Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIS/SG Stanli N838 2007-03-29 Nyttan med standardisering Gatukontorsdagarna, Falun 2009-05-07 Thomas Norlin, Vägverket, ordförande TK320 Henrik Östman,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIS/SG Stanli N838 2007-03-29 Nyttan med standardisering Gatukontorsdagarna, Falun 2009-05-07 Thomas Norlin, Vägverket, ordförande TK320 Henrik Östman,"— Presentationens avskrift:

1

2 SIS/SG Stanli N838 2007-03-29 Nyttan med standardisering Gatukontorsdagarna, Falun 2009-05-07 Thomas Norlin, Vägverket, ordförande TK320 Henrik Östman, Tekis 2014-12-15 2

3 SIS/SG Stanli N838 2007-03-29 2014-12-15 3 Varför standardisera

4 SIS/SG Stanli N838 2007-03-29 2014-12-15 4 Vad innehåller väg – och järnvägsstandarden n Beskrivning av hantering och struktur på vägnätet n Beskrivning av hantering och struktur på företeelser n Förändringshantering n Standardiserat överföringsformat inklusive formatspecifikation XML

5 SIS/SG Stanli N838 2007-03-29 2014-12-15 5 Nyheter i kommande revision n Hantering av detaljeringsnivåer

6 SIS/SG Stanli N838 2007-03-29 2014-12-15 6 Nyheter i kommande revision n Hantering av manöver (komplicerade svängar)

7 SIS/SG Stanli N838 2007-03-29 2014-12-15 7 Övriga aktiviteter n Ny objekttypskatalog n Standardiserade tjänster Requset Response

8 SIS/SG Stanli N838 2007-03-29 2014-12-15 8

9 SIS/SG Stanli N838 2007-03-29 2014-12-15 9 Tekis verkar alltid för öppna lösningar och arbetar aktivt för att ta fram standards. Deltar i TK320 för vägnät. SS 73 70 04, 06, 07 är den svenska standard för väg- och järnvägsnät som vi tillämpar i våra system.

10 SIS/SG Stanli N838 2007-03-29 2014-12-15 10 Standardiserad information i vägnätet

11 SIS/SG Stanli N838 2007-03-29 2014-12-15 11 All information knyts till vägnätet

12 SIS/SG Stanli N838 2007-03-29 2014-12-15 12 En gatudel / gatulänk

13 SIS/SG Stanli N838 2007-03-29 2014-12-15 13 Lokal vägdatabas enligt svensk standard Underhåll av noder och länkar Web-tjänster NVDB - XML GIS Stödfunktioner Lokal Vägdatabas, TEKIS-LV Räddning.. Räddning.. TEKIS-LTF Fastigheter TEKIS-GATA TEKIS-GATA Olycksdata Trafikdata

14 SIS/SG Stanli N838 2007-03-29 2014-12-15 14

15 SIS/SG Stanli N838 2007-03-29 2014-12-15 15 Tematisk visning enligt standard

16 SIS/SG Stanli N838 2007-03-29 2014-12-15 16 n Format för datautbyte enligt svensk standard n Initialladdning till/från NVDB n A-jourföring av vägnät och företeelser n Leverans förändringsdata => NVDB n Levarans av vägnät och företeelser n Certifieringsarbete pågår VÄGNÄT  NVDB

17 SIS/SG Stanli N838 2007-03-29 2014-12-15 17 Fördelar med standarden enligt Vägverket n Kommunerna kan hantera vägdata i ”sitt eget” system –Ökat flöde av data till NVDB –Slipper isolerat system för vägdatahantering –Ökad kvalitet i data n Möjlighet att nyttja kommersiella produkter


Ladda ner ppt "SIS/SG Stanli N838 2007-03-29 Nyttan med standardisering Gatukontorsdagarna, Falun 2009-05-07 Thomas Norlin, Vägverket, ordförande TK320 Henrik Östman,"

Liknande presentationer


Google-annonser