Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liby&Rönndahl läk.mott

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liby&Rönndahl läk.mott"— Presentationens avskrift:

1 Liby&Rönndahl läk.mott
Hörselgången Janne Friis-Liby Avdelningen för ÖNH-sjukdomar, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet & Liby&Rönndahl läk.mott Janne Friis-Liby

2 Hörselgången - anatomi
Janne Friis-Liby

3 Vaxpropp Ökad produktion Minskad uttransport Stenosering
Nedsatt uttransport pga Trång hörselgångs-öppning Mekanisk manipulation Ålder Janne Friis-Liby

4 Behandling av vaxpropp
Spola Suga Plocka Janne Friis-Liby

5 Vaxpropp Förbehandling Revaxör, cerusol, mm Olja Janne Friis-Liby

6 Extern otit Samlingsnamn för en grupp av tillstånd där yttre hörselgången är inflammerad. Olika svårighetsgrad Olika orsaker Bakt: Staph. Pseudomonas Svamp: Asperg.niger, Candida Extern otit – Utredning Anamnes Status Undersökningar – inga, förutom ögat Janne Friis-Liby

7 Tops/gem etc H-apparatsanvändare hörselproppar Tidigare besvär
med externa Simmar-öra Riskfaktorer Janne Friis-Liby

8 Örondroppar - exempel Vid eksem Vid hg-infektion Vid svampinf.
Gr II-steroid (Locoid) Gr III-steroid (Diproderm) (betametason) Vid hg-infektion Terrac.m Polymyxin B Gr III-steroid (Diproderm) Ciloxan örondr.(om pseudomonas) Chloromycetin ögondr. Vid svampinf. Locacorten-Vioform (flumeta+kliokinol) Gentianaviol.(0.5%) Janne Friis-Liby

9 Lindrig extern otit Klåda – ej ont
Hörselgången torr och lite röd/fnasig dock ej svullen Behandling: Terradroppar 2-3 ggr dagligen i 1v Locoid Diproderm Janne Friis-Liby

10 Måttlig extern otit Klåda, viss sekretion, måttlig smärta
Måttligt svullen, delvis fylld med detritus, trumhinnan ua Behandling: Sug rent eller spola med alsolsprit ( 1% m 10 % sprit) Tamponad med terradroppar Droppa 3 ggr dagl. Dra tamp. efter 2 dgr forts med droppar i 7-10 dgr Janne Friis-Liby

11 Otomycos Ofta tunt gråvitt sekret eller flagor
Ofta hyfer/myceler, liknar bomull Candida el Aspergillus Behandling: Locacorten- Vioform Gentianaviolett (Diproderm) Janne Friis-Liby

12 Pseudomonas Akut medelsvår till svår extern otit med smärta, ödem, erytem och vätskning från yttre hörselgången. ciprofloxacin örondroppar är ytterligare ett alternativ för behandling av extern otit. Det antimikrobiella spektrumet omfattar Pseudomonas aeruginosa och Staph.au Perforerad trumhinna ej är kontraindicerad. Bakteriodling bör tas före behandlingsstart. Janne Friis-Liby

13 Svår extern otit Klåda, sekretion, uttalad smärta, hörselnedsättning
Igensvullen hörselgång, trumhinnan kan ej inspekteras. Behandling: Sug rent eller spola rent(alsol) så gott det går Tamponad med alsolsprit, droppa 5-6 ggr dagl, åb 1-2 dgr m ny rengöring o ev ny tamp el dipro/terra, sedan lokal steroid Janne Friis-Liby

14 Extern otit - behandling
Rengöring! Undvika vatten Undvika hårspray mm Petförbud Janne Friis-Liby

15 Take home message: Behövs nästan aldrig antibiotika för extern otit!
Vanligaste diff.diagnosen till externa är käkledsaffektion Diabetes & svår externa= remittera Janne Friis-Liby


Ladda ner ppt "Liby&Rönndahl läk.mott"

Liknande presentationer


Google-annonser