Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studie- och yrkesvägledare vid grundskolorna i Borlänge kommun Agneta Fjellstedt Forssaklackskolan Agneta Fjellstedt Forssaklackskolan Anette Lundberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studie- och yrkesvägledare vid grundskolorna i Borlänge kommun Agneta Fjellstedt Forssaklackskolan Agneta Fjellstedt Forssaklackskolan Anette Lundberg."— Presentationens avskrift:

1

2 Studie- och yrkesvägledare vid grundskolorna i Borlänge kommun Agneta Fjellstedt Forssaklackskolan Agneta Fjellstedt Forssaklackskolan Anette Lundberg Gylle skola Anette Lundberg Gylle skola Caisa Börestam Maserskolan Caisa Börestam Maserskolan Karin Hagemar-Falck Karin Hagemar-Falck Domnarvet och Ornäs Domnarvet och Ornäs

3 Högskoleförberedande Ekonomi Ekonomi Estetiska Estetiska Humanistiska Humanistiska Naturvetenskap Naturvetenskap Samhällsvetenskap Samhällsvetenskap Teknik Teknik Yrkesförberedande Barn och fritid Barn och fritid Bygg och anläggning Bygg och anläggning El och energi El och energi Fordons och transport Fordons och transport Handels- och administration Handels- och administration Hantverk Hantverk Hotell och turism Hotell och turism Industritekniska Industritekniska Naturbruk Naturbruk Restaurang och livsmedel Restaurang och livsmedel VVS och fastighet VVS och fastighet Vård och omsorg Vård och omsorg Programmen

4 Programinnehåll Gymnasiegemensamma ämnen Gymnasiegemensamma ämnen (Svenska/svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Idrott och Hälsa, Historia, Samhällskunskap, Religionskunskap, Naturkunskap). Samtliga elever läser samtliga dessa ämnen, men olika mycket beroende på program. Samtliga elever läser samtliga dessa ämnen, men olika mycket beroende på program. Språk obligatoriskt på HU, SP, NV och EK Språk obligatoriskt på HU, SP, NV och EK Betyg efter varje avslutad kurs Betyg efter varje avslutad kurs

5 Programinnehåll fort. YRKESPROGRAMGymnasiegemensammaämnen 600 gp Karaktärsämnen 1600 gp Individuellt val 200 gp Gymnasiearbete 100 gp Totalt 2500 gp HÖGSKOLEFÖRBEREDANDEPROGRAMGymnasiegemensammaämnen 1100-1250 gp Karaktärsämnen 950-1100 gp Gymnasiearbete 100 gp Totalt 2500 gp Individuellt val 200 gp

6 Erikslundsgymnasiet Borlänge Utbildningar: El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Fordons- och transportprogrammet ÖPPET HUS Tis 29 nov 18-20

7 Hushagsgymnasiet Borlänge Utbildningar: Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Industritekniska programmet Industritekniska programmet ÖPPET HUS Tis 29 nov 18-20

8 Hagagymnasiet Borlänge Utbildningar: Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet Estetiska programmet Estetiska programmet Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet profil: räddningstjänst, engelskspråkigt ÖPPET HUS Tis 17 jan 18-20

9 Soltorgsgymnasiet Borlänge Utbildningar: Naturvetenskapsprog. Naturvetenskapsprog. Teknikprogrammet Teknikprogrammet ÖPPET HUS ÖPPET HUS Tis 12 jan 18-21

10 Haraldsbogymnasiet Falun Utbildningar: Estetiskaprogrammet - Bild och formgivning - Dans - Musik - Teater Estetiskaprogrammet - Bild och formgivning - Dans - Musik - Teater Hantverksprogrammet Hantverksprogrammet - Finsnickeri - Frisör ÖPPET HUS

11 Naturbruksgymnasiet Rättvik Utbildningar: Naturbruksprogrammet NaturbruksprogrammetHästhållningJordbrukTrädgårdDjurvård ÖPPET HUS

12 Naturbruksgymnasiet Älvdalen Utbildningar: Naturbruksprogrammet Naturbruksprogrammet Naturguidning- vildmarksturism Sportfiske-Turism Skog el Skog & Jakt Transporter Skog & Miljö ÖPPET HUS 22 oktober

13 Vård och omsorgsprogrammet Dahlandergymnasiet Säter Dahlandergymnasiet Säter Kristinegymnasiet Falun Kristinegymnasiet Falun

