Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SLU LSF, Beställare Vård 1 34 Miljarder kronor ?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SLU LSF, Beställare Vård 1 34 Miljarder kronor ?."— Presentationens avskrift:

1 SLU LSF, Beställare Vård 1 34 Miljarder kronor ?

2 SLU LSF, Beställare Vård 2 LSF-organisation Landstingsdirektör Biträdande landstings- direktörer 2005-05-06 EU/IRS* Juridik Säkerhet Koncernledning Ledningsstab FoUU Smittskydd REK ** Styrning Beställare Vård Ägar- styrning Specialistfunktioner Utveckling *Sekretariatet för internationellt och regionalt samarbete **Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap Ekonomi/ Finans Personal Kommunikation IT Miljö Administration Forum för kunskap och gemensam utveckling

3 SLU LSF, Beställare Vård 3 Beställare Vård Landstingets funktion för avtalsstyrning 10 avdelningarCa 3000 vårdleverantörer Vårdbeställningar för 36 Miljarder Kronor för 1,9 miljoner invånare Ca 14 miljoner vårdhändelser/år Ca 1 miljon patienter Ca 350 medarbetare varav ca 70 avtalshandläggare 15 analytiker

4 SLU LSF, Beställare Vård 4 Analytikerns roll

5 SLU LSF, Beställare Vård 5 Vad vill vi åstadkomma? Uppföljningsunderlag och analyser som – bidrar till förbättrad beställarstyrning – stödjer vårdleverantörernas utvecklingsarbete – ger underlag till kunskapsbaserade vårdval – ökar den demokratisk insyn

6 SLU LSF, Beställare Vård 6 Vilka förutsättningar krävs? Jämförbara enheter Accepterade mätmetoder Kvalitetssäkrade data

7 SLU LSF, Beställare Vård 7 Vad ska vi göra?

8 SLU LSF, Beställare Vård 8 Struktur KVALITET PRESTATIONER KOSTNADER EFFEKTERBEHOV

9 SLU LSF, Beställare Vård 9 Tillgängligt

10 SLU LSF, Beställare Vård 10

11 SLU LSF, Beställare Vård 11

12 SLU LSF, Beställare Vård 12 Infotrek SAS Alliance Partner 16 konsulter Erbjuder konsulttjänster inom: –Data warehouse –Business Intelligence –Customer Intelligence 100% fokus på SAS ® Software

13 SLU LSF, Beställare Vård 13 Implementation Krav Produkter –Val av produkt/modul –Graftyper Behörighet –Säkerhet –Uppdatering av användare

14 SLU LSF, Beställare Vård 14 Krav Tillgänglighet Lätt att ta bort/lägga till mått Dynamiska filter Överskådligt Användargrupper

15 SLU LSF, Beställare Vård 15 Produkter Enterprise BI Server –SAS Information Delivery Portal Stored Process –Graf –Tabulate, print –ODS, tagsets, macro(html) –SAS Metadata DATA Step Funktioner –MetadataServer Behörighet Autentisering –LSF –DI Studio –SAS Foundation Services

16 SLU LSF, Beställare Vård 16 Graftyper

17 SLU LSF, Beställare Vård 17 Graftyper

18 SLU LSF, Beställare Vård 18

19 SLU LSF, Beställare Vård 19 Behörighet användare loggar in vidarebefodrar autentiseringen MD anropar stp hämtar nyckel exekverar stp

20 SLU LSF, Beställare Vård 20 Uppdatering av användare Befintliga användare Nya användare Ändra/uppdatera användarens title attribut i MetadaServern och SAS tabeller.

21 SLU LSF, Beställare Vård 21 Uppdatering av användare

22 SLU LSF, Beställare Vård 22 Komponenter Tagsets Macro Alfred Alice Barbara Carol Alfred Alice Barbara %let _chkbox = %checkbox(name=names, ds=work.class, epitext= ); ods tagsets.hlistbox; proc print data=sashelp.class;run; ods _all_ close;

23 SLU LSF, Beställare Vård 23 Framtid Rapporter Helhetsbedömningar För allmänhet

24 SLU LSF, Beställare Vård 24


Ladda ner ppt "SLU LSF, Beställare Vård 1 34 Miljarder kronor ?."

Liknande presentationer


Google-annonser