Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vår metodik för att energieffektivisera Flerfamiljsbostäder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vår metodik för att energieffektivisera Flerfamiljsbostäder"— Presentationens avskrift:

1 Vår metodik för att energieffektivisera Flerfamiljsbostäder
KTC FemstegsmodellTM Vår metodik för att energieffektivisera Flerfamiljsbostäder

2 Dagens fastighetssystem
Tänkte först visa hur det kan se ut hos olika fastighetsägare idag Systemen lever sitt eget liv och utbyter inte information eller samverkar mellan varandra Systemen ej automatiserade Systemen kommunicerar ej Systemen är properietära – fabrikatsberoende och använder ej standardgränsnitt Omoderna eller ej intrimmade. - Hur skulle ni vilja beskriva att dagens fastighetssystem ser ut- Är detta vanligt?

3 KTC FemstegsmodellTM Ska berätta om 5 stegsmodellen där systemen istället samverkar med varandra och skapar många fördelar ur energi och förvaltarperspektiv 5stegsmodellen är ju vår modell som hela vår affärside bygger på. Riktad mot flerbostadsmarknaden men går att använda inom andra segment också. (ex fördelningsmätning lokaler) Jag vill påstå att vi på marknaden är unika med detta erbjudande Målet är att ni själva ska vara trygg med presentationen den finns med i den USB som ni får med er hem. Välkomna med era frågor under presentationens gång.

4 KTC FemstegsmodellTM KTC Femstegsmodell – Bättre förståelse. Lägre energiförbrukning. Ökad medvetenhet. Vår erfarenhet. Vi tror att oavsett hur bra fastighetssystem du har, är det genom kunskap du når en optimal energieffektivitet i din fastighet. Kunskap får du genom att analysera hur och vart energin används i fastigheten och metodiskt samordna data och funktioner i alla system. KTC Femstegsmodell är en metodik för att energieffektivisera flerfamiljsbostäder. KTC Femstegsmodell erbjuder kunskap från 30-års branscherfarenhet om hur du med enkla metoder når enastående resultat.

5 Steg 1 – Mätning & Analys Första steget är att mäta och analysera förbrukningar på fastighetsnivå. Att hålla koll på Fjärrvärme, kallvatten och fastighetsel. En klyscha: Att mäta är att veta

6 Filer från leverantörer
Teknisk avläsning Manuell avläsning Filer från leverantörer Automatisk avläsning (Exempelvis med KTCs COM-produkter) Här finns olika typer typer av sätt till mätaravläsning Alltifrån manuell avläsning till automatisk. Filer från leverantör ex fjärrvärmebolaget Vilken är er erfarenhet av det mest förekommande hos Era kunder? Manuell/automatisk

7 Analysera situationen
Vilket är nuläget Var behövs insatser Vad hände? Med hjälp av verktyget analyser finns möjligheter till att analysera och göra jämförelser från år till år månad till månad Fastighet till fastighet osv Också att verifiera de besparingar eller utfall som skett under perioden.

8 KTC Analyser Kontroll på förbrukningsmönster
”Benchmarka” olika fastigheter Underlag för energioptimerande åtgärder Detta kan vara ett Budgetunderlag för ekonomisk uppföljning Det går att få ut miljörapporter Miljörapporter (utsläppsindex från fjärrvärmebolaget)

9 KTC Analyser Här är en annan bild som beskriver vilka möjligheter analyser ger. Analyser tar in mätvärden över exempelvis förbrukningar på fjärrvärme, kallvatten och fastighetsel. Mätdata från energibolagen är möjliga dock krävs lite anpassningar Externa system ex från SMHI

10 Steg 2 – Datoriserad styrning
Detta är ju sannolikt något ni är väl bekanta med. Automatisk reglering av värmesystem utifrån utetemperatur eller andra parametrar Möjlighet till mer avancerad styrning Skapar en lokal överblick på temperaturer, driftider larmer etc för Er och kundens driftpersonal. Detta känner ni ju redan väl till att DUCar medger möjligheter till driftövervakning (Steg 3) i femstegsmodellen är Datoriserade styrningen för värme ventilation, kyla etc i fastigheten

11 SRD5000 -Intelligens i all enkelhet
Finns i 2 varianter, bestyckas med instickskort i produktion. Expanderas med max 2+2 I/O moduler Kostnadseffektiv Bakåtkompatibel Fri konfigurerbar Svensktillverkad Innehåller ett operativsystem med grundinställningar och färdiga moduler som gör det snabbt att komma igång att konfigurera, objekt. Kostandseffektiv. Detta innebär att tiden det tar att konfigurera DUCen är kort. Inbyggd display Möjlighet att hantera larm, se värden samt ändra reglerparametrar på plats. Viktigt för oss är att ni upplever den: Användarvänlig för partners och kundens driftorganisation. Svensktillverkad Utvecklad och tillverkad av KTC i Sverige med erfarenheter tillvaratagna från svenska fastighetsbolag i mer än 30 år.

