Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd för djurens välbefinnande 2014 överinspektör Essi Wallenius, Landsbygdsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd för djurens välbefinnande 2014 överinspektör Essi Wallenius, Landsbygdsverket."— Presentationens avskrift:

1 Stöd för djurens välbefinnande 2014 överinspektör Essi Wallenius, Landsbygdsverket

2 Stöd för djurens välbefinnande 2014 Helt nya förbindelser ingås inte år 2014 Möjligt att ansöka om ett (1) års förlängning, för tiden 1.5.2014–30.4.2015 Ett års förlängning kan sökas i fråga om förbindelser som börjat 2009 och upphör 2014 SAMT för förbindelser som börjat 2008 och upphört 2013 och som förlängdes med ett år i samband med stödansökan 2013

3 Fortsättning på stödet för djurens välbefinnande: Jordbrukaren har haft en femårig förbindelse 2008-2013 och förlängt sin förbindelse med ett extra år i samband med stödansökan 2013 Jordbrukaren har en femårig förbindelse 2009-2014 Femåriga förbindelser som ingåtts åren 2010-2012 fortgår som normalt med tidigare villkor och stödnivåer 3

4 Vid förlängning kan ett tilläggsvillkor frångås eller bytas i vissa fall som tillåts i förordningen (blankett 194) Perioderna för fastställande av djurenheter är desamma som när förbindelsen fortgår Stödnivåerna förblir desamma Stödvillkor

5 Om förbindelsen förlängs ska det finnas ett gällande hälsovårdsavtal som har ingåtts senast förbindelseåret 2013 Ska ges in till kommunen senast 2.7.2014, om det inte har lämnats in tidigare Handlingar som gäller sådana hälsovårdsbesök som görs varje förbindelseår och hälsovårdsplanen ska ges in till kommunen senast 14.5.2015

6 6 Om det blir ändringar i det hälsovårdsavtal som lämnats till kommunen ska jordbrukaren lämna in ett nytt hälsovårdsavtal till kommunen inom 10 arbetsdagar

7 Ansökan om förlängning av förbindelse och ansökan om utbetalning av stöd: blankett 101B Förbindelser som ingåtts 2010–2012: bara ansökan om utbetalning av stöd på 101B  Också elektronisk ansökan i Viputjänsten https://vipu.mavi.fi/ https://vipu.mavi.fi/  Sista ansökningsdag 30.4.2014

8 Ändringar i stödet för djurens välbefinnande nästa period (2015 - 2020) Förbindelserna blir eventuellt 1-åriga Vissa ändringar av grundvillkoren Behov av att ändra tilläggsvillkoren har beaktats Fjäderfän och får/getter börjar omfattas av stödet

9 TACK FÖR VISAT INTRESSE!


Ladda ner ppt "Stöd för djurens välbefinnande 2014 överinspektör Essi Wallenius, Landsbygdsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser