Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadspolitiska insatser Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Avdelningen Rehabilitering till arbete Enhet strategi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadspolitiska insatser Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Avdelningen Rehabilitering till arbete Enhet strategi."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadspolitiska insatser Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Avdelningen Rehabilitering till arbete Enhet strategi

2 Ekonomi och arbetsmarknad Svagare tillväxt i den globala ekonomin USA är lokomotivet i världsekonomin Oron för Kinas ekonomi har falnat Europa har svårt att ta fart Svensk ekonomi överraskar negativt - BNP ökar 0,2 procent - Varuexporten försvagas - Importen ökar pga av god ekonomi hos hushållen

3 Svensk arbetsmarknad Stark utveckling på arbetsmarknaden Sysselsättningsgraden har förstärkts ca 80 % Sysselsatta utrikes födda ökar i god takt Arbetade timmar ökar snabbare än sysselsättningen Marginell förändring av arbetslösheten (ca 8%) Hög arbetslöshet – förgymnasialt utbildade Ungdomsarbetslösheten minskar Arbetslösa som behöver stöd ökar

4 Regeringsuppdrag – effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning

5 Bakgrund – ett gemensamt regeringsuppdrag Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska pröva arbetslivsinriktade rehabilite­rings­­­insatser i enlighet med metoden Supported Employment Vetenskapligt effektutvärdera hur insatserna påverkar möjligheten till arbetsmarknads­etablering för unga som har aktivitetsersättning

6 Effektutvärderingens insatser Grupp 1; Insatser i det förstärkta samarbetet Grupp 2; Supported Employment – SIUS Grupp 3; Case Management

7 Projekttid 2014 – 2016 1000 deltagare i ca 20 kommuner Budget FK - 90 miljoner kronor Två lägesrapporter och en slutrapport till regeringen april 2016 Projektets ramar

8 Målgruppen Unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

9 Aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Ålder 19–29 år Nedsatt med minst en fjärdedel Nedsättningen ska bestå under minst 1 år Kan beviljas max 3 år i taget Prövning mot förvärvsarbeten på hela arbetsmarknaden Vid 30 års ålder kan aktivitetsersättning ersättas av sjukersättning

10 Bestånd – aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Källa: Försäkringskassans statistik

11 Beslut om insatser enligt LSS 40 % Andra insatser? 48% Inskrivna på AF 12% Källa: Försäkringskassan, ”10 år med aktivitetsersättning”, 2012 Pågående insatser

12 Vad är en effektutvärdering? Resultat, uppföljning eller utvärdering av insats: –Vi vill mäta vad som händer om en person deltar i insats jämfört med om person inte deltar

13 Vad är en effektutvärdering? Svårt att mäta effekter: person kan inte både delta och inte delta i insats vid samma tidpunkt Vanligt problem: hitta relevant jämförelsegrupp Randomisering ger grupper som i allt väsentligt liknar varandra

14 Vad är det vi ska utvärdera? Utvärderingen utgår från samma resultatmål som myndigheternas förstärkta samarbete Utfall till arbete - såväl med som utan lönesubvention Effekt mäts genom att jämföra andelen i arbete mellan de tre olika grupperna i slutet på uppföljningsperioden

15 Vad är det vi ska utvärdera? Vad händer i de olika insatserna Deltagarnas förväntningar och upplevelser i de olika insatserna Vad händer med de deltagare som väljer att avbryta?

16 Projektorganisation


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadspolitiska insatser Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Avdelningen Rehabilitering till arbete Enhet strategi."

Liknande presentationer


Google-annonser