Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omvårdnad och behandling vid maligna tumörsår

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omvårdnad och behandling vid maligna tumörsår"— Presentationens avskrift:

1 Omvårdnad och behandling vid maligna tumörsår
Susanne Dufva Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård Konsultverksamheten Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset - Stockholm

2 Sår som inte läker? Ingen tendens till sårläkning efter 2 veckor
Sårytan ökar successivt - antingen långsamt eller snabbt Patienten har eller tidigare haft en cancersjukdom? 2 Maligna tumörsår

3 Sår - cancersjukdom De flesta människor sätter inte sår i samband med cancersjukdom Cancerpatienter bör aktivt bli tillfrågade om de har sår Nytillkommet, svårläkt sår på patient som tidigare behandlats mot cancersjukdom, ska alltid föranleda läkarkontakt 3 Maligna tumörsår

4 Normal sårläkning Följer en viss förutbestämd ordning
Sårläkningsfaserna Maligna tumörsår stannar oftast i inflammationsfasen Sårläkning följer en viss förutbestämd ordning, sårläkningsfaserna. De är: inflammationsfasen, nybildingsfas och mognadsfas. Stannar oftast i inflammationsfasen. 4 Maligna tumörsår

5 Malign tumörcell Förmåga till oändlig tillväxt, växer ohämmat
Växer invasivt Förmåga att sätta metastaser Förmåga till kärlnybildning ”Evigt liv”, spridning och att undvika normal celldöd. 5 Maligna tumörsår

6 Vanliga diagnoser Bröstcancer Malignt melanom Vulvacancer
Huvud-hals cancer 6 Maligna tumörsår

7 Malignt tumörsår Ulcerationer orsakade av malign tumörväxt kan inte läka utan antitumoral behandling Antitumoral behandling: kirurgi, strålbehandling, cytostatika, hormonell behandling, målstyrda behandlingar. 7 Maligna tumörsår

8 Antitumoral behandling
Kirurgi Cytostatikabehandling Strålbehandling Hormonbehandling Målsökande behandling 8 Maligna tumörsår

9 Livskvalitet Familj – Vardagsliv – Arbete - Sociala kontakter
Symtom från maligna tumörsår påverkar: Familj – Vardagsliv – Arbete - Sociala kontakter En patient berättar: ”Under den tid min cancer fanns inuti kroppen, kunde jag glömma bort den och jag kunde leva som vanligt, gå på bio, teater, träffa mina vänner och delta i gemenskapen…. …men nu med alla otäcka problem med såret, får jag aldrig vila från cancern och jag blir mer och mer isolerad” 9 Maligna tumörsår

10 Maligna tumörsårets symtombild
Illaluktande/infekterad såryta Lättblödande såryta Krustbildning av seromläckage Vätskande sår/fistlar/lymfödem Sårrelaterad smärta Bakterierna som ev. växer i såret ger symtomen (lukt). Bakterieväxt ger ökad sårsekretion, även strålbehandling ger ökad sekretion. Kärlnybildning i tumörväxten bidrar till en lättblödande karaktär hos maligna tumörrsår. Krustbildning kommer dels av strålbeh, dels av metastaserande bröstca (hudmetastaser). Oftast är det sårkanterna och inte sårytan som smärtar i området mellan den frisk och maligna vävnaden, där nervändarna är av. 10 Maligna tumörsår

11 Infektion Vanliga tecknen på infektion såsom svullnad och värmeökning gäller inte alltid vid maligna tumörsår, utan oftast ses: Ökad sårsekretion Ökad smärta Odör 11 Maligna tumörsår

12 Infektion forts… Före sårodling: Rengör alltid sårytan med kroppsvarmt kranvatten (låt först vattnet rinna ur kranen i 1 minut) + mild, oparfymerad tvål Vid både ytlig ulceration och djup sårhåla, utför sårodling från båda ställen Behandling av infektion ska baseras på sårodlingssvar 12 Maligna tumörsår

