Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens i ett äldreperspektiv Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens i ett äldreperspektiv Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg."— Presentationens avskrift:

1 Infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens i ett äldreperspektiv Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg

2 Antibiotikabehandling Rätt indikation, dos, tid och kostnadseffektivt Antibiotikas verkningar och biverkningar Patientens förutsättningar Infektionens orsak

3 Antibiotika per åldersgrupp i öppenvård 1987 - 2007

4 Antibiotika till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2007

5 Pivmecillinam äldre patienter i öppenvård 2000 - 2007

6 Kinoloner till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2007

7 Penicillin-V till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2007

8 Penicillinasresistenta penicilliner till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2007

9 Antibiotikaresistens Flera mekanismer Här och i utlandet Kinolonernas roll Clostridium difficile MRSA ESBL VRE

10 Escherichia coli

11 Streptococcus pneumoniae

12 Staphylococcus aureus

13 Högre ålder betyder Ökande risk för sjukdom Mindre marginaler att klara sjukdom Mindre lokala och mer allmänna symtom Mera förskrivning av antibiotika

14 Vården skapar risker Nedsatt autonomi Vårdsituationen Vårdpersonalens samspel Vårdpersonalens händer - handsprit! Riktlinjer för infektionsbehandling

15 Urinvägsinfektioner är vanliga och inte farliga Stor risk för överbehandling Hos män – avflödeshinder Exspectans vid tvekan Behandla 5 dygn hos kvinnor KAD ABU

16 Luftvägsinfektioner kan vara farliga Pneumoni: 10% mortalitet Öli eller pneumoni? CRP Vaccinera! Behandla 7 dagar

17 Hud- och mjukdelsinfektioner Etiologi till såret Revision och rätt förband Kolonisering eller infektion? Odla med förstånd Korttidsbehandling med antibiotika Utvärdera effekten av behandlingen

18 Budskap Minskad antibiotikaanvändning möjlig vid urinvägsinfektioner och mjukdelsinfektioner Följ nationella strategier för antibiotikaanvändning Behandla kort Förstärk vårdens hygieniska standard Använd handsprit!

19 Budskap Urinvägsinfektioner Skilj på ABU och urinvägsinfektion Välj antibiotika med liten risk för resistensutveckling Undvik kinoloner Behandla i 5 dygn Undvik KAD

20 Budskap Luftvägsinfektioner Vid misstanke om nedre luftvägsinfektion skall patienten läkarundersökas Sträva efter positiv diagnostik Behandla i 7 dygn

21 Budskap Mjukdelsinfektioner God profylax mot sår Revidera nekroser Antibiotika endast vid säkra tecken på infektion

22

23 God vård är vård utan smittöverföring!

24

25 Våra källor Medline Cochrane SBU Läkartidningen Apoteksbolaget SMI / Strama

26 Antibiotikabehandling Antibiotikaanvändning skapar resistens Risker för framtida patienter Antibiotikas miljöpåverkan Föreligger bakteriell infektion?

27 Makrolider till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

28 Penicilliner med utvidgat spektrum till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

29 Klindamycin till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

30 Cefalosporiner till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

31 Penicilliner med enzymhämmare till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

32 Nitrofurantoin till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

33 Trimetoprim + sulfa till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

34 Haemophilus influenzae

35 Tetracykliner till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

36 Trimetoprim till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005


Ladda ner ppt "Infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens i ett äldreperspektiv Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg."

Liknande presentationer


Google-annonser