Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sant och falskt om ekonomin Tino Sanandaji, Johnny Munkhammar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sant och falskt om ekonomin Tino Sanandaji, Johnny Munkhammar."— Presentationens avskrift:

1 Sant och falskt om ekonomin Tino Sanandaji, Johnny Munkhammar

2 Svensk tillväxt 2.8%, BNP, 1994-2006 1.4%, Real BNI per capita, 1990-2006

3 Skillnad? Drastiskt fall i relativa exportpriser, ”terms of trade”, motsvarande 113 miljarder kr sedan 1990. Strategiskt valt basår. Finanskrisen, mellan 1989-1993 faller ekonomin med 10%. Konjunkturell återhämtning räknas som ”rekordtillväxt”. Skillnad mellan ökning i produktionskapacitet (långsiktig tillväxt) och kapacitetsutnyttjande (kortsiktiga konjunktursvängningar) har helt ignorerats i debatten.

4 Faktisk svensk tillväxt 1980-2006 Tillväxttrend, 1.5% Real BNI per capita 1980-2006

5 Basår

6 Precis efter kris grovt missvisande basår Sverige når inte trendtillväxt förrän 1999! 1980-1990 +1.8% 1990-1993 -3.4% 1993-1999 +3.4% 1999-2006 +1.8%

7 Tillväxt 1980-2006 1.4-1.5% faktisk tillväxt, men 2.8% redovisat i debatten

8 Nuvarande konjunktur 3.3% förväntad 2006, enligt KI. Bra! Men förväntas falla redan 2007. 2008 och 2009? Högkonjunktur normalt, och internationellt. Dock för få år med bra tillväxt för att ändra bilden. Även med regeringens förhoppningar 1990- 2008 blir tillväxten bara 1,6%.

9 Olika länder

10 Internationell

11 USA-Sverige

12 Arbetslöshet

13 Idag 420.000 förlorade jobb jämfört med genomsnitt 1980-1990 Mycket måttlig ökning av sysselsättning, trots konjunktur. Sysselsättningsgrad 0.2% lägre i april 2006 än april 2005! Kommer att öka, men tycks vara marginellt. Strukturell arbetslöshet, ej konjunkturell.

14 Arbetade timmar

15 Integrationsverket Sverige i ”topp” Ett mått mediokert, andra (mer centrala) i botten. Presentation och innehåll särkopplade. Systematik?

16 Index som substitut?


Ladda ner ppt "Sant och falskt om ekonomin Tino Sanandaji, Johnny Munkhammar."

Liknande presentationer


Google-annonser