Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

B EHANDLING OCH SJÄLVLÄKNING Jan Brännström UFFE, Umeå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "B EHANDLING OCH SJÄLVLÄKNING Jan Brännström UFFE, Umeå."— Presentationens avskrift:

1 B EHANDLING OCH SJÄLVLÄKNING Jan Brännström UFFE, Umeå

2 M ETODENS BETYDELSE

3 O RIENTERING I BEHANDLINGSMETODER FÖR ALKOHOLMISSBRUK, BEROENDE – A GNETA Ö JEHAGEN Allmänt om behandling Metoder Matchning Resultat

4 B AKGRUND – BEHANDLING ALKOHOLBEROENDE Bakgrunden till att dricka för mycket och utveckla ett beroende är olika. Människor som utvecklar ett beroende är olika. Beroendet har gemensamma kännetecken, som individen måste hantera och behandlingen fokusera.

5 V IKTIGT ATT BEAKTA I BEHANDLING Förväntningar kring alkohol vällust, självsäkerhet, sex, avslappning, aggressivitet Biologiska effekter hjärnas belöningscentra aktiveras, sug, abstinens, tolerans, kontrollförlust Person och livssituation arv, nära relationer, nätverk, problem

6 B EHANDLINGSMETODER - BEROENDE, MISSBRUK SOM VISAT EFFEKT Fokus på missbruksbeteendet Psykosociala metoder Läkemedelsbehandling och vid behov stöd, behandling för andra problem (psykiska, somatiska, sociala )

7 P SYKOSOCIALA BEHANDLINGSMETODER Specifika metoder: Motiverande metodik: få samtal om alkoholens roll, för- och nackdelar, ambivalensen till förändring Beteendeförändring fokus missbruket: Kognitiv beteendeterapi (KBT), Community Reinforcement Therapy (CRA) 12-stegsprogram

8 P SYKOSOCIALA BEHANDLINGSMETODER Specifika metoder: Bakomliggande faktorer av betydelse för att hantera missbruket : Interaktionell terapi: missbruksbeteendet + särskilt fokus relationsproblem Strukturerad dynamisk terapi: missbruksbeteendet + dess samspel andra problem, förhållningssätt nu och tidigare Parterapi eller enbart närstående Ospecifika metoder: Allmänt stödjande rådgivning, sedvanlig behandling

9 S PECIFIKA METODER Specifika metoder: Metodens komponenter och arbetssätt är väl beskrivna, ofta i manual Ger struktur, teoribaserad Utbildade behandlare, handledning Olika specifika metoder - har samma effekt och bättre effekt än ospecifika metoder Ospecifika metoder – ofta oklart beskrivna, har effekt, men mindre än specifika metoderna

10 M ATCHNING - VILKEN METOD, OMFATTNING TILL VILKEN PATIENT ? Svagt vetenskapligt stöd matcha: metod – individkaraktäristika Patienten/klienten bör ges möjlighet att välja Vetenskaplig stöd matcha: behandlingsintensitet - missbruket svårighetsgrad - svårare beroende: mer behandling större effekt sluten vård > öppen vård - mindre svårt beroende: lite behandling samma effekt som mer behandling

11 I NDIVIDANPASSA BEHANDLING, INSATSER FÖR ANDRA PROBLEM UTÖVER BEROENDET Samordnad planering vid Psykisk sjukdom, personl.störning Somatisk sjukdom Sociala problem

12 B EHANDLINGSEFFEKT FLERA VERKSAMMA KOMPONENTER Metoden - arbetssättet (väl definierat) har betydelse och därtill: Svårighetsgrad av missbruk, andra problem Terapeutens kompetens Samarbete terapeut - behandlare (allians) Vid utvärdering effekt av metoder – hålls övriga under kontroll

13 E VIDENSBASERADE PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING VID ALKOHOLPROBLEM ( FÖRKORTAT FRÅN M ILLER WR OCH C ARROLL KM, 2006) Öka individens motivation för förändring Bemöta med empati Förstärka det sociala stödet för missbruksfrihet Stödja deltagande i AA, länkar, frivilligorganisationer Använda evidensbaserade interventioner Åtgärda andra sociala och psykiska problem Göra vården lättillgänglig och attraktiv Identifiera riskkonsumtion och intervenera tidigt

14 R ESULTAT EFTER BEHANDLING Alkoholkonsumtionen: antal nyktra dagar antal drinkar/dryckesdag antal dgr konsumtion utan problem Förbättring psykiskt, socialt, relationer

15 E X R ESULTAT EFTER BEHANDLING 9-12 mån. efter behandlingens slut nykter måttlig kons. Motiverande 30% 14% KBT 25% 14% 12-stegsprogram 36% 9% (Project Match, n=879)

16 B EHANDLING ALKOHOLBEROENDE LÄNGD OCH UPPFÖLJNINGSTID Behandlingstid i studier: 3, 4, 6 mån, + ibland några sessioner 12-18 efter start Resultat mäts: 6, 12 mån efter behandlingens slut (mer sällan 24-36 mån) Behandlingen kan behöva upprepas, som vid andra livsstilssjukdomar

17 S AMMANFATTNING BEHANDLING VID ALKOHOLBEROENDE, MISSBRUK Avstå från alkohol: finna redskap att hantera positiva förväntningar, sug och negativ känslostämning Ändra livsstil Involvera närstående Stöd, behandling för andra problem


Ladda ner ppt "B EHANDLING OCH SJÄLVLÄKNING Jan Brännström UFFE, Umeå."

Liknande presentationer


Google-annonser