Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt."— Presentationens avskrift:

1 En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt

2 Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd undervisning i specialskolor tillgängliga läromedel statsbidrag – SiS

3 Vi är en samarbetspartner Vi kompletterar kommunernas eller fristående förskolor och skolors egna specialpedagogiska resurser. Vi har kunskap om individers lärande - individers lärmiljö pedagogers arbete organisation.

4 Specialpedagogiskt stöd Vi ger stöd i frågor om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättning, exempelvis genom Samverkan skolhuvudman Rådgivningsuppdrag Distansundervisning Nätverk

5 Framgångsfaktorer Tydlig överenskommelse Bred repertoar av stödformer Elevens synpunkter har tagits hänsyn till Utvärdering av specialpedagogisk rådgivning. Östman J, Fahlén G, Åkerberg S, Engen T. 2013.

6 Gävlenytt Eget team från och med september 2013 Kontoret utökas från fyra till sju personer Hörselkompetens tas från Härnösand Öppet hus 28/4 - läromedelsutställning invigs Ökad satsning på SiS Ökad samverkan med Högskolan i Gävle och RUC - X

7 Tänkbara samarbetsvägar Länsövergripande seminarier utifrån kommuners gemensamma behov Forskning möter praktik v 44 Deltagande i undervisning för lärarstudenter Dialog med RUC-X – vilka behov ser Ni?

8 Egna tankar Fri nyttighet Unik myndighet – stöd till pedagogisk verksamhet Kvalificerade medarbetare Kan aldrig ersätta en väl fungerande elevhälsa Samverkan SPSM – Högskola viktig Värdefullt att möta RUC-X

9 Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. goran.fahlen@spsm.se www.spsm.se Tel. 010-473 50 00


Ladda ner ppt "En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt."

Liknande presentationer


Google-annonser