14 HELIXGYMNASIET Utbildningar: TeknikprogrammetTeknikprogrammet Digital designprogrammetDigital designprogrammet (Estetiska programmet) (Estetiska programmet) Naturvetenskapsprog.Naturvetenskapsprog. IT-programmetIT-programmet (El och energiprogrammet) HandelsprogrammetHandelsprogrammet ÖPPET HUS Lördag 12 november

15 Behörighet till gymnasiet Yrkesförberedande program Yrkesförberedande program G i Ma, Eng, Sv./Sva samt 5 andra ämnen Högskoleförberedande program Högskoleförberedande program G i Ma, Eng, Sv./Sva samt 9 andra ämnen - Ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen : G i geografi, historia, religion och samhällskunskap - Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen : G i biologi, fysik och kemi

16 Poängberäkning Godkänd10 p Godkänd10 p Väl godkänd 15 p Väl godkänd 15 p Mycket väl godkänd 20 p Mycket väl godkänd 20 p Lägg ihop värdet av de 16 bästa betygen

17 Lägsta intagningspoäng läsåret 2011 Borlänge Borlänge lägstmedel Bygg och anläggningsprogrammet 180211 Bygg och anläggningsprogrammet 180211 Barn och Fritidsprogrammet 80166 Barn och Fritidsprogrammet 80166 El och Energiprogrammet150195 El och Energiprogrammet150195 Ekonomiprogrammet155234 Ekonomiprogrammet155234 Estetiska programmet140206 Estetiska programmet140206 Fordons och transportprogrammet 80164 Fordons och transportprogrammet 80164 Handels och administrationsprog.105178 Handels och administrationsprog.105178 Hotell och turismprogrammet110183 Hotell och turismprogrammet110183 Humanistiska programmet135223 Humanistiska programmet135223 Industritekniska programmet125164 Industritekniska programmet125164 Naturvetenskapsprogrammet150257 Naturvetenskapsprogrammet150257 Restaurang och livsmedelsprogrammet 80184 Restaurang och livsmedelsprogrammet 80184 Samhällsvetenskapsprogrammet135220 Samhällsvetenskapsprogrammet135220 Teknikprogrammet165240 Teknikprogrammet165240 VVS och fastighetsprogrammet165190 VVS och fastighetsprogrammet165190 Övriga statistikuppgifter för hela Dalarna finns på Region Dalarnas hemsida, även förra årets.

18 Ny betygsskala 2011/2012

19 Om behörighet inte uppnås Olika introduktionsprogram: Olika introduktionsprogram: PreparandutbildningPreparandutbildning Programinriktat individuellt valPrograminriktat individuellt val YrkesintroduktionYrkesintroduktion Individuellt alternativIndividuellt alternativ SpråkintroduktionSpråkintroduktion

20 Lärlingsutbildning Kommer att finnas på de yrkesförberedande programmen. Kommer att finnas på de yrkesförberedande programmen. Innebär att stor del av utbildningen sker på arbetsplatser. Innebär att stor del av utbildningen sker på arbetsplatser.

21 Två examina Yrkesexamen Yrkesexamen 2250 av 2500p godkända.2250 av 2500p godkända. Minst betyget G i Svenska (Svenska som andraspråk) 1, Engelska 1 och Matematik 1.Minst betyget G i Svenska (Svenska som andraspråk) 1, Engelska 1 och Matematik 1. Minst betyget G i vissa karaktärsämneskurser.Minst betyget G i vissa karaktärsämneskurser. Godkänt gymnasiearbete (motsv. dagens projektarbete)Godkänt gymnasiearbete (motsv. dagens projektarbete) Gäller även de som gått lärlingsutbildning.Gäller även de som gått lärlingsutbildning.

22 Två examina, forts. Högskoleförberedande examen Högskoleförberedande examen 2250 av 2500p godkända.2250 av 2500p godkända. Minst betyget G i Svenska (Svenska som andraspråk) 3, Engelska 2 och Matematik 1.Minst betyget G i Svenska (Svenska som andraspråk) 3, Engelska 2 och Matematik 1. Godkänt gymnasiearbeteGodkänt gymnasiearbete Ger grundläggande högskolebehörighet.Ger grundläggande högskolebehörighet.

