Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsmöte 28 aug Flisby Älgskötselområde

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsmöte 28 aug Flisby Älgskötselområde"— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte 28 aug. 2012 Flisby Älgskötselområde
Resultat från Älgjakten Förändringar inom skötselområdet Älgförvaltningsområden Spillningsinventering Ny skötselplan Tilldelning och regler älgjakten 2012

2 Bernt Storm/ Alan White 0% #DIVISION/0! 4 296 Per-Arne Rofors 7 612
Jaktlag Areal Jaktledare Tilld.-11 Vux.-11 Kalv -11 Han fjol Han äldre Hon fjol Hon äldre Tjurkalv Kvigkalv Skjutna vuxna Skjutna kalv Skjutna totalt % av tilldelning Areal ha / Skjuten älg V 2 315 Britt Werneskog 1 200% 158 Ö 3 150 Bernt Storm/ Alan White 0% #DIVISION/0! 4 296 Per-Arne Rofors 7 612 Leif Rydell 67% 306 8 487 Billy Johansson 150% 162 9 520 Torbjörn Gustafsson 100% 260 10 1479 John-Eric Gustafsson 5 71% 11 92 Lennart Gustavsson 12 197 Erling Wise´n 13 480 Bo Johansson 240 14 630 Lars-Inge Alse´n 210 16 390 Lalith Eklöv 130 17 1275 Jan Larsson 6 133% 159 18 646 Bengt-Åke Isaksson 215 19 667 Åke Andersson 222 20 378 Martin Söderstrand 25 300 Jan Ericsson 27 440 Birgitta Svensson 147 28 631 Hans Andersson 30 47 Magnus Karlsson 31 106 Lars-Åke Pettersson 32 40 Verner S 104 1896 Eksjö Garnison 316 502 1689 Ingemar Arwidsson 75% 282 505 732 Lennart Fischerström 244 517 634 Lennart Björk 211 15129 71 33 38 23 22 45 65 90% 236 31% 69% Summa Väst Procent av tilldelning Summa Öst Summa Syd 15 78% Kontroll

3 Beräknad sommarstam 2012 2010-2011: 10,56 ÅR 2011 Tjur Hondjur Kalv
ÄLGINVENTERING FLISBY ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Hela 15089 ÅR 2011 Tjur Hondjur Kalv Totalt Per 1000 ha Beräknad sommarstam 2011 61,7 102,1 86,6 250,4 16,59 Inventering 2011 68 93 80 241 ./. Dubbelobs 20% 13,6 18,6 16,0 48,2 Nettoinventering 54,4 74,4 64,0 192,8 Avskjutning 2011 5 15 45 65 4,31 Vinterstam 49,4 59,4 19,0 127,8 8,47 Fördelning vinterstam 38% 47% 15% Fördelning vinterstam VUXNA 45% 55% Hondjur per tjur 1,37 Årskalv per hondjur 0,86 Tillväxt årskalv 59 3,93 Beräknad sommarstam 2012 58,9 68,9 59,3 187,1 12,40 : 10,56

4 __________________________________________
Inventering 2011 19 14 3 4 2 1 1 1 __________________________________________

5 __________________________________________
Avskjutning 2011 1 2 Ej synlig under inv. 1 1 1 __________________________________________

6 Nya lag/marker 2012 Solberga Brevik, Skedhult Getaryggen Knappevad
Skullaryd Späckevad Holma Södra Äng Brånstorp Sammanslagning av lag har skett. Idag är vi 32 lag Areal ha Enligt Lst ha

7

8 Länsstyrelsen Riktade rekommendationer jaktåret 2012/2013 För att målsättningen ska uppnås krävs att älgstammen minskas med bibehållen kvalitet genom att uppnå en lämplig fördelning i avskjutningen. Därför bör avskjutningsreglerna anpassas så att: Hondjursavskjutningen ska vara minst 50 % av vuxna fällda älgar. I områden där älgstammen bedöms vara för stor bör vuxenavskjutningen huvudsakligen inriktas på hondjur. 100 % nyttjandegrad bör eftersträvas.  Kalvavskjutning ska vara minst 60 % av total avskjutning. Nyttja möjligheten att fälla kalv från första jaktdagen. På delområde mindre än 300 hektar bör endast årskalv fällas.

9 Flisby ÄSO 2012 Ny arealgräns för vuxen Kvotering av vuxna Ingen taggräkning Fri kalv när man har en tilldelad vuxen älg Kalv 220 ha Vuxen 440 ha Hur kul är det?

10 Tilldelning 2012, 75 stycken Vuxna 28 stycken. 37 % Kalv 47 stycken
Antal hondjur 14 stycken Antal tjur 14 stycken Teoretisk möjlig avskjutning ca 40% av en vinterstam Motsvarar ca 3,5-4 älgar på 1000 ha i vår förvaltning eller ca 63 älgar. Vår tilldelning motsvarar mer än 4 älgar per 1000 ha. Detta motsvarar ca 85% avskjutning av tilldelning Hur kul är det?


Ladda ner ppt "Årsmöte 28 aug Flisby Älgskötselområde"

Liknande presentationer


Google-annonser