Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MYELOM o SYMTOM Lotta Billgert Kontaktsjuksköterska Hematologiskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 2011-10-29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MYELOM o SYMTOM Lotta Billgert Kontaktsjuksköterska Hematologiskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 2011-10-29."— Presentationens avskrift:

1 MYELOM o SYMTOM Lotta Billgert Kontaktsjuksköterska Hematologiskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 2011-10-29

2 Förekommande symtom Feber Svårigheter att kissa Domningar/känselbortfall Trötthet (Fatigue) Smärta (ca 70%)

3 FATIGUE Dränerad på energi Trötthet och utmattning En känsla av svaghet Bristande ork att börja göra saker och/eller utföra dem Nedsatt kondition Nedsatt koncentration Är oförutsägbar och oregelbunden Vila och sömn hjälper inte

4 Varför? Ökad förbränning med anledning av att cancersjukdom påverkar ämnesomsättningen Nedsatt aptit som leder till försämrat kostintag Minskad aktivitet som följd av sjukdom och behandling Anemi – blodbrist som följd av sjukdom och behandling Behandlingar Smärta och andra symtom stjäl energi Störd sömnrytm Psykiska påfrestningar (depression/ångest)

5 Självhjälp - fatigue Åtgärda ev symtom (ex: anemi, sömn, smärta, depression, nutrition) Fysisk aktivitet Förstå orsak och prata med andra som har samma sak Acceptans Kortsiktiga och realistiska mål/planer Prioritera Anpassa farten Förklara för andra!

6 Närstående och fatigue Med kunskap kommer ökad insikt och förståelse Peppa och uppmuntra – men det upp till den andra personen.. Irritation och ointresse kan lätt feltolkas och leda till konflikter Insikt i att man själv kan vara ledsen och orolig

7 Förekommande symtom Feber Svårigheter att kissa Domningar/känselbortfall Trötthet (Fatigue) Smärta (ca 70%)

8 SMÄRTA SMÄRTA Definition: En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. ( International Association for the Study of Pain 1979 ) Smärta är alltid subjektiv. Individen lär sig betydelsen av ordet genom egna erfarenheter med vävnadsskada tidigt i livet. ( Merskey 1991 )

9 Olika typer Akut (övergående) Långvarig (mer än 3 mån) men även… Vävnadsskada - Nociceptiv Nervskada - Neurogen Psykisk sjukdom el störning - Psykogen Smärta av okänd genes - Idiopatisk

10 Vad gör ont? Skelettskada Frakturer – spontana eller trauma Kotkompressioner Lokal ansamling av plasmaceller skadar skelettet, sk plasmocytom Biverkningar av Velcade – värk i fötter och ben Bältros

11 Tågordning Analys - Var - När - Hur - VAS (skala 1 – 10) Behandling Utvärdering Justering av dos Utvärdering

12 Smärtlindrande åtgärder Cytostatika/tumörbehandling Bisfosfanater (Pamidronat m fl) Steroider Strålning Operation Analgetika: - Paracetamol (Alvedon, Panodil) - Antiinflammatoriska lm - NSAID (Voltaren, Ibuprofen) - Svaga opioider (Citodon, Tradolan m fl) - Opioider (Morfin) – långverkande (Oxycontin m fl) och kortverkande (Oxynorm m fl) - Antiepileptika (Lyrica, Gabapentin)

13 Möjliga biverkningar till opioider Förstoppning Illamående (övergående) Initial trötthet Muntorrhet Yrsel Svettningar Koncentrationssvårigheter Förvirring Gallbesvär Psykos (mycket ovanligt)

14 Obehandlad smärta kan ge ökad risk för… Spänningar och förändrat rörelsemönster Nedsatt näringsintag Psykisk påverkan som leder till försämrad livskvalitet Nedsatt immunförsvar Smärta tar mycket energi, som om möjligt skulle kunna användas till något bättre..

15 Självhjälp - smärta Skapa en plan – känsla av kontroll hjälper Skaffa dig stöd och hjälp - hematologen? - smärtklinik? - husläkare? Avled tankar – aktiviteter Fysisk aktivitet Dagbok Avslappning – det som passar för just dig Förklara för omgivningen

16 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "MYELOM o SYMTOM Lotta Billgert Kontaktsjuksköterska Hematologiskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 2011-10-29."

Liknande presentationer


Google-annonser