Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssökning inför uppsatsen Högskolebiblioteket 1 oktober 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssökning inför uppsatsen Högskolebiblioteket 1 oktober 2012."— Presentationens avskrift:

1 Informationssökning inför uppsatsen Högskolebiblioteket 1 oktober 2012

2 Disposition Informationskompetens Publikationstyper och var man hittar dom Informationssökning - teori & praktik Relevanta databaser – presentation & övning Exportera referenser till RefWorks Fjärrlån --- Referenshantering & plagiatkontroll Infoga referenser och litteraturlista i Word- dokument Publicera uppsatsen

3 Informationskompetens Vilken information behöver jag? Var söker jag informationen? Hur söker jag informationen? Värdering av informationen Använda informationen etiskt korrekt Bearbetning & analys --> ny kunskap Förmedling av den vunna kunskapen

4 Olika typer av publikationer Primära (Uppsatser) Forskningsrapporter Konferensbidrag i proceedings Vetenskapliga artiklar i tidskrifter Avhandlingar Sekundära Handböcker, översiktsverk, läroböcker Lexikon Yrkestidskrifter, webbplatser

5 …och var hittar man dem? …Via bibliotekets hemsida! Söka  olika publikationstyper Sökhjälp  Ämnesguide Trädgårdsmästarprogr. Följ bibliotekets länkar via proxyservern så kommer du åt den betalda fulltexten hemifrån!Via bibliotekets hemsidaÄmnesguide Trädgårdsmästarprogr

6 Att hitta böcker och artiklar Böcker Higgins - HiG:s katalog Libris - den nationella katalogen Tidskrifter och specifika artiklar Tidskriftslistan Artiklar om ett ämne Databasförteckningar  Databaser

7 Att hitta en doktorsavhandling (= dissertation (diss.) på latin) Libris Skriv in ditt ämnesord och klicka på Sök Begränsa till: Typ: Avhandlingar Begränsa ytterligare till: Åtkomst: fritt online eller Typ: e-resurs om du bara vill ha fulltext Avhandlingar.se Enbart avhandlingar online

8 Att hitta examensarbeten Från HiG HigginsHiggins (tryckta uppsatser -2007) (använder Filter: Uppsatser) DiVADiVA (e-uppsatser 2006-) Från SLU (Lantbruksuniversitetet) EpsilonEpsilon (olika fulltextarkiv med uppsatser m.m.) Nationellt Samma databas via två olika gränssnitt: Uppsök Uppsatser.se

9 Elektroniska lexikon Oxford Companion to the Garden (högskolebiblioteket prenumererar) WikipediaWikipedia (engelsk) : Gardening, garden design, therapeutic garden Horticulture, horticultural therapy Wikipedia är bra för att få överblick, tips om andra resurser & länkar, men kvalitén på artiklarna varierar.

10 Ytterligare resurser Filmer, bild och ljud UR access Internetresurser via: Ämnesguiden för trädgårdsmästarprogrammetÄmnesguiden för trädgårdsmästarprogrammet

11 Vad är en vetenskaplig tidskrift (scholarly/peer reviewed journal) Redaktionsråd med vetenskaplig auktoritet Alla forskningsartiklar genomgår en vetenskaplig granskning före publicering = peer review Forskare = författare De tillgängliga tidskrifterna hittar du i: Tidskriftsförteckningen Uppgifter om ”alla” tidskrifter hittar du i: UlrichsWeb En ”domartröja” anger om tidskriften är referee- granskad

12 Tidskriftsartiklar – två sätt att hitta dem! Bläddra Om du känner till en viss artikel: Bläddra fram till den i tid- skriften via – tidskriftsförteckningentidskriftsförteckningen Söka Om du söker ”okända” artiklar inom ett ämne – sök i en lämplig databasdatabas

13 Bibliotekets tidskriftsförteckning Bibliotekets tidskriftsförteckning - trädgårdstidskrifter Sökning på horticult* (Title:14, Search: 29) Exempel Horticulture ej vetenskaplig Scientia Horticulturaevetenskaplig Horticultura Brasileira Open Access Sökning på garden* (Title: 4, Search: 29) Exempel Organic gardeningej vetenskaplig eller Bläddra på Subjects Sciences  Gardening & Horticulture (21 träffar)

14 Tidskriftsförteckningen forts. - tidskrifter om parker, landskapsplanering Sök på park* Exempel Park science Parks & recreation Sök på landscape Exempel Landscape and urban planning MUHON : a journal of architecture, landscape architecture and the designed environment

15 Informationssökning - planering Vilken information behöver jag? Hur ska informationen användas? Vilken tid har jag till förfogande? Får informationssökningen kosta (t ex kostnad för fjärrlån av artiklar)? Svenskt eller internationellt? Nyhetsartiklar, debattartiklar, yrkesartiklar, vetenskapliga dokument? Begränsningar i språk?

