Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NPF-Huset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NPF-Huset."— Presentationens avskrift:

1 NPF-Huset

2 Presentation Vem är vi? Vad vill vi? Michelle Nanneson
Fredrik Nanneson Veronika Erlingby Elle Andersson Vad vill vi? Samordna insatserna för människor med NPF-diagnoser

3 NPF diagnos Relationer Ingen förstår mig! Sorg
Klarar jag att ha en familj? Ingen förstår mig! Sorg Det går alltså inte över! Identitet Vem är jag? Bitterhet Varför har ingen sett? Skuld Är det så här jag har varit? Försörjning Vad kan jag göra då? Värderingar Gäller mina värderingar fortfarande? Skam Hur har jag betett mig? Vad händer när man får en NPF-diagnos eller en anhörig får diagnos? Rätt mycket! Omtumlande – existentiella frågor – lära om, ny verklighet Är jag fel? Hur blir jag rätt? Stämmer diagnosen? Jag är inte ensam

4 Vad krävs av individen? Vård Myndigheter Skola Regler Kunskap Ta reda på vad diagnosen innebär Nya myndighetskontakter Nya regler att förhålla sig till Nya kontakter inom sjukvården Barnen kanske utreds samtidigt… skolkontakter Vem samordnar allt det här? Individen som troligtvis hamnar i kris och som dessutom möjligtvis har svårt - att ta nya kontakter - att planera/organisera/strukturera - att hitta - att sortera - att orka Det här vet ni redan När man har det som jobbigast, måste man vara som mest handlingskraftig!

5 Hur ser det ut i dag? Väldigt olika Väldigt många
951 diagnostiserade i Östergötland (2009) Beräknat antal ~ 8500 i Östergötland Plus anhöriga Upplevelsen är att man inte får det stöd man behöver Det här vet ni nog också! Mycket är bra (Har hört mycket bra om NPU-enheten och saminföra fast även att det är för kort tid och en hel del saknas) Resten är mest bara olikt. 2009 och flera lär ha tillkommit – dags att börja NU! Upplevelsen är det som vi får höra om och om igen. Källa: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – Behovsanalys, LiO

6 Vision Människor får en samlingspunkt
Långsiktigt och kontinuerligt stöd Lika tillgång till vård Stöd i kontakten med myndigheter Stöd i att hitta hållbar försörjning Kunskap om sig själv och sina möjligheter En plats för gemenskap och meningsfull sysselsättning Oavsett vem man är så kan man få information om allt rörande NPF på NPF-Huset

7 Processen Diagnos NPF-Huset Handlingsplan Medicin Kurs om ADHD
Ekonomisk rådgivning NPF-Huset Tänket är att man sätter individen i centrum

8 Dessutom en plats Att få vara, umgås eller göra något
Ett ställe att gå till när man blir trött på enbart sitt eget sällskap Fountainhouse Öppna med den egna erfarenheten – skapar tillit/trygghet

9 Vad kan vi göra på ett halvår?
Brukarundersökning Kartläggning av resurser som finns Skapa ett nätverk av intressenter för verksamheten Skapa struktur för verksamheten Kravspecifikation för lokalen Skapa en budget Ansökan till arvsfonden till en fortsättning Brukarundersökning – Kan vi nå brukarna? Göra undersökningen mha utskick till de som är diagnostiserade samt deras anhöriga? Vill poängtera att arbetet med brukarna inte påbörjas innan man är säker på att man har något kontinuerligt att erbjuda! Kartläggning av resurser inom landsting, kommun, lss, mfl - Samordna det som finns + fountainhousetänk. Nätverk av intressenter af, fk, vård, kommuninsatser, näringslivets hus mm. Struktur – dagsschema, utbildningsschema, personalbehov Kravspecifikation för lokalen. Evt förslag om vi hittar någon befintlig lokal som kan passa Budget – Hur kan NPF-Huset bli lönsamt på sikt? Ansökan till arvsfonden – På hur lång tid?

10 Fortsättning Klara förutsättningar
Anslag enligt budget Lokal finns Intresse och engagemang finns Redo att starta upp NPF-Huset och möta behovet


Ladda ner ppt "NPF-Huset."

Liknande presentationer


Google-annonser