12 Steg 3 - Driftövervakning
KTC Scada Fabrikatsoberoende Använder OPC-standard Ett viktigt verktyg som Skapar möjligheter till; - hög driftsäkerhet - hög servicegrad och effektivare felsökning - bättre överblick över fastighetens system - drift- & energitjänster Energitjänster - Ronderingar via separata optimeringsbilder - Behovsstyrning, röda dagar - Förbrukningsrapporter - Miljörapporter - Verifiera besparingar - Skapa värderelaterade förbättringsförslag utifrån erfarenheter från energistatistik, driftförhållanden Drifttjänster - Säkerställa drift - Hög servicegrad / tillgänglighet / kostnadseffektivt - Backup –Säkerhetskopiering - Larmförmedling

13 KTC Scada Ett exempel på hur en flödesbild kan se ut.
Flödesbilder med dynamiska och klickbara objekt Historikverktyg Larmhanteringsverktyg Händelselogg Tidur och Grupptidstyrning

14 KTC Scada Det är möjligt att kommunicera med olika fabrikat DUC:ar på marknaden till vårt Scada genom att en OPC Server från respektive fabrikat installeras. OPC  står för OLE for process control och är en standard specificerad av OPC foundation 

15 Steg 4 – Individuell mätning
Genom att mäta exempelvis kall och varmvatten och elförbrukning, Debiteras den boende för det han eller hon förbrukar. Rättvis debitering. Betala inte för grannens slöseri. Finns goda möjligheter till att spara abonnemangskostnad (el) genom centraliserade avtal.

16 Metering All mätdata samlas in i Metering
Har stöd för flera fabrikat av mätinsamlingsenheter Här sker hanteringen av mätvärden för presentation och debitering Kvalitetssäkring (EU-direktiv) av mätdata genom övervakning och felkorrigering Import av mätvärden från andra insamlingssystem (t ex mätvärden från energibolag) Skapa debiteringsunderlag (exportfil) av prissatta mätvärden/förbrukningar till fastighetsägarens aviseringssystem Visar den totala förbrukningen samt förbrukning i varje lägenhet

17 Mätinsamling – FastighetsNod
Vi har två olika typer av mätinsamlingsnoder. 96 busslavar men rekommendationen är att dela upp det lite mer för att minska följder minska sårbarheten vid ev felsökning ex vis 2 eller 3 st COM busslavar Vissa elmätare tar mer än 1 mA (1,5mA) i strömförsörjning på Mbus slingan

18 Mätinsamling – HemNod Mätinsamling på lägenhetsnivå för exempelvis varm, -kallvatten, elmätare & Rumsgivare Peter kommer visa fördelarna för kundens förvaltarorganisation med klimatanalys med att installera rumsgivare.

19 Så sker debiteringen Exportanpassning för kundens debiteringsystem för hyror. Genererar en fil till debiteringssystem och levererar den till e-postadress eller ftp-server. Om debiteringsfil skall innehålla kostnader måste kund leverera taxor med enhet kr/m³ alternativt kr/kWh.

20 Steg 5 - Boendekommunikation
Sista steget är boendekommunikationen. För en slant i månaden ges hyresgästen möjligheten att själv se sin energi och mediaanvändning i ”realtid” Möjliggör ändrade vanor eftersom man kommer till insikt att jag kan påverka min egen ekonomi, bidra till en positiv miljöpåverkan osv Tävla i energisparande med grannen –bada till jul 

21 MeView MeView är presentationen för de boende en tjänst som WeeVio erbjuder Hyresgästen loggar in på webben Vid inloggning av hyresgästen kommer förslag eller målvärden på förbrukningar att finnas. Dessa kan hyresgästen själv ändra. Här visas kostnaden för föregående dygn och inte först på fakturan en månad senare Lättare att förstå vad det är som kostar och hur man kan påverka det. Lättillgängligt och pedagogiskt presentationsgränssnitt

22 Klimatanalys En bild som presenteras i Scada systemet som enkelt visar avvikelsen mellan är och börvärde i lägenheter. Tar även hänsyn till historik så att man enkelt kan se vilka lägenheter som avviker över tiden. Ett utmärkt instrument för att följa upp injustering av rörsystem och analys av byggnadstekniska problem tex. dålig isolering och läckage. När mönstret i bilden är samlat, dvs. alla lägenheter har ungefär samma temperatur kan man i praktiken applicera rumsreglering av hela fastigheten.

23 Dynamisk Effektbegränsning
Ingen effektbegränsning Effektbegränsning

24 Se helheten, inte delsystemen

25 Ser fram emot att höra från dig!
Ditt Namn XX


Ladda ner ppt "Vår metodik för att energieffektivisera Flerfamiljsbostäder"

Liknande presentationer


Google-annonser