Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kap 16 Aldehyder och ketoner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kap 16 Aldehyder och ketoner"— Presentationens avskrift:

1 Kap 16 Aldehyder och ketoner
Biologisk kemi, 7,5 hp, KTH Vt 2011 Margareta Örtegren

2 16.1 Karbonylgruppen Karbonylföreningar: Varje förening som innehåller en karbonyl group, C=O. Karbonylgrupp: En funktionell grupp som har en C- atom bunden till en O-atom genom en dubbel- bindning. Bindningsvinklarna mellan de tre substituenterna på karbonylkolatomen är 120°, eller nära det. Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. Chapter Sixteen

3 Copyright © 2010 Pearson Education, Inc.
Chapter Sixteen

4 Aldehyd: En förening som har en karbonylgrupp bunden till minst ett väte.
Keton: En förening som har en karbonylgrupp bunden till två alkylgrupper som kan vara lika eller olika. Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. Chapter Sixteen

5 16.3 Egenskaper för Aldehyder och Ketoner
Aldehyder och ketoner kan inte väte-binda med varandra, så de har lägre kokpunkt än alkoholer. Aldehyder och ketoner har högre kokpunkt än alkaner på grund av karbonylgruppens polaritet. Vanliga aldehyder och ketoner är vätskor. Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. Chapter Sixteen

6 Copyright © 2010 Pearson Education, Inc.
Chapter Sixteen

7 16.7 Addition av Alkoholer: Halvacetaler och Acetaler
Den initiala produkten vid additionsreaktioner av aldehyder och ketoner med alkoholer kallas halvacetal. Föreningar med både en -OH grupp och en -OR grupp bunden till samma kolatom. Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. Chapter Sixteen

8 När alkohol- och karbonylgruppen som reagerar med varandra är del av samma molekyl blir den bildade cykliska halvacetalen mer stabil än en ickecyklisk halvacetal. De flesta enkla sockermolekylerna existerar huvudsakligen i cyklisk halvacetalform, som visas nedan för glukos. Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. Chapter Sixteen


Ladda ner ppt "Kap 16 Aldehyder och ketoner"

Liknande presentationer


Google-annonser