16 Generella söktekniker - läs hjälpsidorna i resp databas Trunkering = sökning på ordstam med olika ändelser: trädgård* Kombination med boolska operatorer (AND, OR, NOT) Sökning på sammanhållna fraser med citationstecken: ”garden therapy” Logisk gruppering med parenteser Fritextsökning eller Fältsökning Begränsningar (årtal, språk, dokumenttyp)

17 Den bibliografiska posten (= grunden för sökningen) Author:Stasky, Carly Title:Guerilla gardening Source:Utne reader ; Mar/Apr 2002, Issue 110, p 14-15 Year:2002 Language:English Type:Journal article ; Review Keywords:Gardening ; Seedlings Abstract: Provides tips in doing guerrilla gardening. Materials needed; Technique in growing seedlings at home; Usefulness of guerrilla gardening to beautify the urban landscape. (Fulltext:)…………… ……………

18 Förberedelser inför sökningen Formulera sökfrågan så klart som möjligt Plocka ut centrala nyckelord och fraser Använd hjälpmedel som t.ex. lexikon för att hitta nya sökord Vanligtvis krävs engelsk terminologi Försök att hitta synonymer, stavnings-varianter, pluralformer och ev. förkortningar Hämta sökord från databasens ämnesords- register

19 Under sökningen tänk på: Undvik att skapa långa komplicerade söksträngar från början. Lägg bara till en ny term åt gången. Då har man kontroll över hur och varför sökresultatet förändras Kontrollera alltid stavning vid dålig träffbild Fulltext ej tillgänglig Kontrollera i tidskriftsförteckningen om tidskriften finns i fulltext i någon annan databas eller i tryckt form

20 Uttagsalternativ Skriv ut - artikeln eller referensen Skicka epost: referensen, artikeln eller länk till artikeln Spara som en fil Spara till referenshanteringsprogram - RefWorks, EndNoteRefWorks

21 Dokumentation av sökningar För en söklogg - anteckna databaser, sökord som testats, resultat m.m. Använd databasernas sökhistorikfunktion – skriv gärna ut historiken

22 Används för att skapa fotnoter och referenslista/bibliografi i din uppsats eller rapport Skapa ett konto i RefWorks Skapa arbetsmappar i RefWorks Installera Write-N-Cite på din dator via Tools i RefWorks Sök fram artiklar/referenser i databaser och kataloger Exportera dina referenser till RefWorks Eller skriv in referenser för hand i RefWorks Citera dina referenser i Word via Write-N-Cite Skriv din text och klicka på Cite för att infoga referens på önskad plats Klicka på Bibliography och välj Output style och klicka sedan på Create bibliography RefWorksRefWorks + Write-N-Cite – för fotnoter och referenslista RefWorks

23 Välj rätt databaser via ämnesguiden eller databasförteckningen via ämnesguidendatabasförteckningen Vilka databaser täcker mina ämnen? Är innehållet vetenskapligt granskat? Vilken typ av publikationer indexeras? artiklar, böcker, rapporter … Vilken typ av databas? bibliografisk, fulltext, fakta Finns det ett inbyggt ämnesordsregister (subject guide, thesaurus) Är innehållet engelskspråkigt eller svenskt?

