Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Vilka är förutsättningarna i samhället för en välfungerande familjehemsvård - med tanke på att rekryteringsbehoven verkar vara stora?  Familjehemsvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Vilka är förutsättningarna i samhället för en välfungerande familjehemsvård - med tanke på att rekryteringsbehoven verkar vara stora?  Familjehemsvård."— Presentationens avskrift:

1

2

3  Vilka är förutsättningarna i samhället för en välfungerande familjehemsvård - med tanke på att rekryteringsbehoven verkar vara stora?  Familjehemsvård för tonåringar – hur kan den organiseras?  Vad karaktäriserar en bra familjehemsvård för tonåringar?  Familjehem till tonåringar - vilka motiv finns?

4

5  Historisk tillbakablick  Familjen i dagens samhälle  Familjehemmen  Lagstiftning och policy

6  HVB-hem  Familjehem  Förstärkt familjehemsvård  (Olika former av stöd på hemmaplan)

7  ”Vårdlandskapet” förändras:  Familjehem som blir HVB-hem  Från endast kommunal verksamhet till privata aktörer, bolagsbildning och samverkan mellan kommuner  Familjehemsprojektet, numera FiN:  placeringsbehov  ekonomi, öppenhet och tillit kommuner emellan

8  Ny roll  Arbetets karaktär

9  Teamarbete: Samarbete med många aktörer,  t ex skola, BUP  T känner sig trygg och bekräftad i fh  Stöd från biologiska föräldrarna att vara i fh  T vet att biol för kan få stöd  Låg stressnivå i fh  Fh får stöd när det behövs  TILLIT, KOMMUNIKATION, SAMSPEL

10  Begreppet ´tonåring´  Uppdraget som familjehem  Vad säger familjehem?  ”Förlängning av föräldraskapet”  Utvecklande  Göra gott  Meningsfullt  T passar bäst i familjens situation  T kan samtala på annat sätt än små barn  Mindre konkurrens om föräldraskapet

11  Glädje och stimulans  Påfrestningar och utmaningar  Det informella stödet  Det formella stödet

12  www.ltu.se www.ltu.se  Klicka på: Sök  Klicka på: Publikationer  Skriv in i rutan: Professionellt föräldraskap  och tryck på sök  Klicka vidare för att komma åt fulltextversionen


Ladda ner ppt " Vilka är förutsättningarna i samhället för en välfungerande familjehemsvård - med tanke på att rekryteringsbehoven verkar vara stora?  Familjehemsvård."

Liknande presentationer


Google-annonser