Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-12-15Janne Friis-Liby Hörselgången. Hörselgången - anatomi 2014-12-15Janne Friis-Liby.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-12-15Janne Friis-Liby Hörselgången. Hörselgången - anatomi 2014-12-15Janne Friis-Liby."— Presentationens avskrift:

1 2014-12-15Janne Friis-Liby Hörselgången

2 Hörselgången - anatomi 2014-12-15Janne Friis-Liby

3 Vaxpropp Ökad produktion Minskad uttransport Stenosering Nedsatt uttransport pga Trång hörselgångs-öppning Mekanisk manipulation Ålder 2014-12-15Janne Friis-Liby

4 Behandling av vaxpropp 2014-12-15Janne Friis-Liby Suga Plocka Spola

5 Vaxpropp F örbehandling R evaxör, cerusol, mm O lja 2014-12-15Janne Friis-Liby

6 Extern otit Samlingsnamn för en grupp av tillstånd där yttre hörselgången är inflammerad. Olika svårighetsgrad Olika orsaker Bakt: Staph. Pseudomonas Svamp: Asperg.niger, Candida Extern otit – Utredning Anamnes Status Undersökningar – inga, förutom ögat 2014-12-15Janne Friis-Liby

7 2014-12-15Janne Friis-Liby Tops/gem etc Tidigare besvär med externa Simmar-öra H-apparatsanvändare hörselproppar Riskfaktorer

8 Örondroppar - exempel Vid eksem Gr II-steroid (Locoid) Gr III-steroid (Diproderm) (betametason) Vid hg-infektion Terrac.m Polymyxin B Gr III-steroid (Diproderm) Ciloxan örondr.(om pseudomonas) Chloromycetin ögondr. Vid svampinf. Locacorten-Vioform (flumeta+kliokinol) Gentianaviol.(0.5%) 2014-12-15Janne Friis-Liby

9 Lindrig extern otit Klåda – ej ont Hörselgången torr och lite röd/fnasig dock ej svullen Behandling: Terradroppar 2-3 ggr dagligen i 1v Locoid Diproderm 2014-12-15Janne Friis-Liby

10 Måttlig extern otit Klåda, viss sekretion, måttlig smärta Måttligt svullen, delvis fylld med detritus, trumhinnan ua Behandling: Sug rent eller spola med alsolsprit ( 1% m 10 % sprit) Tamponad med terradroppar Droppa 3 ggr dagl. Dra tamp. efter 2 dgr forts med droppar i 7-10 dgr 2014-12-15Janne Friis-Liby

11 Otomycos Ofta tunt gråvitt sekret eller flagor Ofta hyfer/myceler, liknar bomull Candida el Aspergillus Behandling: Locacorten- Vioform Gentianaviolett (Diproderm) 2014-12-15Janne Friis-Liby

12 Pseudomonas Akut medelsvår till svår extern otit med smärta, ödem, erytem och vätskning från yttre hörselgången. ciprofloxacin örondroppar är ytterligare ett alternativ för behandling av extern otit. Det antimikrobiella spektrumet omfattar Pseudomonas aeruginosa och Staph.au Perforerad trumhinna ej är kontraindicerad. Bakteriodling bör tas före behandlingsstart. 2014-12-15Janne Friis-Liby

13 Svår extern otit Klåda, sekretion, uttalad smärta, hörselnedsättning Igensvullen hörselgång, trumhinnan kan ej inspekteras. Behandling: Sug rent eller spola rent(alsol) så gott det går Tamponad med alsolsprit, droppa 5-6 ggr dagl, åb 1-2 dgr m ny rengöring o ev ny tamp el dipro/terra, sedan lokal steroid 2014-12-15Janne Friis-Liby

14 Extern otit - behandling Rengöring! Undvika vatten Undvika hårspray mm Petförbud 2014-12-15Janne Friis-Liby

15 Take home message: Behövs nästan aldrig antibiotika för extern otit! Vanligaste diff.diagnosen till externa är käkledsaffektion Diabetes & svår externa= remittera 2014-12-15Janne Friis-Liby


Ladda ner ppt "2014-12-15Janne Friis-Liby Hörselgången. Hörselgången - anatomi 2014-12-15Janne Friis-Liby."

Liknande presentationer


Google-annonser