Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 REGIONALA INNOVATIONSSYSTEM Jönköpings län Det regionala innovationssystemet E4 är namnet på motorvägen som är pulsådern genom regionen och en infrastrukturell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 REGIONALA INNOVATIONSSYSTEM Jönköpings län Det regionala innovationssystemet E4 är namnet på motorvägen som är pulsådern genom regionen och en infrastrukturell."— Presentationens avskrift:

1 1 REGIONALA INNOVATIONSSYSTEM Jönköpings län Det regionala innovationssystemet E4 är namnet på motorvägen som är pulsådern genom regionen och en infrastrukturell strategisk förutsättning för regionens tillväxt. Bokstaven F i namnet E4F är dynamiskt, det kan utläsas Färdplan (Roadmap), Förnyelse, Framsyn, F-län, Framgång… En av Vinnovas pilotsatsningar på en långsiktig, regionalt baserad företagsutveckling! E4F

2 2 REGIONALA INNOVATIONSSYSTEM Jönköpings län Huvudbranscher i regionen: Metallindustri, maskinindustri, plastindustri, gummiindustri, möbelindustri, träindustri och elektronikindustri. Från lego … via kontraktstillverkning… till kompetenspartner!

3 3 REGIONALA INNOVATIONSSYSTEM Jönköpings län Vad är ett innovationssystem? Ett nätverk av organisationer, personer och spelregler inom vilket skapande, spridning, exploatering, kunskap och teknologi sker.

4 4 REGIONALA INNOVATIONSSYSTEM Jönköpings län Vad är en region? En funktionell region karaktäriseras av en hög intensitet av ekonomisk interaktion och består av noder (såsom städer) som är förbundna av både ekonomiska nätverk och nätverk av infrastruktur.

5 5 REGIONALA INNOVATIONSSYSTEM Jönköpings län Vad är en innovation? ”En innovation består av en ny kombination av resurser, t.ex. en ny produkt, en ny produktionsmetod, en ny marknad, en ny källa för insatsvaror eller en ny organisation.”

6 6 REGIONALA INNOVATIONSSYSTEM Jönköpings län Triple Helix Samhälle Näringsliv Forskning /utbildning

7 7 REGIONALA INNOVATIONSSYSTEM Jönköpings län Visionen Ett regionalt innovationssystem med en utvecklad samverkan mellan näringsliv, högskola (FoU) och det offentliga (Triple Helix), med syfte att skapa en uthållig tillväxtregion där befintliga företag förnyas och nya företag utvecklas, understött av en dynamisk infrastruktur i en region som är attraktiv att arbeta och bo i.

8 8 REGIONALA INNOVATIONSSYSTEM Jönköpings län Målsättning Innovationsregion E4F skall bli det drivande distriktet för kontraktstillverkning av delsystem och på sikt av systemleveranser inom telekommunikation, fordonsindustri och övrig verkstadsindustri.

9 9 REGIONALA INNOVATIONSSYSTEM Jönköpings län Organisationsstrukturen Studie av infrastrukturella förutsättningar (1-3 delprojekt) Tillgänglighetens betydelse Attraktivitetsprojekt Enligt fram- växande fokus- områden från bl a arbetet med JTH Regional tillväxt genom utveckling av makroekonomiska förutsättningar för regional förnyelse och tillväxt Arbetsgrupp 2: Infrastrukturens betydelse för regional förnyelse och tillväxt Regional tillväxt genom förnyelse av befintliga branscher Arbetsgrupp 1: Från lego via kontraktstillverkning till kompetenspartner (bl a egna produkter) Regional tillväxt genom och utveckling av nya företag och branscher Arbetsgrupp 3: T ex Science Park System E4F Utveckling affärsdrivande skarpa nätverk (3-5 delprojekt) Kartläggning värdekedjor, informationsteknikens roll mm Klusterutveckling (1-2 delprojekt)

10 10 REGIONALA INNOVATIONSSYSTEM Jönköpings län Samverkande Innovationssystem E4F Tunga fordon Microwave Road Aluminiumriket CIL Dessutom Trä IDS … Virtuella Underleverantörsinstitutet

11 11 REGIONALA INNOVATIONSSYSTEM Jönköpings län


Ladda ner ppt "1 REGIONALA INNOVATIONSSYSTEM Jönköpings län Det regionala innovationssystemet E4 är namnet på motorvägen som är pulsådern genom regionen och en infrastrukturell."

Liknande presentationer


Google-annonser