingscentrum Förbättringskunskap Begreppet förbättringskunskap är en översättning av det som i amerikansk litteratur kallas för Profound knowledge of improvement. Förgrundsgestalter är bland andra W. Edwards Deming, Joseph M. Juran och Kaoru Ishikawa. Barnläkaren Paul Batalden med flera har sedan vidareutvecklat och anpassat denna kunskap till hälso- och sjukvårdssektorn

3 www.skane.se/Utvecklingscentrum Förbättringskunskap Uttrycket förbättringskunskap innefattar det som finns bakom termer som kvalitetsutveckling, verksamhetsutveckling med kvalitetsfokus, förnyelse arbete, TQM och andra liknande angreppsätt.

4 www.skane.se/Utvecklingscentrum Vad är "kvalitetsutveckling"? "Den kombinerade och oupphörliga ansträngningen av alla - hälso- och sjukvårdens professioner, patienterna och deras familjer, forskarna, finansiärerna, planerarna och lärarna - att genomföra de förändringar som leder till bättre resultat för patienterna (hälsa), bättre system och processer (vård) och bättre professionell utveckling (lärande)." P Batalden och Frank Davidsson

5 www.skane.se/Utvecklingscentrum Vad är förbättringskunskap? ”Kunskapen om hur vi minskar gapet mellan det vi vet, och det vi gör”. Att utveckla vår förmåga att identifiera och överbrygga gapen mellan det vi vet och ”vad vi skulle kunna veta” och det vi gör och ”vad vi skulle kunna göra”. IHI

6 www.skane.se/Utvecklingscentrum ”Kunskapen om hur vi minskar gapet mellan det vi vet, och det vi gör”. Var är vi nu? Var vill vi vara?

7 www.skane.se/Utvecklingscentrum Grundläggande kunskap för utveckling Källa: Deming School

8 www.skane.se/Utvecklingscentrum Professionell kunskap  Ämneskunskap  Personliga färdigheter  Värderingar, etik Förbättringskunskap Förbättring av diagnos och behandling Förbättring av processer och system i hälso- och sjukvården + Ökat värde för dem vården finns till för Utvecklat efter Batalden  Systemförståelse  Förståelse för variation  Förändringspsykologi  Kunskap om förbättring och lärande

9 www.skane.se/Utvecklingscentrum Varför behövs förbättringskunskap? För att ny kunskap och bättre metoder ska kommer medborgare och vårdtagare tillgodo, i största möjliga utsträckning, behövs kunskap om förbättring och lärande. Förbättringskunskap är ett eget kunskapsområde med teorier och metoder där det ingår fyra områden: systemförståelse, förståelse för variation (statistik), förändringspsykologi och lärandestyrt förändringsarbete SKL

10 www.skane.se/Utvecklingscentrum Förbättringskunskapens åtta kunskapsdomäner. Utvecklat av Dartmonuth Medical School, New Hampshire och används i utbildningsammanhang. Vården som process, system Variation och mätning Kundfokusering Leda, följa och göra förändringar i vården Samarbete Ansvar i samhället (Social context and accountability) Utveckla ny, lokalt användbar, kunskap Professionell kunskap


Ladda ner ppt "U t v e c k l i n g s c e n t r u m. www.skane.se/Utvecklingscentrum Förbättringskunskap Begreppet förbättringskunskap är en översättning av det som i."

Liknande presentationer


Google-annonser