Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om pågående överenskommelser 2013 mellan staten och SKL Länsledning Närvård 2013-02-01 Agneta Morelli.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om pågående överenskommelser 2013 mellan staten och SKL Länsledning Närvård 2013-02-01 Agneta Morelli."— Presentationens avskrift:

1 Information om pågående överenskommelser 2013 mellan staten och SKL Länsledning Närvård 2013-02-01 Agneta Morelli

2 Överenskommelser 2013 Hälsa, vård och omsorg (totalt 7 miljarder) 1.En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess, "sjukskrivningsmiljarden" 2.Fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård 3.Fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård, "kömiljarden" 4.Nationella Kvalitetsregister 5.Patientsäkerhetssatsning 6.Program hållbar jämställdhet 7.Rehabiliteringsgarantin 8.Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 9.Stärka barns rättigheter "handslaget" 10.Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 11.Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 12.Utveckling av missbruks- och beroendevården - Kunskap till praktik 13.Utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården (tidigare Dagmarmedel) 14.Folkhälsoområdet hiv/aids

3 Evidensbaserad praktik... eller... Kunskapsbaserad praktik? Bättre liv för sjuka äldre... eller... Mest sjuka äldre... eller... Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre... Två nationella överenskommelser 2013 Begreppsdjungeln Plattform… plattformsledare…

4 Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 227,5 mnkr Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 915 mnkr Insatser för evidens- baserad praktik 98 miljoner Insatser för eHälsa 129,5 miljoner Insatser för eHälsa 18,9 miljoner Bättre liv sjuka äldre Utvecklingsledare 72 miljoner Två nationella överenskommelser 2013 ÖK eHälsa 2011 = 20 miljoner 2012 = 40 miljoner Per Albinsson Catharina MannMaj Rom Catharina Mann Prestations- baserat! eSamhället... och angränsande områden inom hälso- och sjukvården

5 Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 227,5 mnkr Insatser för evidens- baserad praktik 98 miljoner Insatser för eHälsa 129,5 miljoner Funktionsnedsättning Stöd till regionalt utvecklingsarbete Nationell förstudie om utvärdering av metoder Kvalitetsregister för utveckling av stöd till personer med funktionsnedsättning Förbättrad samverkan mellan forskning och praktik Nationell kartläggning av samverkan mellan socialtjänsten och universitet/högskolor Rapport med förslag på fortsatta aktiviteter färdig senast den 1 oktober 2013 Nya satsningar inom ramen för eHälsa Mer information från Curt Blomqvist kl. 13.00 ”En förutsättning för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten är att det finns strukturer/nätverk till stöd för en kontinuerlig kunskapsutveckling. Därför ges fortsatt stöd, dock med avsikten att huvudmännen successivt övertar finansieringen.” sidan 4 Nytt 2013

6 Barn & unga eHälsa Kunskap till praktik – föräldrastöd Mest sjuka äldre Öppna jämförelser Funktions- nedsatta Landstinget Gävleborg Samhällsmedicin Region Gävleborg FoU Välfärd Länsledning Närvård Regional stödstruktur för kunskapsutveckling Två socialchefer Samordningsgrupp Närvårdsgrupp Nytt Styrgrupp Styrgrupp?

7 Landstinget Gävleborg Samhällsmedicin Region Gävleborg FoU Välfärd Länsledning Närvård Samordningsgrupp Barn & unga eHälsa Kunskap till praktik – Förstärkt barn & föräldraperspektiv Bättre liv för sjuka äldre Funktions- nedsatta Öppna jämförelser 70.000 2.5 mnkr + 325.000970.000 Regional stödstruktur för kunskapsutveckling 970.000 Hjördis Flodström EnquistIngrid NilssonKarin Gisselman Agneta Morelli Curt Blomqvist År 2014 = 75 % År 2015 = 50 % År 2016 = 25 % Agneta Morelli

8 Stöd till evidensbaserad praktikNationelltRegionalt Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling22 mnkr970 000 kr Regionalt utvecklingsarbete missbruk 6 mnkr325 000 kr Regionalt utvecklingsarbete barn och unga22 mnkr970 000 kr Regionalt utvecklingsarbete funktionsnedsättning22 mnkr970 000 kr Kunskapsstöd barn och unga2,5 mnkr100 000 kr Öppna Jämförelser4,2 mnkr50 000 kr Utvecklingsprogrammet ”Leda för resultat”5 mnkrAnsök Förstudie evidensbaserade metoder funktionsnedsättning1 mnkr- Kvalitetsregister funktionsnedsättning1 mnkr- Nationellt webbstöd2 mnkr- Socialtjänstbiblioteket0,3 mnkr- Samverkan ideella organisationer2 mnkr Samordning och projektledning8 mnkr Totalt98 mnkr

9 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 915 mnkr Insatser för eHälsa 18,9 miljoner Bättre liv sjuka äldre Utvecklingsledare 72 miljoner ”Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting.” sidan 1 Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom. (Socialstyrelsens definition) Cirka 17 % av befolkningen 65 år och äldre dvs. 305 000 personer. ÖK Mest sjuka äldre, sidan 4

10 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Insatser för eHälsa 18,9 miljoner Bättre liv sjuka äldre Utvecklingsledare 72 miljoner Nytt 2013 Ny beräkningsmodell (god läkemedelsbehandling och sammanhållen vård och omsorg) Ersättning utbetalas när det har skett en förbättring som bedöms vara varaktig och inte bero på slumpen. Nytt förbättringsområde Äldres psykiska ohälsa Läkemedelsindikatorerna förändras En statistiskt säkerställd förbättring ska ha skett (vid mätning i Augusti 2013) för användningen av; - olämpliga läkemedel för personer över 75 år - antiinflammatoriska läkemedel för personer över 75 år - läkemedel mot psykos för dem som är över 64 år och har dosdispensering Grundläggande krav Utöver en handlingsplan ska utvecklingsledarnas roll och mandat anges. Kommuner och landsting ska dokumentera hur det systematiska förbättringsarbetet med riskanalys, egenkontroll och avvikelsehantering ska bedrivas (SOSFS 2011:9).

11 För mer information www.skl.se Social omsorg och stöd > Evidensbaserad praktik > Överenskommelsen 2013 Social omsorg och stöd > Äldre > Överenskommelsen äldre 2013 www.skl.se

12


Ladda ner ppt "Information om pågående överenskommelser 2013 mellan staten och SKL Länsledning Närvård 2013-02-01 Agneta Morelli."

Liknande presentationer


Google-annonser