Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2013. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Verksamhetens omfattning Vid HALTIK arbetar 436 personer, av vilka 101 för viss tid. Vi har verksamhetsställen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2013. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Verksamhetens omfattning Vid HALTIK arbetar 436 personer, av vilka 101 för viss tid. Vi har verksamhetsställen."— Presentationens avskrift:

1 2013

2 Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Verksamhetens omfattning Vid HALTIK arbetar 436 personer, av vilka 101 för viss tid. Vi har verksamhetsställen på 28 orter och sammanlagt 420 kundbetjäningsställen. Våra datasystem har 21 900 slutanvändare. Ekonomiska siffror Ekonomiskt utfall 2012: 84 milj. euro (serviceavtal 41,5 milj. euro, projekt 42,6 milj. euro) Budget 2013: 56,6 milj. euro (exklusive projektens direkta kostnader) Våra största verksamhetsställen Rovaniemi Kajana Vanda Helsingfors Åbo

3 Vår verksamhet Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK HALTIK, i egenskap av strategisk servicecentral inom inrikesministeriets förvaltningsområde, utvecklar, anskaffar, tillhandahåller och upprätthåller informations- och kommunikationstekniska tjänster med hög användbarhet och säkerhet för ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet. HALTIK:s huvuduppgifter är 1.att producera de centrala informationssystemen för den interna säkerheten och de stadgade eller föreskrivna tjänsterna inom säkerhetsnätet och 2.skaffa de gemensamma tjänsterna för förvaltningsområdet och integrationstjänsterna för förvaltningstjänsterna samt producera experttjänster inom IKT.

4 Ledning Ilkka Haataja direktör Ledning Ilkka Haataja direktör Resursenheten Marko Manninen resursdirektör Resursenheten Marko Manninen resursdirektör Kundrelationsavdelningen Ilkka Jolma Kundrelationsdirektör Kundrelationsavdelningen Ilkka Jolma Kundrelationsdirektör Infrastrukturavdelmingen Anne Sandberg tjänsteproduktionsdirektör Infrastrukturavdelmingen Anne Sandberg tjänsteproduktionsdirektör Informationssystemavdelnigen Virve Kivelä utvecklinsdirektör Informationssystemavdelnigen Virve Kivelä utvecklinsdirektör Regionserviceavdelningen Kyösti Salonen direktör för regionala tjänster Regionserviceavdelningen Kyösti Salonen direktör för regionala tjänster Avslutningservice Stina Huovinen avslutningservicechef Avslutningservice Stina Huovinen avslutningservicechef Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK

5 Våra kunder Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Inrikesministeriet Polisen Gränsbevakningsväsendet Nödcentralsverket Migrationsverket Inrikesministeriets stab och enheter Finansministeriet Regionförvaltninsverket Närins-, trafik- och miljöcentralen Magistraterna Tull Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Befolkningsregistercentralen Justitieministeriet Förvarsmakten Suomen Erillisverkot Oy Utrikesministeriet

6 Våra tjänster Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK HALTIKKUND HUVUDTJÄNSTER Datatrafiktjänster Användningstjänster Systemunderhållstjänster Arbetsstationstjänster Kommunikationstjänster Kontakttjänster Projekt och experttjänster STÖDTJÄNSTER ServiceDesk Regionala tjänster

7 Värderingar Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Arbetskamraten eller samarbetspartnern lämnas inte ensam utan arbetet görs i grupp och i god samarbetsanda. Vår verksamhet styrs av höga standarder för IKT-tjänster. Vid HALTIK arbetar experter inom olika områden. Kompetensen upprätthålls med utbildning, och arbetstagarna uppmuntras delta i fortbildning. HALTIK känner sitt ansvar att upprätthålla kundens system och värna om kundens tillit. Starka axlar bär ett stort ansvar. Arbete är ett lagspel, där varje arbetstagare och samarbetspartner är värdefull. Målinriktning Redighet Ansvar Gemenskap Mångsidigt kunnande

8 HALTIK –Turvallisuuden ytimessä HALTIK – I säkerhetens centrum HALTIK – Centred on Security


Ladda ner ppt "2013. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Verksamhetens omfattning Vid HALTIK arbetar 436 personer, av vilka 101 för viss tid. Vi har verksamhetsställen."

Liknande presentationer


Google-annonser