Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av data kring barn och unga i SIMBA-området.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av data kring barn och unga i SIMBA-området."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av data kring barn och unga i SIMBA-området

2 Befolkning – 0-20 år båda könen 0-2 år3-6 år7-15 år16-18 år19 årTotalt 2013 Ale 1 0381 4773 2221 0973887 222 Kungälv 1 5232 2844 3941 44158410 226 Stenungsund 8801 3652 8999263306 400 Tjörn 3986541 3635111803 106

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Spindeldiagram med index (riket=100)

13 Kontaktorsaker 2013, 0-5 år  Stenungsund IFO - Ansökan - Avlastning i föräldrarollen - Råd/stöd i föräldrarollen - Relationsproblem - Anmälan - Misstanke om att barn far illa - Bristande föräldraförmåga - Missbrukande förälder - Misstanke om misshandel - Psykisk sjukdom hos förälder

14  Tjörns socialtjänst - Anknytningsproblematik - Våld i nära relationer - Psykiska problem hos vårdnadshavare - Brister i omsorg - Sexuella övergrepp Forts. kontaktorsaker 2013, 0-5 år

15  BUP Ale - ADHD - Utredning  BUP Kungälv - Utredning (Z6/Z0) - Misshandel  BUP Stenungsund - ADHD - Neuros  NPT-BUP Kungälv/Ale - Utredning - AST  NPT-BUP Stenungsund/Tjörn - Utredning - ADHD Forts. kontaktorsaker 2013, 0-5 år

16  BUM – Kungälvs sjukhus - Problem med tillväxt - Buksmärtor - Allergier - Astma - Fetma Forts. kontaktorsaker 2013, 0-5 år

17 Kontaktorsaker 2013, 6-12 år  Ale skolverksamhet - Skolsköterska - Hälsosamtal/vaccinationer - Tillväxt - Smärttillstånd - Frågor om hälsa - Olycksfall - Skolkurator - Handledning/rådgivning - Samtal med föräldrar - Elevsamtal om strategier kring sociala situationer - Arga elever - Förebyggande arbete (samtalsgrupper etc.)

18 Forts. kontaktorsaker 2013, 6-12 år  Stenungsund - Elevhälsa - Magsmärta - Huvudvärk - Sår - Trivsel - Andning/cirkulation - Socialtjänst - Ansökan - Avlastning i föräldrarollen - Råd/stöd i föräldrarollen - Relationsproblem - Bristande föräldraförmåga - Psykisk sjukdom hos förälder - Anmälan - Misstanke om att barn far illa - Bristande föräldraförmåga - Missbrukande förälder - Psykisk sjukdom hos förälder - Relationsproblem i familjen

19 Forts. kontaktorsaker 2013, 6-12 år  Tjörns socialtjänst - Våld i nära relationer - Skolproblem - Aggressionsproblem hos elev - Brister i omsorg - Sexuella övergrepp

20 Forts. kontaktorsaker 2013, 6-12 år  BUP Ale - Utredning - ADHD  BUP Kungälv & BUP Stenungsund - Neuros - Utredning  NPT-BUP Kungälv/Ale & NPT-BUP Stenungsund/Tjörn - ADHD - Utredning

21  BUM – Kungälvs sjukhus - Problem med tillväxt - Buksmärtor - Allergier - Astma - Fetma Forts. kontaktorsaker 2013, 6-12 år

22 Kontaktorsaker 2013, 13-17 år  Ale skolverksamhet - Skolsköterska - Hälsosamtal/vaccinationer - Tillväxt - Olycksfall - Frågor om hälsa - Smärttillstånd - Skolkurator - Psykisk ohälsa (ångest, nedstämdhet, självdestruktivitet) - Misstankar om drogpåverkan, oro för avvikande beteende - Ickefungerande skolgång - Relationsproblematik - Upplevd stress och krav i komb. med dålig självkänsla

23 Forts. kontaktorsaker 2013, 13-17 år  Stenungsund - Elevhälsa - Huvudvärk - Smärta - Sår - Andning - Psykosocialt (emotionellt, roller, skolsituation) - Socialtjänst - Ansökan - Avlastning i föräldrarollen - Bristande föräldraförmåga - Misstänkt missbruk - Råd/stöd för ungdom - Råd/stöd i föräldrarollen - Anmälan - Misstanke om att barn far illa - Misstanke kriminalitet - Annat nedbrytande beteende - Misstänkt missbruk - Bristande föräldraförmåga

24 Forts. kontaktorsaker 2013, 13-17 år  Tjörns socialtjänst - Missbruk - Skolproblem - Relationsproblem - Psykisk ohälsa - Kriminalitet

25 Forts. kontaktorsaker 2013, 13-17 år  BUP Ale & BUP Kungälv - Neuros - Förstämning  BUP Stenungsund - Neuros - Ätstörning  NPT-BUP Kungälv/Ale & NPT-BUP Stenungsund/Tjörn - ADHD - Utredning

26  BUM – Kungälvs sjukhus - Problem med tillväxt - Buksmärtor - Allergier - Astma - Fetma Forts. kontaktorsaker 2013, 13-17 år

27 Relationen styrgrupp - processledare  Tydlighet - Uppdrag - Mandat - Förväntningar


Ladda ner ppt "Presentation av data kring barn och unga i SIMBA-området."

Liknande presentationer


Google-annonser