Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyttan med standardisering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyttan med standardisering"— Presentationens avskrift:

1

2 Nyttan med standardisering
Gatukontorsdagarna, Falun Thomas Norlin, Vägverket , ordförande TK320 Henrik Östman, Tekis

3 Varför standardisera

4 Vad innehåller väg – och järnvägsstandarden
Beskrivning av hantering och struktur på vägnätet Beskrivning av hantering och struktur på företeelser Förändringshantering Standardiserat överföringsformat inklusive formatspecifikation XML

5 Nyheter i kommande revision
Hantering av detaljeringsnivåer

6 Nyheter i kommande revision
Hantering av manöver (komplicerade svängar)

7 Övriga aktiviteter Ny objekttypskatalog Standardiserade tjänster
Requset Response

8 Vår systemarkitektur baserar sig på en flerskiktad lösning utvecklad på Microsofts .NET plattform. Integrationen mot olika GIS-system är underordnad detta förhållande. Lagring av geometrier för verksamhetsobjekten sker i verksamhetssystemets databas. Förenklat är GIS-systemen och kartan ett av flera möjliga gränssnitt mot informationen i våra system. Konsekvensen av detta är att varken till exempel Topobase, ESRI eller Mapinfo har en särställning i våra systemlösningar eller styr arkitekturen. Vår systemarkitektur styrs inte av vilken databas våra kunder väljer. Vi siktar på kompletta lösningar för i första hand Oracle och SQL- Server men även andra databaser kan bli aktuella. Våra första versioner av LTF, Gata och Vabas baserar sig på Oracles Spatials geometrier i databasen. Detta gäller även ESRI-klienten i Vabas. Det förhärskande principen för affärslogik som till exempel topologikontroll (kontroll av att geometrier är korrekta) är att denna sker utanför GIS-klienten. Denna funktionalitet finns på servern och inte i GIS-klienten. Detta för att undvika att till exempel topologikontroll skall behöva utvecklas i klienten för varje GIS-system. Detta utesluter inte att funktionalitet som finns i GIS-klienterna, som till exempel snappning, kommer att utnyttjas. Alla verksamhetssystem levereras med inbyggd karta för den grundläggande funktionaliteten dvs. enligt alternativ 1 nedan. Kartfönster kan både vara web eller Windows (desktop) och kommunicerar med verksamhetssystemet genom det nya GIS-gränssnittet.

9 Det finns just nu fyra olika standarder av särskild betydelse för Tekis. Dessa är
-WFS, Web Feature Services WMS, Web MAp Services GML, Geographic Markup Language Spatial SQL. WFS och WMS är ett sätt att leverera kartor som bilder eller som geografiska data via Internet. EU:s initiativ INSPIRE bygger på denna standard och kommer om det fattas beslut av den svenska regeringen innebära at alla kommuner måste leverera vissa grunddata som publika kostnadsfria tjänster via internet. Skulle detta bli verklighet kommer denna standard att styrande för många leverantörer av GIS-system. Även Tekis måste bevaka detta område. Tekis verkar alltid för öppna lösningar och arbetar aktivt för att ta fram standards. Deltar i TK320 för vägnät. SS , 06, 07 är den svenska standard för väg- och järnvägsnät som vi tillämpar i våra system.

10 Standardiserad information i vägnätet

11 All information knyts till vägnätet

12 En gatudel / gatulänk

13 Lokal vägdatabas enligt svensk standard
Fastigheter TEKIS-LTF TEKIS-GATA Olycksdata Trafikdata Räddning.. Lokal Vägdatabas, TEKIS-LV GIS Stödfunktioner Underhåll av noder och länkar Web-tjänster NVDB - XML

14

15 Tematisk visning enligt standard
Vi utvecklar kompletta lösningar för i första hand Oracle och SQL-server men även andra databaser kan bli aktuella. Våra första versioner av Tekis-LTF, Tekis-Gata och Tekis-VA baserar sig på Oracles Spatials geometrier i databasen. Detta gäller även ESRI-klienten i Tekis-VA. Förenklat är GIS-systemen och kartan ett av flera möjliga gränssnitt mot informationen i våra system. Konsekvensen av detta är att ingen, till exempel AutoDesk, ESRI eller MapInfo, har en särställning i våra systemlösningar eller styr vår arkitektur. Det förhärskande principen för affärs-logik som till exempel topologikontroll är att denna sker utanför GIS-klienten. Funktionaliteten finns på servern och inte i GIS-klienten. Detta utesluter inte att funktionalitet som finns i GIS-klienterna, t ex snappning, kommer att utnyttjas. Alla verksamhetssystem levereras med inbyggd karta för den grundläggande funktionaliteten. Kartfönster kan både vara Web eller Windows och kommun-icerar med verksamhetssystemet genom det nya GIS-gränssnittet. Alla kartfönster utvecklas på komponenter från ledande leverantörer.

16 VÄGNÄT  NVDB Format för datautbyte enligt svensk standard
Initialladdning till/från NVDB A-jourföring av vägnät och företeelser Leverans förändringsdata => NVDB Levarans av vägnät och företeelser Certifieringsarbete pågår

17 Fördelar med standarden enligt Vägverket
Kommunerna kan hantera vägdata i ”sitt eget” system Ökat flöde av data till NVDB Slipper isolerat system för vägdatahantering Ökad kvalitet i data Möjlighet att nyttja kommersiella produkter


Ladda ner ppt "Nyttan med standardisering"

Liknande presentationer


Google-annonser