Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 v ersion 2013-01-21. 2 Dialogseminarium – Psykisk ohälsa Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 v ersion 2013-01-21. 2 Dialogseminarium – Psykisk ohälsa Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1 1 v ersion 2013-01-21

2 2 Dialogseminarium – Psykisk ohälsa Välkommen!

3 3 v ersion 2013-01-21 Dagens agenda  Vad är psykisk ohälsa?  Kunskapsguiden  Depression / ångest - e-verktyg  VISS.nu  Suicidriskbedömning  Internetpsykiatri  Uppföljningsrapporter m4  Praktiska övningar

4 4 v ersion 2013-01-21 Vad är psykisk ohälsa?

5 5 v ersion 2013-01-21 ”Hälsans bestämningsfaktorer” Källa: Region Gotland. Bearbetad illustration efter Göran Dahlgrens och Margret Whiteheads original Vad påverkar vår hälsa?

6 6 v ersion 2013-01-21 Förebyggande / tidig upptäckt av psykisk ohälsa BHV. Skattning av postnatal depression hos mödrar enligt EPDS, Edinburgh Post Depression Scale, för att i god tid diagnostisera depression. Hälsosamtal för 75-åringar. Lokala rutiner för omhändertagande av kvinnor som är utsatta för våld. Arbete med levnadsvanor t ex alkohol och FaR.

7 7 v ersion 2013-01-21

8 8 Upplevd psykisk ohälsa i Stockholms län Källa: Stockholms läns landsting, Avdelningen för Folkhälsoepidemiologi, Karolinska Institutet, Folkhälsoenkäter 1990–2010 (baserat på totala urvalet) Vilka frågor ingår i GHQ-12?

9 9 v ersion 2013-01-21 Depression / ångest - våra e-verktyg

10 10 v ersion 2013-01-21 Webbskattning HAD The Hospital Anxiety and Depression Scale Självskattning som mäter oro/ångest och nedstämdhet/depression. Skattningsskalan är inte diagnostisk utan endast avsedd att användas i screeningsyfte. MADRS-S Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – Self Självskattning avsedd att användas för att skatta depressionsdjup hos patienter med diagnostiserad depression.

11 11 v ersion 2013-01-21

12 12 v ersion 2013-01-21 Suicidriskbedömning SLSOs riktlinjer för suicidriskbedömning

13 13 v ersion 2013-01-21 Suicidala patienter hos oss  Hur gör vi här?

14 14 v ersion 2013-01-21 Tilläggsmall i

15 15 v ersion 2013-01-21 Internetpsykiatri Erbjuder Kognitiv beteendeterapi för diagnoserna: -Social fobi -Paniksyndrom -Depression

16 16 v ersion 2013-01-21 Uppföljningsrapporter – m4

17 17 v ersion 2013-01-21 Introduktion till praktisk uppgift 1.Vårdguiden och 1177.se 2.MedRAVE (m4)-rapporter 3.Webbskattning 4.Diagnossättning för medarbetare med psykosocialt uppdrag 5.Tilläggsmall för suicid- riskbedömning

18 18 v ersion 2013-01-21 Reflektion efter övningsuppgifter

19 19 v ersion 2013-01-21 Vad har vi gått igenom idag? Vad är psykisk ohälsa? Kunskapsguiden Depression / ångest - e-verktyg VISS.nu Suicidriskbedömning Internetpsykiatri Uppföljningsrapporter m4 Praktiska övningar

20 20 v ersion 2013-01-21 Sammanfattning  Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema?  Behov av nya eller reviderade lokala rutiner?  Vad skall föras vidare till APT?

21 21 v ersion 2013-01-21 Reflektion efter seminariet…

22 22 v ersion 2013-01-21 Fika

23 23 v ersion 2013-01-21 PAUS


Ladda ner ppt "1 v ersion 2013-01-21. 2 Dialogseminarium – Psykisk ohälsa Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser