Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smarta nät - en ny plattform för hållbara ICT-lösningar Per Everhill Affärsutvecklare Tekniska verken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smarta nät - en ny plattform för hållbara ICT-lösningar Per Everhill Affärsutvecklare Tekniska verken."— Presentationens avskrift:

1 Smarta nät - en ny plattform för hållbara ICT-lösningar Per Everhill Affärsutvecklare Tekniska verken

2 Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region

3 Elproduktion Olika kostnader – Olika tillgänglighet – Olika miljöpåverkan

4 Kostnaden – både ekonomisk och miljömässig - för att producera el varierar över tiden. Kunden betalar dock samma pris per KWh över dygnet oavsett när energin används! Inga incitament för förändrat beteende eller teknikutveckling Om kunden hade incitament att ändra sitt uttagsmönster skulle vi kunna minska användningen av dyr och klimatskadlig elproduktion Produktionskostnad vs. Kundens kostnad Picture from NordPool

5 Från mekanisk till digital – Den smarta elmätaren 1.0 Fram till år 2009 var de flesta elmätare mekaniska och lästes av manuellt en gång per år Kundens kostnad utgick ifrån ett enda mätvärde Sedan 2009 är samtliga elmätare i Sverige digitala och fjärravlästa dvs. ”smarta” Smarta elmätare gör det möjligt att skapa avancerade tariffer som korrekt speglar kostnads-och miljöaspekter. Den smarta elmätaren kan också kommunicera med omvärlden. Idag i huvudsak månadsmätning, men utvecklingen går snabbt….

6 Idag – prissignal via faktura en gång i månaden….. I morgon – realtidspriser direkt från mätaren till exempelvis mobiltelefon… Prissignalen kan gå direkt till kunden…… ….eller till kundens smarta apparater Prissignalen

7 Med ett standardiserat öppet gränssnitt från mätaren kan kunden ge alla intressenter tillgång till mätdata Detta möjliggör klimatsmart styrning av apparater, elbilar, produktionsanläggningar med mera! Den smarta elmätaren 2.0

8 Traditionellt elnät Centraliserad produktion med stora enheter Små möjligheter för kunden att justera efterfrågan Konventionella apparater

9 Det smarta elnätet Picture: Horizon Energy Research Decentraliserad produktion Småskalig förnyelsebar energi Styrbar efterfrågan - Smarta apparater

10 Producer + Consumer = Prosumer Smarta elnät kan hantera både konsumtions-och produktionsdata. Detta gör det oerhört enkelt att producera sin egen el i liten skala och mata ut överskottet på elnätet I Tekniska verkens mätdatasystem ”nettas” automatiskt producerad el mot konsumerad. Kunden betalar för differensen! Sedan våren 2012 ansluts ca en mikroproducent i veckan till Tekniska verkens elnät – Bäst i Sverige?

11 Är vi beredda på eventuellt minskad bekvämlighet? Är energipriserna för låga? Är vi beredda att investera? Kommer vi att lyckas ändra vårt förbrukningsmönster?

12 Smarta nät - en ny plattform för hållbara ICT-lösningar Per Everhill Affärsutvecklare Tekniska verken Slut! Frågor?


Ladda ner ppt "Smarta nät - en ny plattform för hållbara ICT-lösningar Per Everhill Affärsutvecklare Tekniska verken."

Liknande presentationer


Google-annonser