23 Fler valmöjligheter med Gysam Samverkan mellan kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Rättvik, Säter, Ludvika och Smedjebacken Samverkan mellan kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Rättvik, Säter, Ludvika och Smedjebacken Söka valfritt nationellt gymnasieprogram Söka valfritt nationellt gymnasieprogram

24 Andra sökmöjligheter Riksrekryterande utbildningar Riksrekryterande utbildningar Friskolor – skillnader? Friskolor – skillnader? Frisök Frisök

25 Idrott i gymnasieskolan Riksidrottsgymnasier – olika ansökningstider Inackorderingstillägg Nationellt godkända idrottsutbildningar inom Gysam HagagymBorlängefotboll och handboll SoltorgsgymBorlängefotboll och handboll LugnetgymFaluninnebandy LeksandsgymLeksandishockey Musikpaket från åk 1 Sökbart för elever inskrivna vid musikskolan.

26 Studier efter gymnasiet Högskola/Universitet Högskola/Universitet Yrkeshögskola Yrkeshögskola Kom Vux Kom Vux Folkhögskola Folkhögskola Studier utomlands Studier utomlands

27 Högskolan: Grundläggande behörighet - Fullständigt slutbetyg från 3-årigt gymnasium. - Godkänt på kurser omfattande minst 90% av den totala kurspoängen – 2.250p - Godkänt i sv/svas 3, eng 6 och ma 1 -Godkänt betyg på gymnasiearbetet Särskild behörighet - Områdesbehörigheter –vissa ämnen och kurser

28 Områdesbehörighet för högskolan Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Områdesbehörighet 1 Hi A + Sh A Juristexamen, Lärarexamen Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi/Undervisning Områdesbehörighet 11 Områdesbehörighet 13 Bi B + Fy A + Ke B + Ma D Receptarieexamen Bi B + Fy B + Ke B + Ma D Apotekarexamen Läkarexamen Lärarexamen Tandläkarexamen Veterinärexamen Områdesbehörighet BehörighetskurserYrkesexamina

29 Hur man räknar ut poäng i gymnasiebetyget Kurspoäng x kursbetyg Kurspoäng x kursbetyg Kurspoäng Kurspoäng Högsta jämförelsetal är 20,0 Högsta jämförelsetal är 20,0 Meritpoäng – nytt från 2010 (max 2, 5 poäng) Meritpoäng – nytt från 2010 (max 2, 5 poäng) Extra poäng om man läser mer kurser i Extra poäng om man läser mer kurser i Språk (eng och moderna språk) Språk (eng och moderna språk) Matematik Matematik Områdesrelaterade kurser (beroende på vilken högskoleutbildning man väljer) Områdesrelaterade kurser (beroende på vilken högskoleutbildning man väljer) = Jämförelsetal

30 Tidsplan för elever i åk 9 Arbetslivsorientering - Prao Arbetslivsorientering - Prao Gymnasieinformation – Föräldrar & elever Gymnasieinformation – Föräldrar & elever Vägvalet Vägvalet Individuella samtal Individuella samtal Öppet Hus Öppet Hus Gymnasieansökan 2012 – 1 februari Gymnasieansökan 2012 – 1 februari I juli- slutantagningen är klar, besked kommer hem i brevlådan I juli- slutantagningen är klar, besked kommer hem i brevlådan

31 Vägvalet Hagagymnasiet onsdag 12 oktober 18-20 Hagagymnasiet onsdag 12 oktober 18-20 Obligatorisk kväll för alla elever i nian Obligatorisk kväll för alla elever i nian Elever väljer tre program av intresse Elever väljer tre program av intresse Eleverna kommer att få en lista med sina val och infopassindelning samt entrébiljett och fikabiljett Eleverna kommer att få en lista med sina val och infopassindelning samt entrébiljett och fikabiljett Föräldrar varmt välkomna! Föräldrar varmt välkomna!

32 Hemsidor inför gymnasievalet www.dalarna.komforb.se /intagning www.dalarna.komforb.se /intagning www.borlange.se/kommun/skolan www.borlange.se/kommun/skolan www.arbetsformedlingen.se www.arbetsformedlingen.se www.rf.se www.rf.se www.rf.se www.gymnasieguiden.com www.gymnasieguiden.com www.syoguiden.com www.syoguiden.com www.syoguiden.com www.utbildningsinfo.se www.utbildningsinfo.se


Ladda ner ppt "Studie- och yrkesvägledare vid grundskolorna i Borlänge kommun Agneta Fjellstedt Forssaklackskolan Agneta Fjellstedt Forssaklackskolan Anette Lundberg."

Liknande presentationer


Google-annonser