Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1."— Presentationens avskrift:

1 1

2 Dialogseminarium – Psykisk ohälsa Välkommen!
2

3 Dagens agenda Vad är psykisk ohälsa? Kunskapsguiden
Depression / ångest - e-verktyg VISS.nu Suicidriskbedömning Internetpsykiatri Uppföljningsrapporter m4 Praktiska övningar

4 Vad är psykisk ohälsa? Röd färg på texten, justera texten så att det ser snyggt ut.

5 Vad påverkar vår hälsa? ”Hälsans bestämningsfaktorer”
Källa: Region Gotland. Bearbetad illustration efter Göran Dahlgrens och Margret Whiteheads original

6 Förebyggande / tidig upptäckt av psykisk ohälsa
BHV. Skattning av postnatal depression hos mödrar enligt EPDS, Edinburgh Post Depression Scale, för att i god tid diagnostisera depression. Hälsosamtal för 75-åringar. Lokala rutiner för omhändertagande av kvinnor som är utsatta för våld. Arbete med levnadsvanor t ex alkohol och FaR. Lägg till en diskret bild under rubriken, behvöer ej vara en person på bilden. Lägg till grafisk effekt där bilden försvinner och de 4 exemplen från körschemat punkt 6 flyger in alla samtidigt när man går vidare ( trycker på enter eller piltangent). 6

7

8 Upplevd psykisk ohälsa i Stockholms län
Justera så att bilderna med staplarna är lika stora och ska ligga på samma nivå på sidan. Vilka frågor ingår i GHQ-12? Källa: Stockholms läns landsting, Avdelningen för Folkhälsoepidemiologi, Karolinska Institutet, Folkhälsoenkäter 1990–2010 (baserat på totala urvalet)

9 Depression / ångest - våra e-verktyg

10 Webbskattning HAD The Hospital Anxiety and Depression Scale
Självskattning som mäter oro/ångest och nedstämdhet/depression. Skattningsskalan är inte diagnostisk utan endast avsedd att användas i screeningsyfte. MADRS-S Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – Self Självskattning avsedd att användas för att skatta depressionsdjup hos patienter med diagnostiserad depression. 10

11 Ta en skärmdump utan timglaset som syns till vänster.

12 Suicidriskbedömning SLSOs riktlinjer för suicidriskbedömning

13 Suicidala patienter hos oss
Hur gör vi här?

14 Tilläggsmall i

15 Internetpsykiatri Erbjuder Kognitiv beteendeterapi för diagnoserna:
Social fobi Paniksyndrom Depression

16 Uppföljningsrapporter – m4

17 Introduktion till praktisk uppgift
Vårdguiden och 1177.se MedRAVE (m4)-rapporter Webbskattning Diagnossättning för medarbetare med psykosocialt uppdrag Tilläggsmall för suicid- riskbedömning

18 Reflektion efter övningsuppgifter
Byt till en bild där en man reflekterar.

19 Vad har vi gått igenom idag?
Vad är psykisk ohälsa? Kunskapsguiden Depression / ångest - e-verktyg VISS.nu Suicidriskbedömning Internetpsykiatri Uppföljningsrapporter m4 Praktiska övningar

20 Sammanfattning Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema? Behov av nya eller reviderade lokala rutiner? Vad skall föras vidare till APT?

21 Reflektion efter seminariet…

22 Fika

23 PAUS


Ladda ner ppt "1."

Liknande presentationer


Google-annonser