13 De vanligast förekommande bakterierna
Djupa ulcerationer/sårhålor: Anaerob blandflora och Staphylococcus aureus Ytliga ulcerationer: Staphylococcus aureus och Pseudomonas aeruginosa 13 Maligna tumörsår

14 Lokal infektionsbehandling
Antibakteriell medicinsk honungsprodukt framställd ur Manukahonung; Activon eller Medihoney (framför allt förebyggande och direkt efter avslutad antibiotikabehandling) Iodosorb 0,9 %; salva, puder eller kompress (antibakteriell) Undvik kontakt med omgivande hud och sårkanter. Skydda med t ex Cavilon No Sting Barriär film 14 Maligna tumörsår

15 Lokal infektionsbehandling fortsättning…
Silverförband: Aquacel Ag hydrofiber förband eller Mepilex Ag (aeroba och anaeroba bakterier) Utvärdera alltid efter 1 vecka. Använd max i 3 veckor Anaeroba bakterier (vid odör): Inf. lösning Metronidazol/Flagyl 5 mg/ml (endast över sårytan) på Aquacel hydrofiberförband Pseudomonas aeruginosa: Ättiksyra 0,15 % i makrogolbas Infektion i djupa sårhålor kräver dessutom alltid systemisk antibiotikabehandling 15 Maligna tumörsår

16 Lokal behandling vid blödning
Regel: Förbandet får aldrig torka in i sår/tumörytan Lägg torrt Aquacel hydrofiber förband över sårytan med god marginal utanför sårkanten Applicera inj.lösning Cyklokapron (Tranexamsyra)100 mg/ml på Aquacel hydrofiber förband över det lättblödande området tills gel bildas Fixera med lämpligt ytterförband t ex Mepilex Border 16 Maligna tumörsår

17 Krustbildning - läckage av serom
Drabbar ofta patienter med kutana metastaser av bröstcancer Krustorna kan utvecklas till hårt pansar som obehandlat leder till andningspåverkan och smärta 17 Maligna tumörsår

18 Lokal behandling NaCl på Aquacel hydrofiber förband under sårfilm 24 timmar Området rengörs noggrant och behandlingen upprepas tills krustorna är borta Ytterförband: T ex Mepilex Lite 18 Maligna tumörsår

19 Sårrelaterad smärta Den perifera smärtan i sårområdena svarar inte optimalt på systemisk morfinbehandling De flesta maligna sårytor är inte smärtsamma, däremot kan ofta sårkanterna, gränsen mellan frisk och malign vävnad vara oerhört ömma Djupa sårhålor kan ge upphov till smärta 19 Maligna tumörsår

20 Sårrelaterad smärta, lokal behandling
Ömma sårkanter: Lidokain (Emla kräm) har kort anslagstid och ger mycket bra effekt Smärtande sårytor kan behandlas med Xylokainsalva 5% eller Xylokaingel 2% som inte påverkar ev sårläkning När Xylocain inte har tillräcklig effekt och vid djupa sårhålor: Behandla med extemporeberedd Morfinhydrokloridgel 1 mg/ml Obs! gäller endast öppna sårytor 20 Maligna tumörsår

21 Omvårdnad och behandling vid strålbehandling
Gel kan användas på irriterad, svidande hud och öppna sårytor – huden behöver återfuktning Öppna sårytor kan täckas med tunt silikonförband t ex Mepilex Lite, som även kan ligga på under pågående strålbehandling Tejpa endast med Mepitac på strålbehandlad hud 21 Maligna tumörsår

22 Målsättning med sårbehandling ska alltid vara ett
Maligna tumörsår Målsättning med sårbehandling ska alltid vara ett SYMTOMFRITT SÅR! 22 Maligna tumörsår


Ladda ner ppt "Omvårdnad och behandling vid maligna tumörsår"

Liknande presentationer


Google-annonser