Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För kunskap och bildning NY TEKNIK I UNDERVISNINGEN Henrik Laurén Forskningens fronter 15.9.2006 www.oph.fi/svenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För kunskap och bildning NY TEKNIK I UNDERVISNINGEN Henrik Laurén Forskningens fronter 15.9.2006 www.oph.fi/svenska."— Presentationens avskrift:

1 För kunskap och bildning NY TEKNIK I UNDERVISNINGEN Henrik Laurén Forskningens fronter 15.9.2006 www.oph.fi/svenska

2 2 För kunskap och bildning INFORMATIONSSAMHÄLLSPROGRAMMET  Finland är ett öppet och datasäkert nätverkssamhälle där färdigheterna för informationssamhället är högt  varje medborgare har grundläggande färdigheter i och möjligheter att använda elektroniska tjänster  ändamålsenlig användning av IKT i lärande och undervisning utgör en del av vardagen i skolan  elektroniska läromedlen är av hög kvalitet och pedagogiskt motiverande och tillgången på nätmaterial är tillräcklig

3 3 För kunskap och bildning INFORMATIONSSAMHÄLLSPROGRAMMET I UTBILDNINGEN - KOMPETENS  IKT används i stor skala i studier och undervisning på alla nivåer  Eleverna får basfärdigheter i den grundläggande utbildningen, på andra stadiet fördjupas kunskaperna och på högre nivå utbildas experter och forskare på området  Läroanstalternas personal har goda pedagogiska och informationstekniska kunskaper. Minst 75% av lärarna kan genomföra IKT-baserad undervisning

4 4 För kunskap och bildning KOMPETENS  Lärarfortbildning (ca 4400 lärare) under periden 2000 – 2006 finansierade UBS 4000 lärares fortbildning. 2007 finns resurser för 400 lärare  Produktion av studiematerial för fortbildning OPE.FI 2 - tekniska färdigheter - IKT i lärarens arbete (administration, undervisning, undervisningsstöd, program, apparatur) - datorbaserad undervisning (pedagogik, exempel etc) - nätbaserad undervisning - lärarens verktygsback (förordningar, underlag, länklistor

5 5 För kunskap och bildning INNEHÅLL  Kvalitetskriterier för nätbaserade läromedel  Produktion av elektroniskt material för undervisnings- och studiebruk. Genom fritt tillgängliga material av hög kvalitet tillförsäkras alla lika tillgång till tillförlitlig information. I synnerhet material som producerats med offentliga medel görs öppet tillgängliga.  Beaktande av upphovsrätt

6 6 För kunskap och bildning VERKSAMHETSMILJÖ  Den utrustning och de program och stödtjänster som krävs utvecklas enligt utbildningens behov. - stödtjänsterna stärks genom pedagogisk och teknisk lärarfortbildning - de fritt tillgängliga programmens lämplighet för läroanstaltsbruk klarläggs - smidiga och snabba dataförbindelser installeras och används. IKT-infrastrukturerna i läroanstalterna förstäks

7 7 För kunskap och bildning UBS- AKTIVITETER  Virtuella skolan  Portalen www.edu.fi/svenskawww.edu.fi/svenska  Distansgymnasiet; nätkurser, administration, lärar- fortbildning  Regionala distansstudieringar  Lärobjekt  Utvärdering av nätbaserat material  Lärarfortbildning

8 8 För kunskap och bildning


Ladda ner ppt "För kunskap och bildning NY TEKNIK I UNDERVISNINGEN Henrik Laurén Forskningens fronter 15.9.2006 www.oph.fi/svenska."

Liknande presentationer


Google-annonser