Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mot en nationell elevhälsodatabas med utgångspunkt i hälsosamtalet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mot en nationell elevhälsodatabas med utgångspunkt i hälsosamtalet"— Presentationens avskrift:

1 Mot en nationell elevhälsodatabas med utgångspunkt i hälsosamtalet

2 Hälsosamtal och Elevhälsodatabas
Mari Littmarck Projektledare SKL Anna Jonsson temaledare skolresultat och psykisk hälsa

3 Återkommande hälsobesök med hälsosamtal i skolan
Syftet är: - att i samtalet stärka det friska - att tidigt upptäcka hälsoproblem eller behov av stöd - kan även vara att tidigt upptäcka allvarliga svårigheter i hemmet Hälsosamtalet är relationsskapande och syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa. Utgår från elevens egna behov och resurser. Vägledning för elevhälsa 2014

4 Kort resumé om utvecklingsarbetes uppdrag i Psynk
Syftet - Ta fram ett webverktyg som stöd i skolsköterskors arbete med hälsosamtal - få fram nationell data som rör psykisk hälsa utifrån hälsosamtalen - stöd för kvalitetsarbete i skolor utifrån samanställningar på olika nivåer - utbilda i hälsosamtal som metod (kvalité i hälsosamtalen) Vad slutrapporteras - presentera en metod med webverktyg som fungerar och är legal - Gemensamma nationella frågor som rör psykisk hälsa

5 Nationella mätningar psykisk hälsa Hälsoområden
Trivsel i skolan Fysisk aktivitet Sömn Någon att prata med Frukost Ledsen/nedstämd BMI Magont Huvudvärk Allmänt mående

6 Lägesrapport Jönköping
Juridiska avtal på plats vår 2014 Pilot genomförd med aggregerad data till Psynk-databasen sommar 2014 Inskick till datainspektionen september – 14 Väntar på samråd med datainspektionen höst 2014 Tillsammans med andra län sker ett revideringsarbete med de gemensamma frågor för psykisk hälsa som kommer att utgöra underlag till Psynkprojektets slutrapport dec 2014

7 Lägesrapport Västernorrland
Fyra län har gemensam drift Har för avsikt att leverera in data till Psynkdatabasen hösten 2014 Har reviderat vissa frågor Tillsammans med andra län sker ett revideringsarbete med de gemensamma frågor för psykisk hälsa som kommer att utgöra underlag till Psynkprojektets slutrapport dec 2014

8 Lägesrapport JoLiv Följande kommuner ingår: Båstad, Bjuvs, Botkyrka (utbildningsförvaltningen), Falkenberg, Gävle (utbildning), Halmstad, Haninge, Hylte, Klippan, Laholm, Lidingö, Mariestad, Nynäshamn, Sigtuna, Sturegymnasiet Halmstad SHV, Sundbyberg, Varberg, Ängelholm Har för avsikt att leverera in data till Psynkdatabasen hösten 2014 Tillsammans med andra län sker ett revideringsarbete med de gemensamma frågor för psykisk hälsa som kommer att utgöra underlag till Psynkprojektets slutrapport dec 2014

9 Utmaningar och möjligheter
Förankring hos ledning om samverkan (hur ser ledningssystemet ut) Juridik – Avtal (involvering av nyckelpersoner – jurister, personuppgiftsombud) Kravspecifikation (tydlig, omfattande arbete) Gemensamma nationella frågor

10

11 Psynk-databasen


Ladda ner ppt "Mot en nationell elevhälsodatabas med utgångspunkt i hälsosamtalet"

Liknande presentationer


Google-annonser