Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

L U L E Å T E K N I S K A U N I V E R S I T E T Den nya grundutbildningsstrategi för de tekniska utbildningarna vid Luleå tekniska universitet Motiven.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "L U L E Å T E K N I S K A U N I V E R S I T E T Den nya grundutbildningsstrategi för de tekniska utbildningarna vid Luleå tekniska universitet Motiven."— Presentationens avskrift:

1 L U L E Å T E K N I S K A U N I V E R S I T E T Den nya grundutbildningsstrategi för de tekniska utbildningarna vid Luleå tekniska universitet Motiven för att utarbeta en ny strategi  Marknadskommunikationen underlättas  Bättre ekonomin i utbildningen  Studiesociala aspekter - större undervisningsgrupper med sammanhållna klasser  Studenterna ska känna att utbildningen har en legitimitet

2 L U L E Å T E K N I S K A U N I V E R S I T E T Huvuddragen i den nya strategin – Närliggande utbildningar grupperas i ett så kallat Programområde – Utbildningsprogrammen inom ett programområde 1) kan leda till generella examina som kandidat – och magisterexamen 2) eller till yrkesexamina som högskoleingenjörs- och civilingenjörsexamen 3) ska ha en tydlig koppling mot starka forskningsområden vid universitetet 4) ska anpassas till Bolognamodellen

3 L U L E Å T E K N I S K A U N I V E R S I T E T Översynsarbeten som följd av den nya strategin En arbetsgrupp som arbetar med a)att se över vilka kurser i de lägre årskurserna som kan vara gemensamma dels för utbildningsprogram i olika programområden och dels vilka som kan vara gemensamma inom ett programområde b)att titta på hur många poäng i matematik, i fysik, i kemi och i ekonomi som kan vara gemensamma för alla utbildningar c) att titta på vilka övergångsregler det ska finnas dels mellan yrkesexamina inom ett programområde och dels mellan yrkesexamina och generella examina

4 L U L E Å T E K N I S K A U N I V E R S I T E T De hittills förda diskussionerna utifrån den nya strategin  Reducering av antalet ingångar, till BSc och MSc  Behålla ”varumärket” civilingenjör och högskoleingenjör  Yrkesförberedande och forskningsförberedande inslagen i grundutbildningarna  Tyngdpunkten på BSc eller MSc

5 L U L E Å T E K N I S K A U N I V E R S I T E T Forsknings-, yrkesförberedande delar i BSc och MSc BSc – utbildningen Avslutning med yrkesinriktade kurser – motsvarar nuvarande högskoleingenjörsutbildningar Teoretisk avslutning som är ”MSc - förberedande” MSc – utbildningen Avslutning med yrkesinriktade kurser – motsvarar nuvarande civilingenjörsutbildningar Avslutning som är forskningsförberedande, inslag av nuvarande forskningsskolor

6 L U L E Å T E K N I S K A U N I V E R S I T E T Var ska tyngdpunkten ligga på BSc - eller MSc – programmen och vad tror institutionerna Institutionerna tror i nuläget att det är MSc – programmen Prognoser från avnämare och prognoser från AMS och signaler från HSV tyder hellre mot att basen ska vara BSc – programmen

7 L U L E Å T E K N I S K A U N I V E R S I T E T Samhällsvetare och tekniker i balans Ungdomars val på gymnasiet, social- och en ekonomisk inriktning, kan medföra framtida balansproblem på arbetsmarknaden. Prodekanus vid Tekniska fakultets nämnden har därför väckt frågan om att undersöka förutsättningarna för att skapa en Social BSc – ingång med en utbildningstid om 3 år men som har ett bra teknikinnehåll.


Ladda ner ppt "L U L E Å T E K N I S K A U N I V E R S I T E T Den nya grundutbildningsstrategi för de tekniska utbildningarna vid Luleå tekniska universitet Motiven."

Liknande presentationer


Google-annonser