Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ERA-förordningen Förslag till ny förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå Ersätter nu gällande förordning (EG) nr 881/2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ERA-förordningen Förslag till ny förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå Ersätter nu gällande förordning (EG) nr 881/2004."— Presentationens avskrift:

1 ERA-förordningen Förslag till ny förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå Ersätter nu gällande förordning (EG) nr 881/2004

2 Bakgrund Järnvägarna inom EU och järnvägsbyrån har utvecklats i flera aspekter sedan 2004 Säkerhets- och driftskompatibilitetsdirektiven föreslås ändras ERA-förordningen behöver ses över

3 Ändringar i förhållande till nuvarande ERA-förordning Nya bestämmelser, nya uppgifter för järnvägsbyrån Förtydliganden/förenklingar av befintliga bestämmelser Uppdateringar Redaktionella ändringar

4 Nya bestämmelser Utfärdande av – Godkännanden för utsläppande av fordon/fordonstyper på marknaden – Godkännanden av ibruktagande avseende delsystem för trafikstyrning och signalering – Europeiska säkerhetsintyg och avtal om samarbete med nationella myndigheter Förstärkt kontroll över nationella myndigheter och anmälda organ för bedömning av överensstämmelse

5 Nya bestämmelser Utökade befogenheter vad avser nationella regler Ny organisation, liknar andra EU-myndigheter Överklagandenämnd(er) Nya medel till byråns verksamhet (avgifter och taxor), delegerade akter

6 Förtydliganden/förenklingar Byråns arbetsmetoder ERTMS Järnvägspersonal Register


Ladda ner ppt "ERA-förordningen Förslag till ny förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå Ersätter nu gällande förordning (EG) nr 881/2004."

Liknande presentationer


Google-annonser