Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det regionala innovationssystemet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det regionala innovationssystemet"— Presentationens avskrift:

1 Det regionala innovationssystemet
En av Vinnovas pilotsatsningar på en långsiktig, regionalt baserad företagsutveckling! E4F E4 är namnet på motorvägen som är pulsådern genom regionen och en infrastrukturell strategisk förutsättning för regionens tillväxt. Bokstaven F i namnet E4F är dynamiskt, det kan utläsas Färdplan (Roadmap), Förnyelse, Framsyn, F-län, Framgång…

2 Jönköpings län Huvudbranscher i regionen: Metallindustri, maskinindustri, plastindustri, gummiindustri, möbelindustri, träindustri och elektronikindustri. till kompetenspartner! via kontraktstillverkning… Från lego …

3 Vad är ett innovationssystem?
Ett nätverk av organisationer, personer och spelregler inom vilket skapande, spridning, exploatering, kunskap och teknologi sker.

4 Vad är en region? En funktionell region karaktäriseras av en hög intensitet av ekonomisk interaktion och består av noder (såsom städer) som är förbundna av både ekonomiska nätverk och nätverk av infrastruktur.

5 Vad är en innovation? ”En innovation består av en ny kombination av resurser, t.ex. en ny produkt, en ny produktionsmetod, en ny marknad, en ny källa för insatsvaror eller en ny organisation.” Schumpeters definition av en innovation, enligt Schumpeter, J A (1934), The Theory of Economic Development, in Casson, M (1990), Entrepreneurship, Edward Elgar Publishing Ltd, UK (s. 66)

6 Triple Helix Samhälle Forskning /utbildning Näringsliv

7 Visionen Ett regionalt innovationssystem med en utvecklad samverkan mellan näringsliv, högskola (FoU) och det offentliga (Triple Helix), med syfte att skapa en uthållig tillväxtregion där befintliga företag förnyas och nya företag utvecklas, understött av en dynamisk infrastruktur i en region som är attraktiv att arbeta och bo i.

8 Målsättning Innovationsregion E4F skall bli det drivande distriktet för kontraktstillverkning av delsystem och på sikt av systemleveranser inom telekommunikation, fordonsindustri och övrig verkstadsindustri.

9 Organisationsstrukturen
E4F Regional tillväxt genom förnyelse av befintliga branscher Arbetsgrupp 1: Från lego via kontraktstillverkning till kompetenspartner (bl a egna produkter) Regional tillväxt genom utveckling av makroekonomiska förutsättningar för regional förnyelse och tillväxt Arbetsgrupp 2: Infrastrukturens betydelse för regional förnyelse och tillväxt Regional tillväxt genom och utveckling av nya företag och branscher Arbetsgrupp 3: T ex Science Park System Utveckling affärsdrivande skarpa nätverk (3-5 delprojekt) Studie av infrastrukturella förutsättningar (1-3 delprojekt) Tillgänglighetens betydelse Attraktivitetsprojekt Enligt fram-växande fokus-områden från bl a arbetet med JTH Klusterutveckling (1-2 delprojekt) Kartläggning värdekedjor, informationsteknikens roll mm

10 Samverkande Innovationssystem
E4F Virtuella Underleverantörsinstitutet Microwave Road Aluminiumriket CIL Tunga fordon Dessutom Trä IDS

11


Ladda ner ppt "Det regionala innovationssystemet"

Liknande presentationer


Google-annonser