24 Academic Search Elite och GreenFile via ämnesguiden via ämnesguiden Bra hjälpfunktioner Skriv i sökord, välj begränsning till Scholarly (Peer reviewed) och Fulltext Journals Välj ämnesord ur ämnesordsregistret (Subject terms) Bläddra bland trädgårdstidskrifter (Publications) Cite  Skapa referens Exportera referenser till RefWorksRefWorks

25 Discovery En ny samsökningstjänst som söker i många av bibliotekets engelskspråkiga databaser samtidigt Plus En genväg till många databaser Ger träff på de flesta ämnen Cite  Skapa referens Exportera referenser till RefWorksRefWorks Minus Inget ämnesordsregister Missvisande begränsning till peer-review tidskrifter Ofta dubbletter från de olika databaserna

26 PsycINFO via ämnesguiden via ämnesguiden Internationell databas inom psykologi med intressant material för pedagoger Ämnesordsregister finns (Thesaurus) Referenser och länkar till artiklar i fulltext Email/Print Cite  Citation style Export/Save  RefWorks

27 Ytterligare databaser via ämnesguiden via ämnesguiden Referenser, med länkar till fulltextdatabaser Artikelsök(allmän, svensk, populär- vetenskap, få länkar) Retriever – Research(allmän, svensk, populär- vetenskap, fulltext) ISI Web of Science(allmän) Scopus(allmän) Google Scholar(allmän, även fria resurser) Om naturens läkande kraft, inkl trädgårdsterapi Cinahl(omvårdnad)

28 Att söka vidare efter artiklar utan fulltextlänk Sök på tidskriftens namn i Tidskriftsförteckningen Tidskriftsförteckningen Finns tidskriften i någon annan databas eller i tryckt form på biblioteket? Finns årgången? Om JA: bläddra fram till rätt årg, nr & sida i databasen eller tidskriften och skriv ut respektive kopiera. Om NEJ: kontakta biblioteket för att beställa kopia, fn 40:- /artikel. Man kan också kolla i Google Scholar om artikeln möjligen finns fritt tillgänglig någon annanstans på nätetGoogle Scholar

29 Fjärrlån Böcker från Nordiska bibliotek – gratis. Avhämtning på HiG. (underlag = utskrift från Libris eller beställ direkt i Libris) Artiklar – 40 kr. Skickas till hemadress. (underlag = referens från databas)

30 Att citera och skriva referenser Upphovsrättslagen gäller för såväl text som bilder Allt som inte är dina egna tankar och forskning ska redovisas som citat och förses med tydliga referenser. Varning för PLAGIAT!!!

31 Referenshantering & plagiatkontroll Skriva referenser Referenshantering med RefWorks Plagiatkontroll Modulen SafeAssign i Blackboard Antiplageringsguiden Refero http://www.bi.hik.se/Refero/1intro.php http://www.bi.hik.se/Refero/1intro.php

32 Används för att skapa fotnoter och referenslista/bibliografi i din uppsats eller rapport Skapa ett konto i RefWorks Skapa arbetsmappar i RefWorks Installera Write-N-Cite på din dator via Tools i RefWorks Sök fram artiklar/referenser i databaser och kataloger Exportera dina referenser till RefWorks Eller skriv in referenser för hand i RefWorks Citera dina referenser i Word via Write-N-Cite Skriv din text och klicka på Cite för att infoga referens på önskad plats Klicka på Bibliography och välj Output style och klicka sedan på Create bibliography RefWorksRefWorks + Write-N-Cite – för fotnoter och referenslista RefWorks

33 Referensstandarder APA – beteende- och samhällsvet. Harvard – flera olika discipliner Oxford – historia, juridik, teologi Vancouver – medicin och biomedicin IEEE - teknikområdet MLA - litteraturvetenskap

34 Skriva referenser – viktigt! Välj en referensstandard och använd den konsekvent I många databaser finns funktioner för att skapa referenser och/eller ladda ner referenser till RefWorks m.fl. Glöm inte titel/författare på www-sidor Dokumentet ska kunna hittas utifrån din referens!

35 Skapa referenser i Libris Sök fram en publikation Klicka på Skapa referens Kopiera önskat referensformat (RefWorks) eller spara textfil med önskat format Gå till RefWorks (och välj): References  Import (och välj): From text (RefWorks tagged format) From text file (RefWorks tagged format)

36 Hitta bilder Flickr Fotoakuten Science Photo Library Wikimedia Commons

37 Lycka till med uppsatsen Elektronisk publicering i DIVA Instruktioner på bibliotekets hemsida Rutiner – lärarna informerar


Ladda ner ppt "Informationssökning inför uppsatsen Högskolebiblioteket 1 oktober 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser