Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sant och falskt om ekonomin Tino Sanandaji, Johnny Munkhammar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sant och falskt om ekonomin Tino Sanandaji, Johnny Munkhammar."— Presentationens avskrift:

1 Sant och falskt om ekonomin Tino Sanandaji, Johnny Munkhammar

2 Svensk tillväxt 2.8%, BNP, %, Real BNI per capita,

3 Skillnad? Drastiskt fall i relativa exportpriser, ”terms of trade”, motsvarande 113 miljarder kr sedan Strategiskt valt basår. Finanskrisen, mellan faller ekonomin med 10%. Konjunkturell återhämtning räknas som ”rekordtillväxt”. Skillnad mellan ökning i produktionskapacitet (långsiktig tillväxt) och kapacitetsutnyttjande (kortsiktiga konjunktursvängningar) har helt ignorerats i debatten.

4 Faktisk svensk tillväxt Tillväxttrend, 1.5% Real BNI per capita

5 Basår

6 Precis efter kris grovt missvisande basår Sverige når inte trendtillväxt förrän 1999! % % % %

7 Tillväxt % faktisk tillväxt, men 2.8% redovisat i debatten

8 Nuvarande konjunktur 3.3% förväntad 2006, enligt KI. Bra! Men förväntas falla redan och 2009? Högkonjunktur normalt, och internationellt. Dock för få år med bra tillväxt för att ändra bilden. Även med regeringens förhoppningar blir tillväxten bara 1,6%.

9 Olika länder

10 Internationell

11 USA-Sverige

12 Arbetslöshet

13 Idag förlorade jobb jämfört med genomsnitt Mycket måttlig ökning av sysselsättning, trots konjunktur. Sysselsättningsgrad 0.2% lägre i april 2006 än april 2005! Kommer att öka, men tycks vara marginellt. Strukturell arbetslöshet, ej konjunkturell.

14 Arbetade timmar

15 Integrationsverket Sverige i ”topp” Ett mått mediokert, andra (mer centrala) i botten. Presentation och innehåll särkopplade. Systematik?

16 Index som substitut?


Ladda ner ppt "Sant och falskt om ekonomin Tino Sanandaji, Johnny Munkhammar."

Liknande presentationer


Google-annonser